Sign In

Ресор за фармацију

У Ресору за фармацију обављају се нормативно-правни послови из надлежности - области фармације и хемикалија, планирају се и координирају активности у вези кориштења лијекова и медицинских средстава у здравственој заштити на свим нивоима, дају сугестије за предузимање мјера у циљу обезбјеђења квалитетних, сигурних и ефикасних лијекова, координирају активности које се односе на кориштење хемикалија, припрема документација за провођење међународних споразума о сарадњи и координацији у области фармације и хемикалија, припремају се годишњи планови рада, потребни извјештаји, информације и анализе. Обављају се студијско-аналитички послови који обухватају прикупљање података, израду вођење и анализирање базе података, израду елабората, студија и програма, те вођење регистра правних и физичких лица из своје надлежности према закону. Такође, дају се стручна мишљења и упутства из надлежности овог ресора.
 
У дјелокруг рада овог ресора спада и остваривање сарадње са здравственим установама, органима и институцијама Републике Српске, Федерације Босне и Херцеговине, Босне и Херцеговине и других земаља, међународним, владиним и невладиним организацијама, те свим осталим заинтересованим субјектима.
 
Унутрашње организационе јединице Ресора за фармацију чине:
 а) Одсјек за хемикалије
 б) Одсјек за фармацију
 
Контакти у ресору
 
Весна Випотник, в.д. помоћника министра
Тел: 051/339-450
Факс: 051/339-652
E-mail: v.vipotnik@mzsz.vladars.net
 

Одсјек за фармацију


Јелена Медар Петровић, руководилац Одсјека за фармацију
Тел: 051/339-433
Факс: 051/339-652
E-mail: j.medar@mzsz.vladars.net

Мирјана Милановић, виши стручни сарадник за нормативноправне и управноправне послове
Тел: 051/339-432
Факс: 051/339-652
E-mail: m.milanovic@mzsz.vladars.net

Санда Стојаковић, сарадник за студијско-аналитичке послове
Тел: 051/339-431
Факс: 051/339-652
E-mail: s.stojakovic@mzsz.vladars.net

 

Одсјек за хемикалије

Нина Пајовић, руководилац Одсјека за хемикалије
Тел: 051/339-428
Факс: 051/339-683
E-mail: n.pajovic@mzsz.vladars.net

Џејна Милаковић-Рамадани, виши стручни сарадник за биоциде
Тел: 051/339-434
Факс: 051/339-652
E-mail: d.milakovic-ramadani@mzsz.vladars.net

Јелена Рачић, виши стручни сарадник за хемикалије
Тел: 051/339-427
Факс: 051/339-652
E-mail: j.racic@mzsz.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.