Sign In

Ресор за здравствену заштиту

​​​​У Ресору за здравствену заштиту спроводе се активности на припреми и провођењу здравствених политика, стратегија, програма и пројеката, који имају за циљ успјешно остваривање и провођење здравствене заштите у циљу унапређења здравља становништва. Обављају се нормативни послови и управни поступци у првом и другом степену у области здравствене заштите и организује стручни надзор над радом здравствених установа. У дјелокруг рада овог ресора спадају и послови припреме и вођења поступка за одобравање специјализација и додатних едукација, планирања и организације стручних испита за профиле здравствених радника и здравствених сарадника, вођења поступка за додјелу звања примаријус, спроводе се активности на унапређењу система квалитета здравствене заштите, прате здравствене технологије и технологије управљања медицинским отпадом.


Ресор сарађује са институцијама и агенцијама у здравственом систему, локалном заједницом, коморама и струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из области свог дјеловања и друго.

Унутрашње организационе јединице Ресора за здравствену заштиту  чине три одсјека:
а) Одсјек за примарну здравствену заштиту
б) Одсјек за болничку здравствену заштиту
в) Одсјек за нормативно-правне послове

 

Контакти у ресору

 

Љиљана Иванчић, помоћник министра
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339-781
Факс: 051/339-658
E-mail: l.ivancic@mzsz.vladars.net

 

Милан Латиновић, руководилац Одсјека за болничку здравствену заштиту
Адреса: Трг Републике Српске 1, 78000 Бањалука
Телефон: 051/339-447
Факс: 051/339-658
E-mail: m.latinovic@mzsz.vladars.netОдсјек за примарну здравствену заштиту​

 

Марина Миловановић, виши стручни сарадник за примарну здравствену заштиту

Телефон: 051/339-162

Факс: 051/339-658

E-mail: marina.milovanovic@mzsz.vladars.net


Мирјана Јанковић, виши стручни сарадник за сестринство 

Телефон: 051/339-443

Факс: 051/339-658

E-mail:mirjana.jankovic@mzsz.vladars.net 


Моника Јотановић, виши стручни сарадник за сестринство 
Телефон: 051/339-484
Факс: 051/339-658
E-mail:​ m.jotanovic@mzsz.vladars.net ​


Одсјек за болничку здравствену заштиту

Андреја Суботић-Поповић, виши стручни сарадник за за болничку здравствену заштиту

Телефон: 051/339-467

Факс: 051/339-658

E-mail: а.popovic@mzsz.vladars.net

 

Драгица Вукосављевић, виши сарадник за здравствене технологије

Телефон: 051/339-265

Факс: 051/339-658

E-mail: d.vukosavljevic@mzsz.vladars.net

 

Одсјек за нормативно-правне послове

Татјана Ћоровић, виши стручни сарадник за управно-правне послове

Телефон: 051/339-478

Факс: 051/339-658

E-mail: t.corovic@mzsz.vladars.net​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.