Sign In

Обавјештење о изради Стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године

Објављено:

Будући да је процијењено да је Стратегија инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године од интереса за јавност, обавјештавамо заинтересоване да је урађена радна верзија исте.

 „Стратегијa инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. година- Преузимање и примјена правне тековине Европске уније у области Cлободног кретања робе"" и пратећи Акциони план реализације, припремљени су у складу са Закључком Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-1834/16 од 18. августа 2016. године, којим су републички координатор за европске интеграције − Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу и Координационо тијело за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској задужени за њихову израду. Пратеће анализе и процјене стања у овој области у Републици Српској и БиХ и припрему текста стратегије и пратећег акционог плана урадила је интерресорна Радна група, именована Рјешењем Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-863/17 од 6. априла 2017. године, и у сарадњи са Привредном комором Републике Српске. Израда ове стратегије планирана је „Програмом економских реформи Републике Српске за период 2019-2021 година", као и Програмом рада Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске за 2019.  годину.  Такође, израда стратешког оквира у области инфраструктуре квалитета обавеза је која за БиХ произилази и из процеса придруживања Европској унији, што је наведено и у извјештајима Европске комисије о БиХ и препорукама са састанака заједничких радних тијела ЕУ и БиХ за праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ.

 У складу с тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске", бр. 123/08 и 73/12), радна верзија стратегије се објављује на интернет страници Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/PAO/proc/Pages/default.aspx у сврху достављања примједби и сугестија у року 8 дана од дана објављивања, на имејл infrastrukturakvaliteta@meoi.vladars.netПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.