Sign In

Инфраструктура квалитета

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Како би се обезбједило слободно кретање роба и успоставила тзв. зона слободне трговине, сви органи управе у БиХ су се чланом 75. Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ, обавезали да ће да „предузму неопходне мјере како би се постепено постигла усаглашеност са техничким прописима Европске уније и европским поступцима стандардизације, метрологије, акредитације и оцјењивања усаглашености" и да ће у складу са ЕУ праксом укинути све техничке и друге препреке слободној трговини. 

                      Strelice.jpg  

Суштински предуслов за уклањање техничких препрека трговини и елиминисање трошкова које захтјевна техничка регулатива Европске уније ставља пред извозне компаније из Републике Српске, су јасно дефинисани важећи прописи и пратећи стандарди, те њихова усклађеност са прописима и принципима Европске уније, уз обезбјеђење високог нивоа заштите и безбједности, живота и здравља људи, биљака и животиња, заштите животне средине и потрошача, а што је и захтјев CEFTA 2006 споразума, чији је БиХ потписник, али и Свјетске трговинске организације (СТО).

Имајући у виду да је конкурентност предузећа из Републике Срспке директно повезана са њиховом способношћу да произведу и пласирају на тржиште безбједне и квалитетне производе, који су усаглашени са важећим прописима, а чија цијена не одступа много од цијене осталих таквих производа пласираних на тржишту, доступност важећих прописа о производима и услугама и пратећих стандарда за пословну заједницу и грађане, представља значајан предуслов за боље пословање домаће привреде, раст извоза и страних улагања, те ефикаснију заштиту потрошача.

 

 

Важећи прописи Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге

Министарство за економске односе и регионалну сарадњу је, у својству републичког координатора процеса европских интеграција и Координационог тијела за инфраструктуру квалитета производа и услуга у Републици Српској, у сарадњи са надлежним институцијама Републике Српске сачинило:

 

·      Листу важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге (усвојила Влада Републике Српске на 107. сједници од 12. јануара 2017. године, Закључком број 04/1-012-2-49/17).

Листа важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге састоји се од важећих прописа Републике Српске донесених од маја 1992. године до данас и СФРЈ и СР БиХ прописа, који су у правни систем Републике Српске преузети Уставним законом за провођење Устава Републике Српске, („Службени гласник Републике Српске", број 21/92) и који су на снази до доношења нових прописа. Такође, ова листа прописа садржи и податке о пратећим BAS или JUS стандардима који се наводе у конкретном пропису и у форми табеле, распоређене по надлежним институцијама Републике Српске и њиховим надлежним областима, и иста се може преузети у наставку текста.​

Напомена: Листа прописа не садржи прописе који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге, чији су доносиоци институције на БиХ нивоу (нпр: лијекови и медицинска средства, хомологација и сертификација возила и дијелова возила, авио саобраћај, нуклеарна безбједност и сл.).  

Регистар важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге, који омогућава преглед конкретних прописа из наведене Листе, у pdf формату, налази се и на сајту Републичког завода за стандардизацију и метрологију, и може се погледати путем следећег линка:

Регистар важећих прописа Републике Српске који дефинишу техничке и друге захтјеве за производе и услуге

Напомена: Листа и Регистар важећих прописа Републике Српске информативног су карактера и циљ им је да буду од помоћи приликом планирања производње и стављања производа на тржиште Републике Српске и њихове куповине и употребе, односно приликом процијене које  захтјеве и које прописе  конкретни производи морају да задовоље у Републици Српској.   

 

          Ploce154.jpgLezajevi.jpg

 

 

JUS стандарди са обавезном примјеном

Поред прописа који прописују техничке и друге захтјеве за производе, који су у правни систем Републике Српске преузети Уставним законом за провођење Устава Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 21/92), у мају 1992. године у правни систем Републике Српске преузето је и преко 9000 JUS стандарда са обавезујућом примјеном.

У складу с тим, Републички завод за стандардизацију и метрологију је, у сарадњи са Институтом за стандардизацију БиХ,  утврдио свеукупну  „Листу преузетих JUS стандарда са обавезном примјеном", која  садржи укупно  9 213 JUS стандарда са обавезном примјеном и која се налази на сајту Републичког завода за стандардизацију и метрологију.

Влада Републике Српске је на 157. сједници од 21.12.2017. године, разматрала „Информацију о утврђивању важеће листе JUS стандарда са обавезујућом примјеном у Републици Српској" и у складу с тим донијела Закључак број 04/1-012-2-3310/17 којим је усвојила, између осталог, и:

  • Листу JUS стандарда са обавезном примјеном који су наведени у важећим прописима Републике Српске (садржи 495 JUS стандарда са обавезном примјеном, и која се може преузети у наставку текста), као и
  • Листу JUS стандарда са обавезном примјеном за које је потребно донијети одговарајуће прописе Републике Српске (у којој је идентификовано 212 JUS стандарда, чије захтјеве би било потребно задржати у правном систему Републике Српске као дио техничке регулативе, а због заштите и безбједности здравља људи, животиња, биљака, заштите животне средине, заштите потрошача и осталих корисника, заштите имовине и других јавних интереса, и иста се налази у наставку текста).Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.