Sign In

Ресор за програмирање и координацију финансијске подршке Европске Уније

Објављено:

Помоћник министра: Маја Перић

Телeфон: +387 51 339 124

Факс: +387 51 339 645

E-mail: m.peric@mf.vladars.net

Ресор за програмирање  и  координацију  финансијске  подршке Европске  Уније:

• припрема и предлаже стратешка документа потребна за европске интеграције, врши координацију представљања Министарства у Процесу стабилизације и придруживања,те обавеза које произилазе из Споразума о стабилизацији и придруживању, генерално Процеса стабилизације и придруживања, остварује сарадњу и оперативни контакт са различитим програмима, стратегијама и иницијативама.

• обавља  послове  координације активности на обезбјеђењу помоћи ЕУ у складу са Стратегијом интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију и обавезама које произилазе из Европског партнерства, Процеса стабилизације и придруживања (SAP) и Споразума о стабилизацији и придруживању (SAA), координацију активности на дистрибуцији помоћи из фондова ЕУ у складу са стратешким програмима економског развоја Републике Српске.

• врши координацију са Европском комисијом и њеном Делегацијом у БиХ у циљу координације, планирања, програмирања и имплементације програма помоћи, координацију активности на изградњи и оперативном функционисању хоризонталне координације између Ресора у смислу пројеката који се финансирају из ЕУ фондова, координацију активности на изградњи и јачању капацитета Ресора да у вертикалном погледу координирају и имплементирају помоћ коју је ЕУ додијелила Министарству, координацију програма помоћи ЕУ везаних за прекограничну, транснационалну и међурегионалну сарадњу и њихову афирмацију, координацију Програма Заједнице и подршку Ресорима за приступ и учешће овим програмима.

• врши  координацију билатералне сарадње Министарства са  земљама са којима Министарства остварује сарадњу, координацију сарадње Министарства са међународним финансијским институцијама (ММФ, Свјетска Банка, ЕИБ, ЕБРД,и остали), промоцију Министарства  кроз све видове билатералне сарадње, координацију и аплицирање пројеката кроз билатералну сарадњу, те билатералне фондове, координацију и комуникацију са свим Амбасадама у БиХ с циљем иницирања билатералних пројеката.

• учествује у раду Привременог одбора за стабилизацију и придруживање и његових пододбора:
        - Привременог пододбора за трговину, индустрију, царине, опорезивање и сарадњу са другим земљама кандидатима
        - Привременог пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију
        - Привременог пододбора за економска и финансијска питања и статистику
        - Привременог пододбора за транспорт, енергију, околиш и регионални развој

• учествује у процесу обављања усклађивања правног система и процедура Министарства са правним прописима и стандардима Европске уније, предлаже мјере за усклађивање, обезбјеђује помоћ ресорима у процесу усклађивања правног система и процедура са одредбама acquis communautaire-а, и провјерава усаглашеност правних прописа и процедура у надлежности Министарства.

Послове и задатке из дјелокруга рада  Ресора за програмирање  и  координацију финансијске  подршке Европске  Уније обављају организационе јединице, и то:

13.1.
Одсјек за стратегију и политику интегрисања и усклађивање законодавства Републике Српске са прописима Европске уније

13.2.
Одсјек за координацију помоћи Европске уније и билатералну сарадњу

 Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.