Sign In

Информације - материјалнa и нематеријалнa штетa и стара девизна штедња

​​​МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА - ВЕРИФИКАЦИЈА
​Обавјештавају се заинтересована физичка и правна лица која имају потраживања по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (ратна штета) да Министарство финансија-Ресор за управљање дугом врши пријем странака искључиво уторком и сриједом од 12-14 часова, у канцеларијама 20 и 21 на XV спрату.

У Ресору за управљање дугом се не могу добити информације за потраживања по основу текућих обавеза (нпр. потраживања из радног односа и слично).

Информације и потребна документација у вези са измирењем потраживања по основу ратне штете: 

·  Упутство за верификацију ратне штете 

Основни обрасци:

·  Образац за верификацију ратне штете-прилог 1

·  Изјава уз документацију за ратну штету-прилог 2 

Додатни обрасци:

·  Образац Споразума о преносу потраживања - вансудско поравнање

·  Образац Споразума о преносу потраживања - пресуда 


Сва питања у вези са евиденцијом вансудских поравнања, извршних рјешења и судских пресуда можете поставити:
- путем интернет адресе: mf@mf.vladars.net
- писаним путем на адресу: 
 Министарство финансија, 
Трг Републике Српске број 1
78000 Бања Лука или
- путем телефона на број +387 51 339 127

Приликом обраћања је важно да наведете Ваше име и презиме, имена и презимена свих особа са судских одлука и вансудских поравнања, као и контакт телефон, како бисмо могли да Вам пружимо повратну информацију.

***************************************************************************************************


Исплате по доспјелим хартијама од вриједности доступне су: у рубрици Вијести   и на страници Бањалучке берзе:

​​​​​​​​​ПОДАЦИ О ЕМИТОВАНИМ ​ОБВЕЗНИЦАМА РАТНЕ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ​
Ред. бројОзнака обвезницеДатум емисијеИзнос емисијеБрој исплаћених купонаУкупно исплаћено Број емитованих лица  ​​​​
1RSRS-O-A30.6.2008.40.764.772,001025.885.657,644.089 ​
2RSRS-O-B15.12.2008.27.868.713,001017.696.648,622.912 ​
3RSRS-O-C30.10.2009.80.545.470,00949.938.197,236.623 ​
4RSRS-O-D15.6.2010.35.996.199,00818.394.063,374.068 ​
5RSRS-O-E9.6.2011.29.103.835,00711.656.090,324.459 ​
6RSRS-O-F31.5.2012.55.449.667,00727.503.037,068.002 ​
7RSRS-О-G24.12.2012.21.818.286,0068.410.950,213.030 ​
8RSRS-О-H25.9.2013.27.301.604,0057.466.990,093.213 ​
9RSRS-О-I26.9.2014.32.185.097,0045.149.616,664.505 ​
10RSRS-O-J18.12.2015.23.795.791,0031.070.811,253.781 ​
11RSRS-O-K22.11.2016.21.117.388,002633.522,252.881 ​
12RSRS-O-L05.03.2018.26.092.803,001391.392,324.128 ​
УКУПНО 422.039.625,0072174.196.977,02​51.691

​*****************************************************************************************************


Обвезницама ратне штете могу се:

·   измирити пореске обавезе настале до 31.12.2007. године,

·   откупљивати станови до 60% вриједности,

·   вршити откуп пословних зграда, пословних простора,

·   платити легализација објеката
    у складу са:
        - Законом о унутрашњем дугу ("Службени гласник Републике Српске" број 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14)
        - Законом о приватизацији државних станова ("Службени гласник Републике Српске" број 118/11)
        - Законом о приватизацији пословних зграда, пословних простора и гаража ("Службени гласник Републике Српске" број 98/04,    71/10 и 30/12) 
        - Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13)

 

 **********************************************************************************************************

КАЛКУЛАТОР ОТПЛАТНИХ ПЛАНОВА 


Овдје можете да преузмете Калкулатор отплатних планова.xlsx , помоћу којег власници обвезница могу, уношењем вриједности и врсте обвезница, да добију тачне износе исплата по годинама.

 

********************************************************************************************************** 

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА (обавеза Републике Српске) - ВЕРИФИКАЦИЈА 

Министарство финансија Републике Српске обавјештава лица која су од 15. децембра 2016. године до 28. фебруара 2018. године извршила верификацију старе девизне штедње (средства која су била депонована у банкама са сједиштем на територији БиХ и за које је обавеза враћања пренесена на Републику Српску), да ће 8. емисија обвезница старе девизне штедње бити извршена 03. октобра 2018. године, са роком доспијећа од пет година и полугодишњом отплатом, почевши од 03. априла 2019. године.

Министарство финансија ће, прије емисије обвезница, извршити готовинску исплату у складу са Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у укупном износу 3,4 милиона КМ. По том основу, на рачуне сваког верификованог штедише који је остварио право на готовинску исплату, биће дозначени износи до 2.000 КМ.

Од укупно 2.223 штедиша који су се пријавили на ову верификацију за 611 штедиша, готовинском исплатом до 2.000 КМ биће измирена укупна обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, док се за осталих 1.612 штедиша врши емисија обвезница.

У Републици Српској је до сада верификовано 656,4 милиона КМ старе девизне штедње. Министарство финансија је у готовини исплатило укупно 80 милиона КМ и извршило седам емисија обвезница за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у Републици Српској, укупне номиналне вриједности 527,7 милиона КМ.

У цјелости је исплаћено пет емисија обвезница старе девизне штедње, а све обавезе по доспјелим купонима се исплаћују у року, а до сада је по доспјелим купонима исплаћено укупно 526,6 милиона КМ.

Информације о исплатама доступне су на сљедећем линку, као и на Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) .


  *********************************************************************************************************

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Министарство финансија Републике Србије – Управа за јавни дуг расписала је 23.02.2017. јавни позив за верификацију потраживања по основу старе девизне штедње које су грађани бивших република СФРЈ до 27. априла 1992. године положили код филијала банака са сједиштем на територији Републике Српске или у Републици Србији.

Скупштина Србије усвојила је измјене и допуне Закона о регулисању јавног дуга по основу неисплаћене девизне штедње грађана код банака у Србији и њиховим филијалама на територији бивше СФРЈ, којима је продужен рок за достављање доказа о власништву над старом девизном штедњом до 23.12.2019.  године.

У измјенама је скраћен рок исплате, умјесто 10 полугодишњих рата исплата ће се вршити у 8 полугодишњих рата. ​

Закључком Владе Републике Српске, који је након разматрања Информације о пресуди Европског суда за људска права у случају Алишић и други, усвојен на 49. радно-консултативној сједници, овлаштена је Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) да организује издавање одговарајућих потврда грађанима који имају потраживања по основу старе девизне штедње од Републике Србије - више информација .

Информације о начину измирења доступне на сљедећем линку: Управа за јавни дуг Србије.

 

​​​​*********************************************************************************************************

СТАРА ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – ОБАВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

Контакти и информације доступне на интернет страници: http://www.srsn.si

Новости - питање исплате новца штедишама који су своја потраживања према Љубљанској банци представили на јединственом рачуну грађана, али их нису употријебили у процесу приватизације
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.