Sign In

Јавни позив за 24. емисију обвезница

Објављено:

Број: 06.08/020-1313/17

Датум: 01.06.2017. године

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 52/14), а у складу са Одлуком о дугорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину („Службени гласник Републике Српске", број: 1/17) и Одлуком о двадесет четвртој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом („Службени гласник Републике Српске", број: 49/17) Министарство финансија објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УПИС И УПЛАТУ ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

свим домаћим и страним физичким и правним лицима

 

1.       Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да учествују у јавној понуди емисије обвезница Републике Српске. 

2.       У складу са одлуком Владе Републике Српске - Одлука о двадесет четвртој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, број: 04/1-012-2-1122/17 од 18.05.2017. године, основни елементи емисије су:

 • Емитент: Република Српска;
 • Опис емисије: емисија дугорочних обвезница јавном понудом;
 • Број хартија од вриједности: 25.000;
 • Валута: конвертибилна марка;
 • Валутна клаузула: Евро;
 • Номинална вриједност појединачне хартије од вриједности: 1.000 КМ;
 • Планирани износ емисије: 25.000.000,00 КМ;
 • ISIN број: BA10RSBDO033;
 • Датум аукције: 19.06.2017. године;
 • Каматна стопа: фиксна 4,5% на годишњем нивоу;
 • Исплата главнице: једнократно по доспијећу (по истеку рока од десет година од дана регистрације емисије код Централног регистра хартија од вриједности);
 • Исплата камате: камата се обрачунава на главницу и исплаћује једном годишње (по истеку сваке године од дана регистрације емисије). 

3.       Унос куповних налога:

 • 19.06.2017. године, у периоду од 8:30 до 11:30 уз додатак случајно одабраног времена од 0 до 300 секунди („random time");
 • Мјесто уписа: упис се врши код овлашћених берзанских посредника, на Бањалучкој берзи.

4.       Унос продајног налога и закључивање посла:

 • Министарство финансија врши унос продајног налога дана 19.06.2017. године у периоду од 11:30 уз додатак случајно одабраног времена („random time") до 12:00 часова;
 • Послови се закључују 19.06.2017. године у 12:00 часова по јединственој равнотежној цијени.

5.       Период након аукције:

 • Ова фаза постоји само у случају да се цјелокупна количина обвезница у јавној понуди не реализује 19.06.2017. године;
 • Куповни налози се уносе 20.06.2017. године у периоду од 8:30 до 12:00 часова. Послови се реализују по јединственој равнотежној цијени која је остварена 19.06.2017. године;
 • Послови се аутоматски закључују уносом куповног налога и јавна понуда траје док се не реализује понуђена количина обвезница или до истека јавне понуде 20.06.2017. године у 12:00 часова.

​6.       Уплата и регистрација:

 • Датум уплате: до 21.06.2017. године, најкасније до 10 часова;
 • Уплата: код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, Марије Бурсаћ 7, 78 000 Бања Лука, број рачуна: 551-790-22205350-32;
 • Датум регистрације хартије од вриједности: послије уплата и подношења захтјева за регистрацију Централном регистру хартија од вриједности, 21.06.2017. године, а најкасније до 16:00 часова, код Централног регистра хартија од вриједности.     

7.       Доспијеће:

 • Рок доспијећа: десет година;
 • Датум доспијећа: 21.06.2027. године. 

8.       ​Пријевремени откуп:

 • Министарство финансија може у складу са посебном одлуком Владе Републике Српске, вршити пријевремени откуп.

9.       Остале информације:

 • Јавни позив се објављује 02.06.2017. године, у дневним новинама, на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Информативни материјали за инвеститоре налазе се на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија. Проспект за емисију дужничких хартија од вриједности (Додатак Проспекту​) биће доступан на интернет страници Владе Републике Српске www.vladars.net под сегментом Министарство финансија и на интернет страници Бањалучке берзе www.blberza.com;
 • Овлашћено лице емитента за спровођење емисије је Министар финансија др Зоран Тегелтија;
 • Више информација о обвезницама Републике Српске, могуће је добити код Министарства финансија Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, на телефоне 051/339-135 и 051/339-126 или путем e-maila: m.cendic@mf.vladars.net и b.smiljic@mf.vladars.net

 

 

                                                                                                МИНИСТАР ФИНАНСИЈА

                                                                                                др Зоран ТегелтијаПодијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.