Sign In

Радне верзије закона и подзаконских аката

Објављено:

Правилник о измјенама и допунама Правилника о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха - радна верзија
 
Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те се објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија, у року од 8 дана од објављивања на e- mail: v.babic@mgr.vladars.net
 
Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом– радна верзија
 
Приликом израде ове Уредбе испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Уредба од интереса за јавност, те ће бити објављена на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Репблике Српске ради достављања примједби и сугестија у року од 15 дана од објављивања на e- mail: S.Dakic@mgr.vladars.net
 
 
Правилник о условима за издавање дозволе за мониторинг квалитета ваздуха и дозволе за мјерење емисије из стационарних извора загађивања – радна верзија
 
Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те се објављује  на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједаба и сугестија, које се могу доставити у року од 7 дана од дана објављивања на адресу: v.babic@mgr.vladars.net
 
Правилник о начину обиљежавања заштићених природних добара – радна верзија
 
Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те се објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби  и сугестија, које се могу доставити у року од 7 дана од дана објављивања на адресу: z.stojicic@mgr.vladars.net
 
Правилник о измјенама и допуни Правилника о рјешавању стамбених потреба лица која су била запослена у пријашњем Министарству одбране или Војсци Републике Српске
 
Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те се  објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби и сугестија, које се могу доставити у року од 7 дана од дана објављивања на адресу: rdio@mgr.vladars.net
 
 
Правилник о измјени и допунама Правилника  о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола – радна верзија

Приликом израде овог правилника испуњени су услови из члана 4. Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и 73/12). Процјена је да је Правилник од интереса за јавност, те се објављује на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ради достављања примједби  и сугестија, које се могу доставити у року од 7 дана од дана објављивања на адресу: v.babic@mgr.vladars.net
 
 Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.