Sign In

Објављен јавни позив за доставу документације за категоризацију научних часописа

Објављено:

ЈАВНИ  ПОЗИВ

 

свим издавачима научних часописа у Републици Српској

 

за доставу документације за категоризацију научних часописа у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација („Службени гласник Републике Српске", бр. 77/17)

Министарство науке и технологије позива све издаваче научних часописа у Републици Српској, да доставе захтјев за категоризацију научних часописа, у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација („Службени гласник РС", бр. 77/17).

Часописе ће категорисати стручна комисија, на основу достављеног захтјева и одговорајуће документације, као доказа о испуњавању критеријума везаних за категоризацију, наведених у поменутом правилнику.

            Уколико издавачи научних часописа који су категорисани према одредбама раније важећег правилника не поднесу захтјев за нову категоризацију у року од шест мјесеци, односно 12 мјесеци за часописе који се објављују једном годишње, од дана ступања на снагу новог правилника, научни часопис губи категорију добијену у складу са претходном категоризацијом.

            Уколико је научни часопис у складу са одредбама новог правилника категорисан у нижу категорију у односу на претходну категоризацију, научни часопис задржава категорију из претходне категоризације у року од шест мјесеци и дужан је да у том периоду испуни критеријуме у складу с новим правилником, након чега се примјењује нова категоризација.

            Министарство науке и технологије суфинансираће издавање само оних научних часописа који су категорисани у складу са одредбама поменутог правилника.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ НАЧНОГ ЧАСОПИСА

Уз захтјев за категоризацију научног часописа (посебан образац), потребно је доставити сљедећу документацију: 

  1. Посљедњи број часописа, у штампаном и електронском облику;
  2. За доказивање редовности излажења, доставити бројеве часописа који су објављени у посљедњих дванаест мјесеци, двије и три године, зависно од тога када је објављен први број часописа, у штампаној форми и по могућности у електронској форми (доставити официјелне и претраживе PDF верзије часописа/чланака);
  3. Рецензије свих радова објављених у часописима у посљедњих дванаест мјесеци, двије и три године, у електронској форми (уколико су рецензије у писаном облику, потребно их је скенирати);
  4. Попис чланова уредништва са назначеним научним или научно-наставним звањима, у штампаном и електронском облику;
  5. Докази о објављеним радовима чланова уредништва у Web of Science и Scopus/SCImago из научне области коју покрива часопис (попис радова), у штампаном и електронском облику;
  6. Потврда/обавјештење/мејл од стране одговорног тијела (везано за библиометријске показатеље), у штампаном и електронском облику.

Захтјеве уз осталу неопходну документацију доставити најкасније до 30.11.2017.

Захтјеви за категоризацију и остала обавезна документација достављају се Министарству науке и технологије поштом на адресу:

Министарство науке и технологије,

Трг Републике Српске 1,

78 000 Бања Лука,

са обавезном назнаком "За категоризацију научних часописа".

Захтјеви се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе  Републике Српске (Административни центар Владе РС, ламела А, приземље).Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.