Sign In

Одјељење за нормативно-аналитичке послове и европске интеграције

Објављено:

​​Одјељење за нормативно-аналитичке послове и европске интеграције обавља послове:

 • израде закона и подзаконских аката из области рада, запошљавања, заштите на раду, ПИО, заштите инвалида, а заједно са одјељењима у саставу Ресора за рад и запошљавање припрема материјале за Владу и Народну скупштину;
 • анализира стање у областима које ресорно прати Ресор за рад и запошљавање,те по том основу сарађује са социјалним партнерима на изналажењу најоптималнијих рјешења у областима рада, запошљавања, заштите на раду, ПИО, 
 • еволуира резултате имплементације економске политике, стратегије запошљавања, реформе у области ПИО, 
 • предлаже конкретне мјере, даје инструкције, стручна мишљења и смјернице за спровођење наведених реформи и побољшања стања у овим областима, 
 • обавља послове који се односе на хармонизацију домаћег законодавства са законодавством ЕУ; 
 • прати спровођење домаћих и европских стратегија и политика европских интеграција у процесу прикључења БиХ у ЕУ из ресорне надлежности Министарства; 
 • послови припреме и координације за учествовање у радним тијелима и групама, те праћење и спровођење обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и осталих аката ЕУ који су обавезни и утичу на дјелокруг рада Министарства; 
 • обавља послове унапређења интеграционих токова; 
 • послове превода и кореспонденције на енглеском језику за потребе Министарства у дијелу послова који се односе на ЕУ интеграције; 
 • обавља послове стратешког планирања и израде пројеката и приједлога пројекта који ће се финансирати из средстава Европске уније и из средстава других донатора; 
 • сарађује са Министарством цивилних послова БиХ, Дирекцијом за европске интеграције (ДЕИ),као и са координаторима помоћи Европске уније; аналитички води евиденције о донаторима и донаторској помоћи за Министарство и органе под надзором Министарства.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.