Sign In

LEGISLATIVA_Rad_zaposljavanje_penzijsko_i_invalidsko_osiguranje

Објављено:

​ажурирано 13. марта 2017. године

Преглед легислативе која у Републици Српској правно регулише области: рада, запошљавања, пензијско и инвалидско осигурања и заштите на раду можете погледати у слиједећој табели:

ред. бр.
Назив акта
Службени гласник Републике Српске
Ступио на снагу
1.

Закон о раду – Пречишћени текст

55/07

16. 11. 2000. год

20. 11. 2000. год

13. 08. 2002. год

07. 06. 2003. год

21. 08. 2003. год

30. 03. 2007. год

Подзаконски акти

1.1

Правилник о обрасцима уговора о раду

19/09

25. 03. 2009. год

1.2

Правилник о упису синдикалних организација

101/06

61/12

27. 10. 2006. год

29. 06. 2012. год

1.3

Правилник о евиденцији уговора о раду ван просторија послодавца и уговора кућног помоћног особља

65/07

03. 08. 2007. год

1.4

Упутство о регистру колективних уговора

14/98

19. 05. 1998. год

1.5

Упутство о радној књижици

22/96

17. 10. 1996. год

1.6

Упутство о предрачунавању сезонског радног времена на пуно радно вријеме

07/94

12. 05. 1994. год

2.

Општи колективни уговор

40/10

19. 05. 2010. год

3.

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

30/10

20. 04. 2010. год

Подзаконски акти

3.1

Правилник о условима које морају испуњавати правна и физичка лица која се баве пословима посредовања у запошљавању

93/10

29. 09. 2010. год

3.2.

Правилник о активном тражењу посла

93/10

29. 09. 2010. год

4.

Закон о мирном рјешавању радних спорова

71/09

100/11

12. 08.2009. год

18. 10. 2011. год

Подзаконски акти

4.1

Правилник о начину вођења евиденција о поступцима мирног рјешавања радних спорова

37/10

04. 05. 2010. год

4.2.

Правилник о начину вођења именика миритеља и арбитара

37/10

04. 05. 2010. год

4.3

Правилник о начину међусобне комуникације учесника у мирном рјешавању спора и вођењу поступка мирног рјешавања радног спора

37/10

04. 05. 2010. год

5.

Закон о штрајку

111/08

06. 12. 2008. год

6.

Закон о савјетима радника

26/01

21. 06. 2001. год

7.

Закон о евиденцијама у области рада и здравственог осигурања

18/94

64/06

11. 08. 1994. год

15. 07. 2006. год

Подзаконски акти

7.1

Правилник о обрасцима за вођење евиденција у области запошљавања

118/06

14. 12. 2006. год

7.2

Упутство о обрасцима за вођење евиденција у области рада

14/97

01. 07. 1997. год

8.

Закон о запошљавању страних држављања и лица без држављанства

24/09

117/11

09. 04. 2009. год 03.12.2011. год

9.

Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида – Пречишћени текст

54/09

19. 11. 2004 год

28. 09. 2006. год

28. 02. 2009. год

Подзаконски акти

9.1

Правилник о радним мјестима и пословима за приоритетно запошљавање инвалида

23/05

61/12

24. 03. 2005. год

29.06.2012. год

9.2.

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника за оснивање предузећа за запошљавање инвалида

23/05

24. 03. 2005. год

9.3

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника које мора испуњавати Установа за професионалну рехабилитацију

61/12

29. 06. 2012. год

9.4

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника за оснивање Привредног друштва за запошљавање инвалида

61/12

29. 06. 2012. год

9.5

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника за оснивање Радног центра

61/12

29. 06. 2012. год

9.6

Правилник о евиденцијама запослених инвалида

11/05

61/12

17. 02. 2005. год

29. 06. 2012. год

9.7

Правилник о садржају и начину спровођења надзора

23/05

24. 03. 2005. год

10.

Закон о економско социјалном савјету

Републике Српске

110/08

04. 12. 2008. год

11.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

106/05

134/11

30. 11. 2005. год

01. 01. 2012. год

Подзаконски акти

11.1

Правилник о поступку утврђивања радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

57/13
45/14-доп.


08.07.2014. год
03.06.2014. год

11.2

Уредба о условима које морају испуњавати научне и стручне организације које врше анализу и дају мишљење о радним мјестима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

34/04

24. 04. 2004. год

11.3

Уредба и медицинском вјештачењу у пензијском и инвалидском осигурању

2/13

30.01.2013. год

11.4

Правилник о листи тјелесних оштећења

116/12

21.12.2012. год

11.5

Правилник о листи професионалних болести

116/12

21.12.2012. год

13.

Закон о заштити на раду

01/08

13/10

12. 01. 2008. год

02. 03. 2010. год

З А К О Н   О   З А Ш Т И Т И    Н А    Р А Д У

13.0

​​1-08 zakon o znr.pdf

13.1

3-87 pr o znr zeljeznice ispravak.pdf

13.2

4-67 uputstvo o podacima znr koje prikuplja inspekcija.pdf

13.3

4-82 i 43-82 naredba o obaveznom atestiranju sljemova za zastitu u industriji.pdf

13.4

13.5

6-57 pr o htz morski brodovi.pdf

13.6

7-55 pr o htz crna metalurgija.pdf

13.7

13-10 zakon o znr izmjene i dopune.pdf

13.8

14-48 pr o htz staklare.pdf

13.9

13.10

16-47 opsti pr o htz pri radu.pdf

13.11

17-66 pr o znr utovar i istovar tereta u ter vozila.pdf

13.12

18-47 opsti pr o htz pri radu ispravka.pdf

13.13

18-48 pr o htz staklare ispravka.pdf

13.14

18-91 pr o znr orudja za rad.pdf

​13.1520-50 pr o htz plovni objekti.pdf
​13.1620-85 pr o znr sumarstvo.pdf
​13.1723-13 pr o prev mjerama znr sredstava i lzo.pdf
13.18​23-66 uputstvo o vrsenju nadzora znr vojne potrebe.pdf
13.1923-67 naredba o zabrani upotrebe mot benzina za odmascivanje.pdf
13.20​24-59 naredba o skracenom rv lak žica.pdf
13.2126-57 naredba o skracenom rv elektrode i ferolegure.pdf
13.22​26-88 pr o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu.pdf
13.2328-12 pr o visini troskova za izdavanje licenci izmjene.pdf
13.24​28-88 uputstvo o vrsenju nadzora znr gradnja tunela.pdf
13.25​29-55 odluka o skracenom rv kesoni.pdf
13.26​30-12 pr o prev mjerama znr na radnom mjestu.pdf
​13.2731-49 naredba o skracenom rv rudarstvo.pdf
13.28​32-58 pr o htz morski brodovi izmjene i dopune.pdf
​13.2932-66 pr o znr na radu s uredjajima za ukrcavanje i iskrca tereta.pdf
13.3034-88 pr o znr pri koriscenju električne struje.pdf
13.3132-87 pr o znr sa razv acetilena i acetilenskim stanicama.pdf
13.32​34-68 pr o znr poljoprivreda.pdf
​13.3336-50 opsti pr o htz pri radu izmjene i dopune.pdf
13.3436-58 pr o htz ronilacki radovi.pdf
13.3538-86 pr o pruzanju prve pomoci.pdf
13.3640-47 naredba o snabdjevanju radnika gaziranom vodom.pdf
13.3740-61 pr o htz prerada i obrada metala.pdf
13.3841-68 pr o ishrani i smjestaju.pdf
​13.3942-11 pr o nacinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan rad.pdf
13.4042-68 pr o znr gradjevinarstvo.pdf
​13.4142-86 pr o znr zeljeznice.pdf
​13.4245-68 pr o znr gradjevinarstvo ispravka.pdf
​13.4346-47 pr o htz kudjeljare.pdf
​13.4447-70 pr o znr prerada i obrada koze krzna i otpada od koze.pdf
​13.4548-65 pr o zrn pri ter obr legura lakih metala u kupaon sa nit.pdf
​13.4652-09 pr o postupku i rokovima pregleda opreme i uslova izmjene.pdf
​13.4752-12 pr o visini troskova za izdavanje licenci izmjene.pdf
​13.4855-50 pr o ztm na radovima pri ht procesima.pdf
​13.4955-65 pr o znr pri održavanju mot vozila i prevozu mot vozilima.pdf
13.50​56-16 pr o prev mjerama znr buka.pdf
13.51​56-47 pr o htz graficka preduzeća.pdf
​13.5258-11 pr o postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova u oblasti znr izmjene.pdf
​13.5363-09 pr o nacinu vodjenja evidencija.pdf
13.54​63-88 pr o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu ispravka.pdf
​13.5565-91 pr o tehničkim normativima za dizalice.pdf
13.56​66-08 pr o postupku i rokovima pregleda opreme i uslova.pdf
​13.5766-08 pr o procjeni rizika.pdf
​13.5866-08 pr o sadrzaju i nacinu izdavanja obrasca izvjestaja o povredi na radu.pdf
​13.5969-48 pr o htz kamenolomi ciglane i vadjenje gps.pdf
13.60​70-08 pr o postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova u oblasti znr.pdf
​13.6170-08 pr o strucnom ispitu iz oblasti znr.pdf
13.6278-15 pr o strucnom ispitu iz oblasti znr izmjene i dopune.pdf
13.63​79-11 pr o prev mjerama znr atex.pdf
13.64​79-13 pr o prev mjerama znr rucno prenosenje tereta.pdf
​13.6598-48 naredba o skracenom rv graficka industrija.pdf
13.66​107-09 pr o postupku i rokovima pregleda opreme i uslova izmjene i dopune.pdf
13.67​112-13 pr o prev mjerama znr rad sa ekranima.pdf
13.68​Lista standarda protiveksplozivna znr.pdf
13.69Прописи у области заштите и здравља на раду.pdf


Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.