Sign In

Ресор за рударство и геологију

Објављено:

 У оквиру овог ресора обављају се управни и стручни послови који се односе на:

 •  праћање рада предузећа и на тој основи припремање анализа, извјештаја и информација о стању и проблемима предузећа из ових грана;
 • предлагање мјера за унапређење стања у дјелатностима из надлежности ресора;
 • припремање анализа, информација и других материјала који служе као основа за дефинисање текуће и развојне политике и за праћање њеног остваривања;
 • рјешавање у управним и другим стварима;
 • израду годишњих и средњорочних програма геолошких истраживања;
 • верификацију резерви минералних сировина и вођење њиховог катастра;
 • вођење катастра истражних и експлоатационих права;
 • израда закона и других прописа из домена геологије и рударства;
 • сарадњу са другим органима и организацијама везано за питања од заједничког интереса;
 • предузимање мјера за отклањање неправилности и недостатака код извођења истражних радова и експлоатације минералних сировина;
 • обављање других аналитичких и стручних послова из привредних дјелатности овог ресора, у складу са законом.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.