Sign In

Технички прописи из области електроенергетике

Објављено:

ПРОПИСИ О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИСПИТИВАЊА, РЕМОНТА И РЕВИЗИЈЕ И ПРОПИСИ О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА РАДНИКЕ (СРЕДЊА СТРУЧНА СПРЕМА)
Назив документа
Службени гласник
Преузимање документа
​Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација
​"Службени гласник Републике Српске", број 37/11
​Правилник 37/11
​Правилник о условима и начину полагања стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије
"Службени гласник Републике Српске", број 98/10
Правилник 98/10


ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ
Назив прописа
Службени гласник
Преузимање документа
​Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
​"Службени лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88
​Правилник 53/88
Исправка Правилника 54/88
​Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400 kV
"Службени гласник Републике Српске", број 7/12
​Правилник 7/12
Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова
"Службени гласник Републике Српске", број 87/11
Правилник 87/11
​Правилник о техничким прописима о громобранима
"Службени лист СФРЈ", број 13/68
Правилник 13/68
​Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара
"Службени гласник Републике Српске", број 42/13
Правилник 42/13
​Правилник о техничким мјерама за уређаје са свјетлећим цијевима
"Службени лист СФРЈ", број 14/67 и 14/67- додатак
​Правилник 14/67
Додатак 14/67
Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења​
"Службени лист СФРЈ", број 19/68
Правилник 19/68
​Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона
"Службени лист СФРЈ", бр. 7/71 и 44/76
​Правилник 7/71
Измјене Правилника 44/76
​Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којим се ради са експлозивима
"Службени лист СФРЈ", број 17/74
Правилник 17/74
Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V"Службени лист СФРЈ", број 4/74
Правилник 4/74
Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица
"Службени лист СФРЈ", број 13/78
Правилник 13/78
Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 10 kV за рад под напоном 20 kV"Службени лист СФРЈ", број 10/79
Правилник 10/79
​Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина
"Службени лист СФРЈ", бр. 66/87 и 16/92
Правилник 66/87
Измјене Правилника 16/92
​Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницма са подземном експлоатацијом
"Службени лист СФРЈ", бр. 21/88 и 90/91
Правилник 21/88
Измјене Правилника 90/91
​Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје
​"Службени лист СР БиХ", број 34/88
​Правилник 34/88
​Правилник о техничким мјерама за изградњу, погон и одржавање електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником
​"Службени лист СФРЈ", бр. 13/69 и 19/69
Правилник 13/69
Измјене Правилника 19/69


​ПРОПИСИ НА ОСНОВУ ДИРЕКТИВА НОВОГ ПРИСТУПА
​Назив прописа
Службени гласник
Преузимање документа
​Правилник о електричној опреми намјењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
"Службени гласник Републике Српске", бр. 107/14 и 67/16​Правилник 107/14
Измјене Правилник 67/16
Листа стандарда уз Правилник
​Правилник о електромагнетној компатибилности
"Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 67/16​Правилник 102/14
Измјена Правилника 67/16

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.