Sign In

Технички прописи из области нафте и гаса

Објављено:

Листа стандарда који се односе на Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем
за течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности

Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем на течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности ("Службени гласник Републике Српске", број ​26/17)
Правилник о опреми под притиском ("Службени гласник Републике Српске", број ​22/17)

Правилник о прегледима опреме под притиском током вијека употребе ("Службени гласник Републике Српске", број ​22/17)

Листа стандарда за Правилник о опреми под притиском.

Правилник о апаратима који сагоријевају гасовита горива ("Службени гласник Републике Српске", број ​75​/15)

Правилник о једноставним посудама под притиском ("Службени гласник Републике Српске", број ​53/15)

Измјене правилника о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском ("Службени гласник РС" број 88/14)

Измјене правилника о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском ("Службени гласник РС" број 78/15​)

​​Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације("Службени гласник РС" број 16/14);

Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађене, погон и одржавање гасних котловница ("Службени гласник РС" број 7/14);

Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара ("Службени гласник РС" број 115/13);

Правилник о полагању стручног испита из области гасне технике ("Службени гласник РС" број 96/13);

Уредба о врстама, садржају и квалитету биогорива у горивима за моторна возила ("Службени гласник РС" број 82/07);

Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса ("Службени гласник РС" број 17/11);

Правилник о техничким нормативама за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80 и 9/86);

Правилник о техничким нормативима за покретне гасне пећи за гријање без прикључка на димњак ("Службени лист СФРЈ" број 43/80) 

Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12);

Правилник о изградњи станица за снабдјевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12);

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/12);

Правилник о смјештају и држању уља за ложење ("Службени лист СФРЈ" број 45/67);

Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском („Службени лист СФРЈ“, бр.16/83);

Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова  под притиском за течне атмосферске гасове („Службени лист  СФРЈ“, бр.39/88);

Правилник о техничким нормативама за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист СФРЈ“, бр.76/90);

Правилник о техничким нормативама за стабилне судове под притиском за течне атмосферске гасове („Службени лист  СФРЈ“, бр. 9/86);

Правилник о техничким нормативама за постављање стабилних судова  под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист  СФРЈ“, бр. 39/90);

 Правилник о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем („Службени лист СФРЈ“, бр.19/59);

Правилник о техничким нормативама за постављање котларница на отвореном простору („Службени лист СФРЈ“, бр. 12/85);

 Правилник о техничким нормативама за цијевне водове за ацетилен („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/92 );

 Правилник о техничким нормативама за цијевне водове за гасовити кисеоник („Службени лист СФРЈ“, бр. 52/90);

 Правилник о техничким условима и нормативима за безбједан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним гасоводима и нафтоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ“, бр. 26/85);

Наредба о обавезном атестирању покретних гасних пећи за гријање без прикључка на димњак („Службени лист СФРЈ“, бр. 01/82);

Наредба о одређивању гасних апарата за домаћинство који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те апарате, („Службени лист СФРЈ”бр 4/81)

Правилник о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском („Службени гласник Републике Српске” бр. 81/13)                                                                                                                                    Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.