Sign In

Концесије и обновљиви извори енергије

Објављено:

КОНЦЕСИЈЕ

За изградњу електроенергетских објеката, инсталисане снаге веће од 250 kW (на земљи), прије прибављања потребних дозвола за изградњу неопходно је прибавити концесију.
Концесију претходно није потребно прибавити за постројења која користе биомасу независн​​​о од инсталисане снаге соларне електране инсталисане снаге до 1 MW на објектима.
Уколико надлежни орган сам не покрене процедуру за додјелу концесије, иницијативу за додјелу концесије може покренути и заинтересовано лице достављањем Законом прописане документације.
Уколико министарство процјени да постоји јавни интерес за реализацију таквог пројекта, проводи се Закономм прописан поступак, укључујући и расписивање јавног позива.
Подносилац иницијативе такође се мора пријавити на расписан јавни позив, али приликом вредновања понуда има 10% додатних бодова.
Додјела концесије врши се у складу са Законом о концесијама и другим прописима из ове области.

Назив прописа

Службени гласник
Преузимање документа
​Закон о концесијама
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 59/13, 16/18 и 70/20
Закон 59/13
Измјене Закона 16/18
Измјене Закона 70/20
​Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије
​"Службени гласник Републике Српске", број 79/18
Правилник 79/18
​Правилник о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 65/14 и 61/17
​Правилник 65/14
Измјене Правилника 61/17

​Остали прописи
​Закон о уређењу простора и грађењу
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 40/13, 106/15 и 3/16
​Закон 40/13
Измјене Закона 106/15
Исправка Закона 3/16
​Закон о заштити животне средине
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 71/12 и 79/15
Закон 71/12
Измјене Закона 79/15
​Закон о експропријацији
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 112/06, 37/07, 110/08 и 79/15
Закон 112/06
Измјене Закона 37/07
Измјене Закона 110/08
Измјене Закона 79/15
Закон о електричној енергији
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11
Закон 8/08
Измјене Закона 34/09
Измјене Закона 92/09
Измјене Закона 1/11ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Област обновљивих извора енергије уређена је Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", бр. 39/13, 108/13 и 79/15).
Произвођачи електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији могу остварити подстицај (посебно гарантовану откупну цијену) под условом да:

  • производе електричну енергију у хидроелектранама, вјетроелектранама и електранама на биомасу, инсталисане снаге закључно са 10 MW, а у соларним електранама и електранама на биогас инсталисане снаге до 1 MW, те право на премију уколико електричну енергије производе у постројењу ефикасне когенерације чија је снага већа од 10 MW закључно са 30 MW, те уколико електричну енергију користи за властите потребе или продаје на тржишту, и

  • уколико нису испуњене количине електричне енергије предвиђене за подстицај Акционим планом Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије.

Наведени произвођачи електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији имају право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у трајању до 15 година или право на премију, ако су створене претпоставке, односно, испуњени горе наведени услови.
Гарантоване откупне цијене и премије дефинисане су Одлуком Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 68/18).
Произвођач електричне енергије из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији може остварити прелиминарно право на подстицај обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или право на премију (односно резервисати количину електричне енергије) најраније након што прибави одобрење за грађење и почне изградњу.

​Назив прописа
Службени гласник
Преузимање документа
​Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19
Закон 39/13
Измјене Закона 108/13
Измјене Закона 79/15
Измјене Закона 26/19
​Акциони план за коришћење обновљивих измова енергије и измјене Акционог плана
​Закључак везано за измјене -
Прилог "Службени гласник Републике Српске", број 97/18
Измјене Акционог плана
​Упутство о вођењу Регистра пројеката из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији
​"Службени гласник Републике Српске", број 76/13
Упутство 76/13
​Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
​"Службени гласник Републике Српске", бр. 114/13, 88/14 и 29/19
Правилник 114/13
Измјене Правилника 88/14
Измјене Правилника 29/19
​Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
"Службени гласник Републике Српске", број 68/18Одлука 68/18
​Одлука о висини накнада за подстицање електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
"Службени гласник Републике Српске", број 120/18​Одлука 120/18
​Образац за упис пројеката који користе обновљиве изворе енергије
Образац за упис пројеката
​Образац за упис измјена података о пројекту који користи обновљиве изворе енергије
Образац за упис измјена података о пројектуОстале информације везане за област концесија, изградњу електроенергетских пројеката укључујући прикључење објеката на електроенергетску мрежу, те могућности остваривања права на подстицај могу се наћи на званичним интернет - страницама Комисије за концесије Републике Српске, Електропривреде РС, РЕЕРС-а, ДЕРК-а, Електропреноса БиХ и НОС-а БиХ. (линкови)Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.