Sign In

Акциони план енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Доношењем Закона о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске", број 59/13), Република Српска је правно и институционално уредила област енергетске ефикасности. Циљ овог закона је стварање предуслова за повећање енергетске ефикасности, односно рационално коришћење расположивих енергетских ресурса, смањење негативних утицаја на животну средину и ублажавање климатских промјена, те повећање привредне активности и конкурентности производа и услуга домаће привреде.

У циљу остваривања циљева за смањење потрошње енергије, овим законом су прописане и одређене обавезе за изразито велике потрошаче енергије, у које спадају сви они крајњи купци енергије чија укупна годишња потрошња енергије прелази 36 ТЈ или 10 GWh, те је чланом 9, став 1 Закона прописано да је велики потрошач енергије обавезан да донесе план енергетске ефикасности. План се доноси за временски период од три године и садржи свеобухватну анализу и структуру потрошње енергије великог потрошача и карактеристике његове потрошње, процјену стања енергетске ефикасности, циљеве, програм мјера за побољшање енергетске ефикасности, те друге потребне податке.

Како би се великим потрошачима олакшала израда плана енергетске ефикасности, те омогућио идентичан приступ за израду наведеног документа, урађен је Модел за израду плана енергетске ефикасности, који је примјенљив за све велике потрошаче енергије. Наведени модел у потпуности задовољава све одредбе Закона о енергетској ефикасности и садржи све елементе за које је прописано да их план енергетске ефикасности мора садржавати. Предложени модел је универзалног облика, те је у зависности од специфичности конкретног великог потрошача енергије потребно одрадити само оне тачке које су примјенљиве. У зависности од специфичности великог потрошача енергије, план енергетске ефикасности може да садржи и друге тачке које нису дефинисане овим моделом.

С обзиром да је Законом о енергетској ефикасности дефинисана и обавеза годишњег извјештавања о реализацији плана енергетске ефикасности (члан 9, став 5), урађен је и одговарајући образац за извјештавање, који је усклађен са Моделом за израду плана енергетске ефикасности. Велики потрошач енергије је обавезан да, до 31. марта текуће године, достави Министарству енергетике и рударства и Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност годишњи извјештај о реализацији плана енергетске ефикасности за претходну годину.​​​

​Документи
​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ
Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије
Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.