Sign In

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године

Објављено:

Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године, који је донијела Влада Републике Српске у децембру 2013. године, донесен је у складу са Законом о енергетској ефикасности и обавезама из Уговора о успостављању Енергетске заједнице. Акциони план је био заснован на директивама Европске уније које се односе на енергетску ефикасност и које су тада биле важеће.

Измјенама и допунама Акционог плана Републике Српске до 2018. године који је усвојен у новембру 2017. године, у обзир су узете и обавезе које Директива 2012/27/ЕU о енергетској ефикасности прописује у потрошњи примарне енергије, што је за резултат имало укључивање нових мјера за повећање енергетске ефикасности планираних у области производње електричне енергије те енергије за гријање и хлађење, и мјера у области преноса и дистрибуције електричне енергије и гаса.

Важно је нагласити да су измјене Акционог плана израђене у складу са захтјевима Формата и смјерница за припрему Трећег националног акционог плана енергетске ефикасности, који су према смјерницама Европске комисије креирали Секретаријат Енергетске заједнице и Координациона група Енергетске заједнице за енергетску ефикасност.

Измјенама и допунама Акционог плана Републике Српске до 2018. године, извршена је и анализа и ревизија структуре постојећих мјера енергетске ефикасности у области финалне потрошње енергије као и садржаја односно описа постојећих мјера, при чему су у обзир узете:

  • додатне обавезе прописане Директивом 2012/27/ЕU;
  • обавезе које проистичу из важеће регулативе Републике Српске у коју су бројне обавезе из ове директиве већ пренесене;
  • начин утицаја сваке мјере на постизање енергетских уштеда (непосредан - који се може директно мјерити и верификовати, или посредан) и
  • расположивост савремених техничких и организационих рјешења за повећање енергетске ефикасности у разним секторима финалне потрошње енергије, као и домаћа и међународна позитивна искуства у њиховој примјени.

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС, Принципи расподјеле индикативних циљева уштеде енергије за Републику Српску

Индикативни циљеви уштеде енергије за Републику Српску утврђени су документом Измјене и допуне Акционог плана Републике Српске до 2018 године (у даљем тексту: АПЕЕРС).

На основу закона о енергетској ефикасности, јединице локалне самоуправе (у даљем тексту ЈЛС) су обавезне доносити општински и/или градски програм побољшања енергетске ефикасности (у даљем тексту ЛЕЕАП).

Потреба да сви наведени документи буду међусобно усаглашени се највише односи на расподјелу индикативних циљева између републичког нивоа власти и нивоа ЈЛС.

Документ Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС, Принципи расподјеле индикативних циљева уштеде енергије за Републику Српску описује основне принципе расподјеле индикативних циљева из АПЕЕРС на све ЈЛС.

На овој страници се налазе неопходни документи, формулари и сл. потребни за израду Акционих планова ен. ефикасности локалних заједница (AP en. efik. JLS materijali.rar) у складу са утврђеном расподјелом за сваку локалну заједницу (општину-град).

 

 

 

 
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.