Sign In

Високо образовање

Објављено:

​​Стратегија развоја образовања Републике Српскe за период 2016-2021. године

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Закон о високом образовању - пречишћени текст​

Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) 

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 104/11)

Закон о измјенама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 84/12)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 108/13)

Закон о измјенама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/15)

Закон о измјенама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 90/16)

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 31/18)​

Закон о звањима која се стичу завршетком високог образовања („Службени гласник Републике Српске“, број 33/14)

Закон о измјени Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања („Службени гласник Републике Српске“, број 63/14)

Закон о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“, број 34/08)

Зaкoн o учeничкoм стaндaрду („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12)

Закон о студентском организовању („Службени гласник Републике Српске“, број 58/16)

Уредба о условима за оснивање и почетак рада ВШУ и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, број 35/11)

Уредбa о допунама Уредбе о условима за оснивање и почетак рада ВШУ и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, број 51/11)

Уредба о условима за оснивање и почетак рада установа студентског стандарда и о поступку за утврђивање испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, број 42/11)

Уредба о измјени и допунама Уредбе о условима за оснивање и почетак рада установа студентског стандарда и о поступку за утврђивање испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, број 93/15) 

Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе („Службени гласник Републике Српске“, број 78/11)

Правилник о измјенама и допуни Правилника о садржају јавних исправа које издају  ВШУ („Службени гласник Републике Српске“, број 46/14)

Правилник о измјени Правилника о садржају јавних исправа које издају  ВШУ („Службени гласник Републике Српске“, број 54/14)

Правилник о садржају и начину вођења евиденција које води високошколска установа („Службени гласник Републике Српске“, број 79/11)

Правилник о измјенама и допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденција које води високошколска установа („Службени гласник Републике Српске“, број 48/14)

Правилник о изгледу и садржају дозволе за рад високошколске установе и изглед и садржај дозволе за извођење новог студијског програма („Службени гласник Републике Српске“, број 82/11)

Правилник о вођењу регистра ВШУ и Регистра наставника и сарадника („Службени гласник Републике Српске“, број 120/12)

Правилник о допунама Правилника о вођењу Регистра високошколских установа и Регистра наставника и сарадника („Службени гласник Републике Српске“, број 52/15)

Правилник о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања („Службени гласник Републике Српске“, број 15/14)

Правилник о областима образовања („Службени гласник Републике Српске“, број 70/14)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о областима образовања („Службени гласник Републике Српске", број 104/17)

Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних ВШУ („Службени гласник Републике Српске“, број 84/14)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних ВШУ („Службени гласник Републике Српске“, број 38/17)​ ​

Правилник о Листи струковних, академских и научних звања („Службени гласник Републике Српске“, број 117/14)

Правилник о измјени Правилника о Листи струковних, академских и научних звања („Службени гласник Републике Српске“, број 83/15)

Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга студентског стандарда („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09)

Правилник о додјели студентских стипендија („Службени гласник Републике Српске“, број 99/18)​

Правилник о суфинансирању међународне размјене студената и академског особља („Службени гласник Републике Српске“, број 25/15)

Правилник о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“, број 13/17)

Правилник о вођењу регистра студентских представничких тијела и организација („Службени гласник Републике Српске“, број 8/17)Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.