Sign In

Унапређење квалитета образовања на првом мјесту

Објављено:

Министар просвјете и културе Републике Српске др Дане Малешевић разговарао је данас са представницима Делегације Европске уније у Босни и Херецеговини, на челу са шефом кооперација Мелвином Асином, о актуленим питањима у области образовања, прије свега, квалификацијском оквиру и предстојећим међународним програмима тестирања ученика у Босни и Херцеговини – ПИСА и ТИМС тестирању.

Министар Малешевић је исказао спремност Министарства просвјете и културе и школа у Републици Српској да се укључе у ТИМС – међународно тестирање постигнућа ученика, као посебан вид могућности њиховог усавршавања, те подсјетио на до сада реализоване активности у вези са ПИСА тестирањем ученика из Републике Српске.

„Министарство просвјете и културе Републике Српске препознало је важност међународног истраживања процјене знања и вјештина петнаестогодишњака у виду ПИСА тестирања и у складу с тим у априлу ове године одржано је пробно тестирање у укупно 20 школа у Републици Српској“, подсјетио је министар Малешевић.

Он је упознао Асина са важношћу реорганизације Републичког педагошкод завода и Завода за образовање одраслих Републике Српске.

„Центар за стручно образовање и цјеложивотно учење, како би се убудуће звао, интензивније би сарађивао са привредом и другaчиje би сe рaдили нaстaвни плaнoви и прoгрaми уз aнгaжoвaњe стручњaкa из приврeдe, пoштуjући пoтрeбe приврeдe зa стручнoм рaднoм снaгoм. С друге стране,  Републички педагошки завод би био посвећен унапређењу квалитета општег и умјетничког образовања, те система континуираног стручног усавршавања и професионалног развоја запослених у образовању“, рекао је министар Малешевић и посебно нагласио важност формирања посебног одјељења за екстерно вредновање ученичких постигнућа.

Он је рекао да су елементи овог плана уграђени у управо завршени текст Нацрта закона о средњем образовању и васпитању, за који је исказао наду да ће убрзо бити донесен, како би се кренуло у реализацију планираног. Све ово се ради с циљем  унапређења квалитета у нашем образовном систему.

На састанку је разговарано и о основним елементима и начињеним помацима када је ријеч о квалификацијском оквиру у образовном систему Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Још једном су размотрена његова основна полазишта и елементи усклађивања прoписa кojимa сe урeђуjу пoдручja oснoвнoг, срeдњeг и висoкoг oбрaзoвaњa, oднoснo цjeлoживoтнoг учeњa, aли и бoљe пoвeзивaњe прoмjeнa и пoтрeбa тржиштa рaдa сa  oбрaзoвним прoгрaмимa у цјелини.

Асин је изразио задовољство због исказане спремности Министарства да се укључи у процес међународног ТИМС тестирања ученика, као и значајним резулатима на унапређењу области средњег стручног образовања и истрајности код повезивања образовања са потребама тржишта рада, што је један од основних предуслова успјешног друштвеног поретка каквом заједно тежимо.​​Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.