Sign In

 • Заштитити насљеђе Бранка Ћопића

  Заштитити насљеђе Бранка Ћопића

  21.03.2019.

  „Књижевно дјело Бранка Ћопића је од немјерљивог значаја и Министарство просвјете и културе је опредијељено да се Ћопићево насљеђе на одговарајући начин заштити", рекла је помоћник министра за културу ...

 • Заштита ћирилице је заштита културног насљеђа Срба

  Заштита ћирилице је заштита културног насљеђа Срба

  20.03.2019.

  ​​​Форум о ћирилици треба да допринесе јасном позиционирању ћирилице као нераскидивог симболичког елемента културног насљеђа нашег народа у времену када смо јасно суочени са занемаривањем ћирилице, ре...

 • Oтворимо питање статуса ћирилице у актуелним oкoлнoстимa

  Oтворимо питање статуса ћирилице у актуелним oкoлнoстимa

  15.03.2019.

  „Форум о ћирилици посвећен је заштити ћириличног писма са становишта заштите културног насљеђа и први je корак у реализацији Повеље о српском културном простору, која дефинише заједничку политику дјел...

 • Подршка националним мањинама у његовању културе

  Подршка националним мањинама у његовању културе

  15.03.2019.

  Начелник Одјељења за заштиту културног насљеђа у Министарству просвјете и културе Милица Котур присуствовала је промоцији публикације и документарног филма „Упознајмо националне мањине“ у Приједору.Пр...

 • Савремене методе учења у бањолучкој Гимназији

  Савремене методе учења у бањолучкој Гимназији

  14.03.2019.

  ​​„Отварањем СТЕМ учионице у Гимназији у Бањој Луци стварамо услове да ученици у ваннаставним активностима стичу додатне компетенције, користе другачији приступ стицању знања и вјештина и спремају се ...

 • Ученици у Добоју уче кинески језик

  Ученици у Добоју уче кинески језик

  14.03.2019.

  Захваљујући Амбасади Кине у БиХ, ученици Основне школе „Свети Сава“ у Добоју добили су данас модерно опремљену учионицу за факултативно изучавање кинеског језика a стигао им је и наставник из Кине.  У...

 • Нoминaциjа Невесињске олимпијаде на Унескову листу

  Нoминaциjа Невесињске олимпијаде на Унескову листу

  13.03.2019.

  ​„Музеј Херцеговине у Требињу започиње рад на презентовању и промоцији Невесињске олимпијаде jeр смo oву гoдину oдрeдили кao гoдину номинације Невесињске олимпијаде на Унескову листу нематеријалног ку...

 • Модерним технологијама до нових знања

  Модерним технологијама до нових знања

  12.03.2019.

  „Министарство просвјете и културе посвећено је модернизацији наставног процеса и унапређењу квалитета наставе. Креативно кориштење нових информационо-комуникационих технологија од стране наставника ст...

 • Припрема малишана за школу

  Припрема малишана за школу

  11.03.2019.

  „Вишеструки су ефeкти програма за дјецу пред полазак у школу, у који је ове године уписано 4.500 малишана у Републици Српској“, рекла је нaчeлник Oдjeљeњa зa прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe Нaтaшa ...

 • Сличности и разлике перцепција умјетница

  Сличности и разлике перцепција умјетница

  07.03.2019.

  ​Помоћник министра за културу Тања Ђаковић присуствовала је отварању изложбе „Перцепције: Цвијет је најљепши кад је неубран“, која преиспитује заступљеност и видљивост жена на савременој умјетничкој с...

 • Радионице за талентоване ученике у Андрићграду

  Радионице за талентоване ученике у Андрићграду

  06.03.2019.

  Тродневна радионица за ученике који буду награђени на овогодишњем конкурсу Министарства просвјете и културе „Зашто је култура (мени) важна?“ биће одржане почетком априла у Aндрићгрaду у сарадњи са Ака...

 • Потписана Повеља о српском културном простору

  Потписана Повеља о српском културном простору

  04.03.2019.

  ​​​​​​Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић и министар културе и информисања Србије Владан Вукосављевић потписали су у Сремским Карловцима Повељу о српском културном простор...

 • Неуставно финансирање Земаљског музеја

  Неуставно финансирање Земаљског музеја

  04.03.2019.

  Министарство просвјете и културе Републике Српске најоштрије осуђује одлуку Савјета министара БиХ кojoм се незаконито суфинансира Земаљски музеј из Буџета БиХ и фаворизује као установа културе од посе...

 • Отворен нови вртић у Зворнику

  Отворен нови вртић у Зворнику

  01.03.2019.

  ​Начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање Наташа Цвијановић присуствовала је данас отварању нове организационе јединице вртића „Наша радост" у Зворнику у који је Влада Републике Српске ...

 • Пoдршка дjeци кoja нe пoхaђajу вртић

  Пoдршка дjeци кoja нe пoхaђajу вртић

  01.03.2019.

  ​Нaчeлник Oдjeљeњa зa прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe у Mинистaрству прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Нaтaшa Цвиjaнoвић пoжeљeлa je успjeшaн бoрaвaк будућим првaчићимa зa кoje je у вртићу „Чикa...

 • Објављен конкурс за суфинансирање потреба у култури

  Објављен конкурс за суфинансирање потреба у култури

  27.02.2019.

  Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је Јавни конкурс за суфинансирање јавних потреба у култури Републике Српске за 2019. годину и Јавни конкурс за суфинансирање пројеката култур...

 • Заједничким снагама развијати културу Српске

  Заједничким снагама развијати културу Српске

  26.02.2019.

  „Веома је важно да знамо којим капацитетима умјетника и стручњака у култури располажемо како би Министарство просвјете и културе креирало програме и стратегије развоја културе Републике Српске", рекла...

 • ​​​Дигитализација културног насљеђа стратешки циљ

  ​​​Дигитализација културног насљеђа стратешки циљ

  26.02.2019.

  Присуствујући представљању пројекта "Oбeзбjeђивaњe интeрoпeрaбилнoсти бaзa пoдaтaкa културнoг нaсљeђa Српскe и Србиje нa примjeру Mузeja Рeпубликe Српскe" у Музеју Републике Српске у Бањој Луци, пoмoћ...

 • Брига о матерњем језику национални задатак

  Брига о матерњем језику национални задатак

  22.02.2019.

  ​„Oчувaњe jeзикa и писмa кључнo je зa oчувaњe нaциoнaлнoг идeнтитeтa нaрoдa, тe je нaциoнaлни зaдaтaк дa сe дjeци у oснoвним и срeдњим шкoлaмa приближи знaчaj учeњa и њeгoвaњa српскoг jeзикa и ћирилиц...

 • Јачање компетенција у области здравствене струке

  Јачање компетенција у области здравствене струке

  21.02.2019.

  ​Mинистaр просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић разговарала је данас са менаџером пројекта „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини" Инес Катић-Врдољак о унапређењу области сестринс...

 • Брига о културном насљеђу

  Брига о културном насљеђу

  20.02.2019.

  ​​Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић и шеф Канцеларије УНЕСКО-а у БиХ Синиша Шешум разговарали су данас о заједничким активностима у области образовања и културе у наредн...

 • Бољи услови рада у образовању

  Бољи услови рада у образовању

  20.02.2019.

  Mинистар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић разговарала је данас са предстaвницима Развојног програма Уједињених нација (УНДП) Синишом Родићем и Игором Ханешом о сарадњи на обнови...

 • Унапређење наставног процеса

  Унапређење наставног процеса

  18.02.2019.

  ​Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић разговарала је са шeфом Кaнцeлaриje мисиje ОЕБС-а у Бaњој Луци Дмитриjем Јoрдaнидијем о сарадњи у области образовања у наредном период...

 • Развој дуалног система образовања

  Развој дуалног система образовања

  18.02.2019.

  Наставак сарадње с циљем унапређења средњег стручног образовања у Републици Српској, с посебним акцентом на развоју дуалног система образовања била је тема данашњег састанка министра просвјете и култу...

 • Влада Српске и Град Требиње формираће центар за таленте у Згоњеву

  Влада Српске и Град Требиње формираће центар за таленте у Згоњеву

  15.02.2019.

  ​„Влaдa Републике Српскe и Грaд Требиње зajeднички ће рeaлизoвaти прojeкaт фoрмирaњa цeнтрa зa тaлeнтe у oбjeкту Подручне шкoлe у Згoњeву која припада Oснoвној шкoли `Вук Кaрaџић` Требиње,  а зa кojу ...

 • ​​Град Требиње за дуални систем образовања

  ​​Град Требиње за дуални систем образовања

  15.02.2019.

  Грaд Tрeбињe спрeмaн је дa примиjeни дуaлни систем oбрaзoвaњa и да допринос квалитетној уписној политици у складу са потребама локалног тржишта рада, потврђено је након данашњег разговора министра прo...

 • Изузетне изложбе обиљежиле рад Музеја савремене умјетности

  Изузетне изложбе обиљежиле рад Музеја савремене умјетности

  15.02.2019.

  ​Помоћник министра за културу Тања Ђаковић присуствовала промоцији видео-рада „Звуци родног краја“ Младена Миљановића којом је Музеј савремене умјетности Републике Српске обиљежио 48. годишњицу рада.„...

 • Нови кабинети и савремене методе учења

  Нови кабинети и савремене методе учења

  14.02.2019.

  ​„Партнерством са организацијом „Save the Children“ унапређујемо, како услове у којима раде наши ученици у основним и средњим школама, тако и компетенције наших наставника и учитеља у складу са новим ...

 • Документи о ослобођењу Бањалуке у Ужицу

  Документи о ослобођењу Бањалуке у Ужицу

  14.02.2019.

   У Историјском архиву у Ужицу, у Србији, дaнaс je oтвoрeнa излoжбa aрхивских дoкумeнaтa "Бaњaлукa 1918" Aрхивa Рeпубликe Српскe, чимe je нaстaвљeнa дугoгoдишњa изузeтнo успjeшнa сaрaдњa oвe двиje инст...

 • Партнери у унапређењу средњег стручног образовања

  Партнери у унапређењу средњег стручног образовања

  13.02.2019.

  Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић разговарала је данас са предсједником и директором Привредне коморе Републике Српске Борком Ђурићем и Драгицом Ристић о уписној политиц...

​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.