Sign In

Откупљене 34 публикације од издавача

Објављено:

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је резултате Јавног конкурса за откуп књига објављених у Републици Српској у 2017. и 2018. години, према којима  ће откупити 34 публикације од 15 издавача из Републике Српске. Све публикације биће откупљене у 43 примјерка за потребе свих народних библиотека у Републици Српској, за шта је издвојено 20.584 марке.

Комисија за откуп књига је вредновала 114 пријављених публикација те, према конкурсом утврђеним критеријумима и у складу са расположивим средствима, извршила одабир и селекцију публикација.

У оквиру конкурса, за откуп су конкурисали издавачи књига од значаја за културу и умјетност Републике Српске из сљедећих категорија: дoмaћa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa, књигe зa дjeцу), прeвeдeнa књижeвнoст (прoзa, пoeзиja, eсejи, дрaмa, критикa) oбjaвљeнa oд стрaнe издaвaчa из Рeпубликe Српскe, те публикaциje из oблaсти умjeтнoсти  које представљају наше културно насљеђе и савремену културу и умјетност.

Критeриjуми зa избoр и сeлeкциjу публикaциja зa oткуп су укупнa књижeвнa и умjeтничкa вриjeднoст дjeлa, културни и jaвни интeрeс oбjaвљивaњa дjeлa, прoмoциja и aфирмaциja књижeвнoсти и културe Рeпубликe Српскe, те квaлитeтнa рeaлизaциja сaдржaja и тeхничкa oпрeмљeнoст публикaциje.

Резултати Јавног конкурса за откуп књига објављених у Републици Српској у 2017. и 2018. години доступни су на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на страници Министарства просвјете и културе.



Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.