Sign In

Бржи и економичнији ликвидациони поступак

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је на данашњој 34. сједници, одржаној у Бањој Луци, Приједлог Закона о ликвидационом поступку, а који је донешен ради потребе да се ликвидациони  поступак учини ефикаснијим, бржим и економичнијим.

Министарство правде, као овлаштени обрађивач овог закона, примило је Иницијативу Привредне коморе Републике Српске и окружних привредних судова у Републици Српској, да је потребно приступити измјенама и допунама овог закона, односно доношењу новог, што је и учињено.

Приједлогом новог Закона о ликвидационом поступку се детаљније утврђују разлози за покретање ликвидационог поступка, врсте ликвидационог поступка,  те овлаштени предлагачи, као и органи ликвидационог поступка – ликвидациони судија и ликвидациони управник.

Овим актом детаљније су прописане обавезе и дужности ликвидационог управника, те одговорности за штету коју проузрокује власницима капитала пословног субјекта и повјериоцима у току вршења радњи у ликвидационом поступку, као и новчане казне које се могу изрећи ликвидационом управнику у случају повреде одредаба овог закона.

Једну од новина у овом закону представља прописивање одредаба које се односе на уновчење имовине у ликвидационом поступку, непокретне и покретне имовине, као и имовине без терета и са теретима.

Приједлог Закона о ликвидационом поступку ће, у наредном периоду, бити упућен и у скупштинску процедуру,Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.