Sign In

Бесплатна анализа пољопривредног земљишта

Објављено:

​​

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава све пољопривредне произвођаче да и у 2019. години имају могућност да остваре право на бесплатну анализу пољопривредног земљишта на своме газдинству.
Право на анализу имају она пољопривредна газдинства која у АПИФ-у изврше пријаву површина под кориштењем, закључно са 15. мајом текуће године, а у складу са чланом 61. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2019. годину.
Захтјев за остваривање права на бесплатну анализу пољопривредног земљишта подноси се Агенцији за Аграрна плаћања РС на обрасцу 33. из прилога Правилника за остваривање подстицаја, најкасније до 15. јуна текуће године. 
Право на подстицајна средства за финансирање анализе контроле плодности немају она пољопривредна газдинства која су по основу Програма  педолошких анализа то право остварила у претходне четири године. 
Овај Програм представља наставак започете системске контроле плодности с циљем доприношења пoвeћaњу квaлитeта и квaнтитeта принoсa гajeних биљaкa пo jeдиници пoвршине за коју се исплаћују субвенције, пoпрaвци плoднoсти, зaштити зeмљиштa и пoдзeмних вoдa oд зaгaђeњa прoузрoкoвaних нeпрaвилнoм упoтрeбoм oргaнских и минeрaлних ђубривa и надоградњи GIS бaзe пoдaтaкa o плoднoсти зeмљиштa.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.