Sign In

Усвојен Приједлог Стратегије транспорта Републике Српске

Објављено:

​Народна скупштина Републике Српске усвојила је Приједлог Стратегије транспорта Републике Српске за период 2016-2030. година.

Приједлог Стратегије транспорта Републике Српске за период 2016–2030. година развијен је у складу са Оквирном транспортном политиком БиХ за период 2015–2030. година, а њен основни циљ је постизање одрживог транспортног система на територији Републике Српске.

Приликом дефинисања стратешких развојних опредјељења у транспорту се пошло од интереса Републике Српске за примјереном валоризацијом њених најважнијих саобраћајних праваца и промјена у позиционирању привреде Републике Српске у том окружењу с посљедицама на саобраћајне токове, потребе да се обновом истовремено осигура и развој.

Доношење Стратегије транспорта Репубике Српске је основ за пројектовање и планирање будућих инвестиција у Републици Српској, везаних за транспорт и привреду уопште. Полазећи од кључне улоге транспорта у развоју друштва и привреде, те значају мобилности за квалитет живота, Стратегија има за циљ идентификовање активности за развој транспортног система Републике Српске у краткорочном, средњорочном и дугорочном периоду.

Посматрање транспортне инфраструктуре и услуга кроз развојни циклус поставља Стратегију транспорта као дио тог циклуса. Стратегијом су дефинисани општи и посебни циљеви за законодавни оквир, инфраструктуру и услуге.

Најважнији елементи који су утицали на доношење ове Стратегије су: испуњење социјалних и економских захтјева, задовољавање потреба у смислу одржавања, унапређивања и развоја транспортне инфраструктуре, финансијска одрживост, усклађеност са ЕУ стандардима и законима, задовољавање потреба за безбједношћу и потребама за информацијама, те минимални дозвољени утицај на животну средину.

Стратегија транспорта Републике Српске са планом активности представља могућност кориштења средстава ЕУ у сектору транспорта у програмском периоду 2014–2020. година.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.