Sign In

Одржан брифинг за новинаре и уреднике на тему реструктурирања ЖРС

Објављено:

​​Као наставак праксе редовног информисања јавности, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић, вршилац дужности генералног директора и предсједник Управног одбора Жељезница Републике Српске Драган Савановић и шеф Канцеларије Свјетске банке за БиХ и Црну Гору Емануел Салинас разговарали су у понедјељак, 11.12.2017. године, са новинарима и уредницима о активностима на пројекту реструктурирања Железнице Српске након зајма који је у корист пројекта у износу од 51,3 милиона евра, одобрила је Светска банка 7. децембра.

Одобрени кредит подразумијева износ од 51,3 милиона евра и то: 42,7 милиона евра за измирење обавеза према радницима (топли оброк, превоз, регрес); 3,5 милиона евра за отпремнине за 1.000 запослених; 5 милиона евра за организационо реструктирорање, те почетну једнократну накнаду 0,1 милион евра.

Сљедећи кораци везани за овај пројекат и кредитно задужење се односе на процедуре задуживања на нивоу Републике Српске и БиХ. Процедуре подразумијевају доношење Одлуке Владе Републике Српске о кредитном задужењу, која се упућује у Народну скупштину Републике Српске на усвајање. На БиХ нивоу Предсједништво БиХ именује потписника за Уговор о кредиту. Потписан Уговор се шаље у Парламентарну скупштину и Дом народа на ратификацију. Након ратификације исти се враћа на Предсједништво ради добијања сагласности на ратификацију, а потом се објављује у Службеном гласнику БиХ и тада постаје ефективан. Очекује се да ће кредит бити оперативан средином наредне године.

Реструктурирање Жељезница Републике Српске представља један од приоритета Владе Републике Српске како би се успоставио систем који је самоодржив, а који је уједно и ефикасан и ефективан. С тим у вези, активности које су започете још у 2015. години, уз техничку помоћ Свјетске банке, интензивиране су у претходном периоду.

Програм реструктурирања подразумијева укупно прилагођавање условима пословања. Основни циљ је унапређење оперативне ефикасности и постизање финансијске одрживости овог друштва. Реорганизација треба да се реализује кроз три компоненте: власничко, финансијско и организационо реструктурирање. Ове три компоненте су међусобно уско повезане, те реализација сваке од њих зависи од успјешног провођења преостале двије компоненте реорганизације.

Рeзултaти имплeмeнтaциjе предложених мјера и активности реструктурирања трeбa да буду видљиви крoз jaчaњe оперативних и финaнсиjских кaпaцитeтa Жељезница, у смислу стабилизације oснoвнoг пoслoвaњa, али и кроз успостављање квалитетног жељезничког система у Републици Српској, који не заостаје за најбољим праксама развијених земаља. 
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.