Sign In

Област јавног РТВ система потребно додатно усаглашавати

Објављено:

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је анализирајући Приједлог закона о јавном РТВ систему БиХ дало стручно мишљење које се односи на одређене чланове закона, а за које сматрамо да би требали бити предмет додатног усаглашавња свих заинтересованих страна.

Приједлогом наведеног закона предложена је расподјела РТВ таксе према сљедећем моделу: БХРТ 30%, РТРС 25%, РТВФБиХ1 30%, РТВФБиХ2 15%, Фонд за плурализам медија и развој кинематографије 10%. Оваква расподјела није усаглашена, нити правична за Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске, нарочито ако се има у виду да је прикупљање средстава од РТВ таксе у Републици Српској далеко веће него у Федерацији Босне и Херцеговине.

Начин прикупљања РТВ таксе овим приједлогом није детаљно дефинисан, те остаје нејасно ко ће прикупљати РТВ таксу на територији БиХ. Сматарамо да овај приједлог не садржи рјешења која би допринијела повећању наплате РТВ таксе на подручју Федерације Босне и Херцеговине. Такође, маркетинг и остали извори финансирања нису у потпуности дефинисани.

Приједлог закона предвиђа оснивање Мрежног оператора и даје му одређене надлежности, попут обављања услуга емитовања и преноса програма свим јавним сервисима, управљања архивском грађом, сателитског емитовања и организовања IPTV емитовања, управљања техничким ресурсима, имовином и инфраструктуром информационих технологија, што подразумијева пренос дијела надлежности са Јавног радио-телевизијског сервиса Републике Српске на ново тијело и у супротности је са важећом законском регулативом и Уставом Републике Српске.

Такође, предлаже се да Регулаторна агенција за комуникације додјељује Мрежном оператору MUX A на управљање и да су приходи од управљања MUX A приходи Мрежног оператора. Наведено је у супротности са  стратешким документима преласка са аналогне на дигиталну земаљску радио-дифузију и пратећом правном регулативом из ове области.

У прелазним одредбама наводи се да су у року од 90 дана од ступања на снагу Закона оснивачи за све постојеће јавне сервисе обавезни измирити доспјеле обавезе, укључујући неисплаћене плате, порезе, доприносе у вези са запошљавањем и све доспјеле обавезе по основу комерцијалних и других зајмова, као и обавезе према добављачима, те међусобна потраживања између јавних РТВ сервиса. На овај начин се покушава на оснивача пребацити трошак измирења дуговања јавних сервиса.

Имајући у виду напријед наведено, Министарство саобраћаја и веза је заузело став да Приједлог закона о Јавном радио-телевизијском систему у Босни и Херцеговини не садржи рјешења која би допринијела унапређењу стања у области дјеловања јавних сервиса.​

Министарство саобраћаја и веза је мишљења да је потребно приступити изради новог закона, што је у претходном периоду и иницирало код Министарства транспорта и комуникација БиХ, а гдје би се уважили интереси постојећих јавних сервиса, новог сервиса и низ других питања неопходних за њихово функционисање. ​Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.