Sign In

Влада Републике Српске донијела Уредбу о стандардима занимања

Објављено:

​​​​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 52. сједници, у Бањој Луци, Уредбу о стандардима занимања и усвојила Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској. 


Образлажући донесену Уредбу, министарка просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић је изјавила да је Уредба о стандардима занимања веома важна при ​креирања уписних политика у школама.

Министарка Тривић је истакла да је ова уредба усклађена са потребама тржишта рада и да је креирана заједно са Привредном комором Републике Српске, Занатском предузетничком комором Републике Српске и Унијом удружења послодаваца Републике Српске. 

Она је истакла да су усвајањем Уредбе дефинисали стандарде 54 занимања, а да ће за преостала 52 занимања тај посао бити завршен у првом кварталу наредне године.

Она је додала да ће од јануара наредне године добијати и приједлоге локалних заједница које имају обавезу да са савјетима за образовање и привреду предложе Министарству просвјете и културе приједлог уписне политике.

,,Развој локалне заједнице диктира привреда, а уписна политика у средње школе је веома значајна са аспкета локалног развоја. Много ћемо радити на промоцији занимања и вредновању квалитета рада средњих школа. Развијаћемо наставне планове и програме за средње стручно образовање у складу са потребама тржишта рада и укључиваћемо више практичне наставе у средње стручне и техничке школе како би ученици стекли више компетенција", нагласила је министарка Тривић.

,,Уредба ће послужити и као платформа за израду квалификационог оквира са Министарством за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво", навела је министарка.

Говорећи о усвојеној Информацији о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској, министарка Тривић је истакла да су испуњени основни захтјеви који су се односили на ову годину. 

,,Завршили смо реорганизацију Републичког педагошког завода и Завода за образовање одраслих. Приликом реорганизације Републичког педагошког завода организовано је одјељење за вредновање квалитета рада у предшколским установама и основним и средњим школама које ће фокус имати на вредновању квалитета", појаснила је она.

Када је ријеч о приоритетима за  2020. годину, она је нагласила да ће у области предшколског васпитања и образовања проширити обухват дјеце кроз тромјесечни програм припреме за полазак у школу.

,,Укључићемо сву дјецу која буду заинтересована из приградских и руралних подручја и у локалним заједницама у којима нема услуге за предшколско васпитање и образовање, те у градским срединама за дјецу која нису била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем", рекла је министарка Тривић.

Она је најавила и наставак адаптације школских и других објеката у локалним заједницама који ће бити намијењени за установе у области предшколског васпитања и образовања.

,,Увешћемо и бесплатно предшколско васпитање и образовање за дјецу са сметњама у развоју и без родитељског старања", истакла је она, наводећи да ће радити и на наставку реализације полудневних и трочасовних предшколских програма, те обуци васпитно-образовних радника и осавремењивању програма предшколског васпитања и образовања.

Главни приоритет у области основног образовања, појаснила је минстарка Тривић, биће иновирање наставних планова и програма са фокусом на исходе учења усмјереним на развој личности и компетенције ученика, што ће захтијевати едукацију просвјетних радника.
,,Повећаћемо број часова физичког васпитања са фокусом на дјецу нижих разреда. Предмети природа и друштво и демократија и људска права биће пребачени у више разреде. Развијаћемо и уводити програме факултативних и изборних предмета у другој и трећој тријади основношколског васпитања и образовања с циљем професионалног усмјеравања ученика. У наредној години ћемо имати програме посебног рада и едукације са надареним ученицима који захтијевају посебну пажњу. Развијаћемо и наставне планове и програме који су прилагођени посебним захтјевима ученика са сметњама у развоју", навела је она.

Према њеним ријечима, уџбеници ће бити прилагођавани иновираним наставним плановима и програмима, а биће настављена и њихова дигитализација.

,,Имамо најаве из Завода за уџбенике и наставна средства да ћемо ићи у дигитализацију десетак уџбеника. Ове године смо провели пилот пројекат дигитализације уџбеника географије за шести разред који се показао веома добрим. Крајњи циљ је да је за један предмет довољан један уџбеник. Сва остала додатна наставна средства као што су збирке биће у дигиталној форми, а на тај начин ћемо олакшати и ђачке торбе", појаснила је минстарка.

Она је поручила да ће све мјере бити поткријепљене измјенама закона о предшколском, основном и средњем васпитању и образовању, те да ће највећи дио њих бити реализован почетком нове школске године.

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Босиљка Предраговић рекла је да је на данашњој сједници Владе Републике Српске утврђен Приједлог закона о посебном поступку експропријације, ради изградње Ауто-пута и Гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача, по хитном поступку.

"Ово је лекс специјалис закон у односу на Закон о експропријацији којим ми одмах утврђујемо општи интерес на траси коју је утврдила Народна скупштина и тиме скраћујемо рок за утврђивање општег интереса за два до три мјесеца", изјавила је Предраговићева.

Према њеним ријечима, планирано је и скраћивање рока поступања органа који води управни поступак, односно РУГИПП-а.

"Први степен скраћујемо са 60 на 30 дана, а други са 60 на осам дана с циљем да би овај инфраструктурни пројекат од општег интереса у првој фази која подразумијева експропријацију могао да буде урађен на вријеме и да испоштујемо уговорене обавезе", навела је Предраговићева.

Према њеним ријечима, овај закон посебан је и по томе што су предвиђене казнене одредбе које се тичу поступања вјештака у поступцима експропријације.

"Много поступака се одуговлачи јер се вјештаци прихвате вјештачења, а онда касне са налазима и мишљењем због чега водитељ управног поступка не може да донесе рјешење о експропријацији. Закон о општем управном поступку, на основу којег ангажујемо вјештаке, предвиђа казне у износу од 100 КМ, а сада је због општег интереса подигнута висина казне на 500 КМ", рекла је Предраговићева.

Она је појаснила да је предвиђено и плаћање прековременог рада за раднике РУГИПП-а који проводе поступак експропријације.

"Законом о државним службеницима није омогућено плаћање прековременог сата, него компензујући сати које је могуће искористити у року од шест мјесеци. С обзиром на то да ће овај поступак трајати годину до двије, они неће бити у могућности да искористе компензујуће сате јер не можемо мијењати тимове људе на пола поступка како би то искористили, нити имамо толико људи да бисмо се на тај начин организовали", истакла је Предраговићева.

Према њеним ријечима, за плаћање прековременог рада неће бити потребна буџетска средства, већ ће бити кориштена искључиво средства посебне намјене које РУГИПП прикупља на основу Закона о финансирању послова премјера и оснивању катастра којим је предвиђено да се са посебног рачуна могу финансирати пројекти од општег интереса.

Предраговићева је рекла да проблеми са којима се суочавају указују на потребу да рад РУГИПП-а буде дефинисан посебним законом о чему су вођени разговори неколико мјесеци.

Она је навела да је на састанку са предсједником Владе Републике Српске Радованом Вишковиће дата сагласност да се крене у израду закона о РУГИПП-у као лекс специјалиса у односу на Закон о државним службеницима.

"Имамо 850 стално запослених и 700 ангажованих лица, али нисмо у могућности да обавимо све поступке, а око 70 одсто наших задатака је од општег интереса. Морамо имати флексибилност у погледу распоређивања радника, плаћања дневница, изласка на терен и слично, што није омогућено Законом о државним службеницима", истакла је Предраговићева.

Она је подсјетила да је ове године смијенила седам шефова подручних јединица.

"Нећу стати на томе. Утврдили смо њихов неправилан и незаконит рад и поднијећемо кривичне пријаве. Нећемо се либити да свачији нерад, а поготово незаконит рад казнимо да бисмо дошли до тога да грађани буду задовољни радом РУГИПП-а као најважнијег јавног сервиса у Српској", поручила је Предраговићева. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.