Sign In

Одржана 72. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 72. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.
Овим законом уређује се право на бесплатну правну помоћ и утврђују корисници бесплатне правне помоћи, облици и субјекти надлежни за пружање бесплатне правне помоћи, поступак пружања бесплатне правне помоћи, услови и начин остваривања права на бесплатну правну помоћ, промијењене околности које наступе у поступку остваривања права на бесплатну правну помоћ и с тим у вези неоправдано одобрена бесплатна правна помоћ, трошкови заступања, као и надзор над примјеном закона и контрола у остваривању права на бесплатну правну помоћ. Остваривање права на правично суђење и једнак приступ правди свим лицима без обзира на имовинско стање представља темељно начело и загарантована права највишим актима и међународним конвенцијама. У том смислу, Законом о бесплатној правној помоћи, сваком физичком лицу које према свом имовинском стању није у могућности да оствари право пред судом или другим органима без штете по нужно издржавање себе и своје породице, мора се обезбиједити бесплатна правна помоћ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању.
Измјенама је дефинисано организовање ресурсних центара за инклузивно васпитање и образовање ради помоћи предшколским установама у раду са дјецом са сметњама у развоју. Будући да многе предшколске установе немају запослене стручне сараднике дефектологе, логопеде и друге, ресурсни центри би вршили процјене и предлагали установи прилагођене планове и програме за свако дијете који би садржавали и конкретне мјере и активности за рад са сваким дјететом, вршили савјетодавни рад са родитељима, вршили обуке за васпитно-образовне раднике у предшколским установама и друго. Измјенама су такође прописане мјере бесплатног похађања предшколске установе за дјецу без родитељског старања и за дјецу са сметњама у развоју.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању.
Измјенама закона створен је правни основ за доношење Правилника о стандардима квалитета уџбеника у Републици Српској, као и Правилника о стандардима рада педагога, психолога, социјалног радника и дефектолога у васпитно-образовним установама Српске. Примарна сврха стандарда је да допринесу унапређењу васпитно-образовног процеса кроз унапређење квалитета рада свих запослених у стручним службама те истовремено да се нагласи значај рада стручне службе, те њихов допринос у раду са дјецом. За ученике који исказују посебна интересовања предвиђено је да се организује факултативна настава.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању.
Измјенама је предвиђено да се практична настава реализује код послодавца највише у обиму од 25 одсто од укупног обима часова практичне наставе, као и да се за ученике са сметњама у развоју обезбјеђује прилагођавање радног мјеста у односу на његове могућности и врсту инвалидитета у оквиру практичне наставе. С циљем повезивања образовања са тржиштем рада прописано је успостављање институционалне сарадње Министарства, Републичког педагошког завода и Привредне коморе ради провођења дуалног образовања, као и овлаштење Привредној комори за провјеру испуњености услова за извођење практичне наставе код послодавца, те увођење ментора као лица којег одређује послодавац који реализује практичну наставу.

Влада Републике Српске усвојила је Сратешки план за сарадњу са дијаспором, те задужила  Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да, у сарадњи  са  надлежним  институцијама, изради Акциони план за реализацију Стратешког плана за сарадњу са дијаспором за период 2020–2024. година у року од 90 дана од дана доношења овог закључка и да га достави Влади на усвајање. Основни разлог за доношење Стратешког плана јесте да се на системски начин креира политика према дијаспори с циљем јачања сарадње и продубљивање веза између Републике Српске и Срба у иностранству, те промоције и очувања српског националног идентитета у дијаспори. Документ је у својој основи фокусиран на унапређивање и развијање односа са дијаспором које треба да се одвија на институционалан начин, уз укључивање свих релеватних актера, а дефинисани су стратешки и оперативни циљеви који ће бити операционализовани кроз акционе планове. Даље, разлози за доношење овог стратешког плана проистичу и из препознате потребе за унапређивањем постојећих и креирањем нових облика сарадње са дијаспором кроз институционалне оквире Републике Српске. До оваквих закључака смо дошли након успјешно одржаних Форума дијаспоре 2018. и 2019. године, на којима је исказана потреба за правним уређењем, као и дефинисањем стратешких праваца ове сарадње.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средстава Инвестиционог фонда за Западни Балкан (WBIF) у износу од 6.800.000,00 евра за финансирање пројекта изградње прекограничног моста у Градишци.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.