Sign In

Одржана 71. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 71 сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске.

Министарство здравља и социјалне заштите информисало је Владу Републике Српске да је усљед досљедног спровођења препоручених мјера Свјетске здравствене организације и створених предуслова за даље активности на контроли ширења вируса SARS-CoV-2 и за ефективније спровођење превентивних мјерa у заједници, уз континуирано епидемиолошко праћење и надзор над спровођењем закона и других аката, епидемиолошка ситуација, због које је уведено ванредно стање, стављена под контролу.  

Према дневном показатељу омјера броја тестираних и броја лица са позитивним резултатом тестирања, који је стабилан, а при чему није дошло до презасићења капацитета здравственог система у Републици Српској, те како се биљежи линеаран раст броја заражених лица, сматра се оправданим увођење приступa који ће нас постепено, уз примјену заштитних мјера, враћати у редовне токове живота. 

То подразумијева враћање ранијим активностима, са придржавањем мјера физичке дистанце и интензивним спровођењем мјера респираторне хигијене и дезинфекције, уз континуирано епидемиолошко праћење и надзор над спровођењем закона и других аката. 

Влада Република Српске цијени да су створени предуслови за укидање ванредног стања, те ће Народној Скупштини Републике Српске упутити, на даље разматрање, Приједлог одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Приједлог уредбе са законском снагом о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, коју ће упутити предсједници Републике Српске на даље поступање, у складу са уставним овлашћењима.

Влада Републике Српске је прихватила и Приједлог уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске, коју ће упутити предсједници Републике Српске на даље поступање, у складу са уставним овлашћењима.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог ребаланса буџета за 2020. годину, по хитном поступку,  у којем је укупан оквир Буџета Републике Српске за 2020. годину проширен за 188 милиона и износи 3 милијарде 613 милиона КМ. 

Разлог за доношење ребаланса буџета Републике Српске за 2020. годину, по хитном поступку, произилази из новонастале ситуације, изазване ширењем вирусa SARS-CoV-2 и обољења узрокованог вирусом - COVID 19, а која је довела до промјене у структури и висини буџетских средстава и буџетских издатака. Такође, дошло је до промјене приоритета који се финансирају из буџетских средстава, са акцентом на измирење повећаних потребе за заштиту живота и здравља људи у условима пандемије, те финансирање мјера економске стабилизације.

Влада Републике Српске усвојила је Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01 -31.12.2019. године према којем су приходи и примици остварени у износу од 3 милијарде 313 милиона 500 хиљада КМ, што представља 100% у односу на  ребаланс за 2019. годину. Расходи и издаци планирани буџетом у 2019. години исказани су у износу од 3 милијарде 288 милиона 600 хиљада КМ, што представља 99% у односу на  ребаланс за 2019. годину. 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење којим се даје сагласност на Упутство о начину организовања испита за вријеме ванредне ситуације или за вријеме ванредног стања.

Oвим упутством прописује се начин организовања испита за вријеме ванредне ситуације или ванредног стања у Републици Српској. Упутством је прописана обавеза  високошколске установе да за све студенте који су регулисали свој статус уписом у љетњи семестар академске 2019/2020. године, евидентира да су одслушали наставу у љетњем семестру. Високошколска установа ће, у свим случајевима када је то могуће, одобрити студентима да свих 100 бодова које би, у редовним условима, стицали путем предиспитних обавеза, остваре на испиту, а уколико то није могуће, одобрити да их студенти изврше накнадно у сврху испуњења услова за полагање испита.

Упутством је прописано да ће за предиспитне обавезе реализоване у претходном периоду чије је важење било ограничено роком, високошколска установа  продужити важење истих током цијеле академске 2019/2020. године.

Упутство прописује могућност полагање испита писаним путем у ситуацији одговорни наставник није у могућности обавити испит (наставници из иностранства), а не може се обезбиједити адекватна замјена (други наставник). Резултате ових испита обављених у јавне исправе евидентира продекан за наставу, а потврђује потписом одговорни наставник када се стекну услови за то.

Упутством је такође прописано да приликом одбране завршних радова на првом и другом циклусу академских студија, те одбране докторских дисертација у комисији за одбрану треба да буде присутна већина чланова, а чланови комисије који нису у могућности присуствовати лично (наставници из иностранства, укључујући и Републику Србију), могу учествовати у раду комисије путем онлајн платформи или апликација.

Обавеза високошколских установа је да приликом организовања испитних рокова и других активности у вези са полагањем испита примјењују све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске. 

Влада Републике Српске донијела је Рјешења о давању сагласности на Наредбу у испитним роковима у случају проглашења ванредне ситуације или ванредног стања.  

Oвом наредбом утврђени су испитни рокови и испитни термини на високошколским установама у Републици Српској због проглашења ванредног стања у Републици Српској. 

Наредбом су високошколске установе дужне да организују пет испитних рокова: априлски, јунско-јулски, августовски, септембарски и октобарски, за академску 2019/2020. годину и то у периоду од 1. јуна 2020. до 30. октобра 2020. године. 

Ови испитни рокови ће се одржати у осам термина: априлски – jeдан термин, јунско-јулски – два термина, августовски – један  термин, септембарски – два термина и октобарски – два термина. Високошколскe установe су дужне утврдити и трајање испитних рокова и распоред термина. 

Испите у наведеним испитним роковима могу полагати и апсолвенти, као и студенти из уписани на дипломски и постдипломски студиј према Закону о универзитету.

Наредбом су задужене високошколске установе да, приликом организовања испитних рокова и других активности у вези са полагањем испита, примјењују све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске. 

За спровођење наредбе одговорни су ректори високошколских установа, декани на организационим јединицама у оквиру високошколских установа и директори високих школа. 
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, за период 01.01. до 30.06.2020. године, у износу од 400.000,00  КМ.

Одобрена средства биће дозначена Јавној здравственој установи Институту за јавно здравство Републике Српске за набавку апарата за механичку вентилацију (респиратора) у сврху спрјечавања и сузбијања појаве вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, за период 01.01. до 30.06.2020. године, у износу од 3.989.700,00  КМ.

Одобрена средства биће дозначена Јавној здравственој установи Институту за јавно здравство Републике Српске за набавку 1.000.000 заштитних одијела и 30.000 заштитних маски у сврху спречавања и сузбијања појаве вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у оквиру Министарства здравља и социјалне заштите, за период 01.01. до 30.06.2020. године, у износу од 4.000.000,00  КМ.

Одобрена средства биће дозначена Јавној здравственој установи Институту за јавно здравство Републике Српске за набавку медицинске опреме, личне заштитне опреме и дезинфекционих средстава у сврху спрјечавања и сузбијања појаве вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.