Sign In

Одржана 185. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 185. сједници, у Бањалуци, Одлуку о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину.

У току реализације Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину, ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" је Министарству рада и борачко-инвалидске заштите поднио Приједлог за другу измјену предметног акционог плана на начин да се нераспоређена средства суфицита Завода из ранијих година у износу од 5.095.552,32 КМ распореде у програме за које влада велики интерес послодаваца и незапослених лица, како би се у што већој мјери задовољили њихови исказани интереси. Овом приликом би се омогућило запошљавање додатних 970 лица. У том правцу је предложено да се:

-  по "Пројекту подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца ВРС, незапослених демобилисаних бораца и РВИ "Заједно до посла" предлаже се за компоненту I: Самозапошљавање дјеце погинулих бораца број лица са 50 повећа на 80 за шта је потребно укупно 640.000 КМ (потребно додатних 240.000 КМ); у компоненти II Самозапошљавање демобилисаних бораца и РВИ, да се број лица са 56 повећа на 258 што укупно износи 1.290.000 КМ (потребно додатних 1.010.000 КМ) и у компоненти III Запошљавање код послодавца, да се број лица повећа са 80 на 242 што укупно износи 968.000 КМ (потребно додатних 648.000 КМ). На предложени начин овај пројекта би омогућио запошљавање и самозапошљавање за 580 лица, његова вриједност би била 2.898.000 КМ.

-  по Програму запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години предлаже се да се у компоненти самозапошљавање број лица са 40 повећа на 90 за шта је укупно потребно 450.000 КМ (потребно додатних 250.000 КМ). У компоненти запошљавање код послодаваца предлаже се повећање броја лица са 75 на 300 лица за шта је укупно потребно 1.200.000 (потребно додатних 900.000 КМ). У коначном овај Програм би се односио на 390 лица и 1.650.000 КМ.

-  По "Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години предлаже се да се у I Компоненти: Приправници дјеца погинулих бораца повећа број лица са 142 на 210 за шта је укупно потребно 2.005.970,40 КМ (потребно додатних 649.552,32 КМ). У компоненти II: Приправници са ВСС предлаже се да се број лица са 767 повећа на 1000 за шта је укупно потребно 6.000.000 КМ (потребно додатних 1.398.000 КМ). У коначном овај Програм би се односио на 1.210 лица и 8.005.970,40 КМ.

Одлуком о измјени Одлуке о усвајању Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину, за реализацију Акционог плана, Влада Републике Српске и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" обезбиједили су средства у укупном износу од 21.774.932,32 КМ.

Влада Републике Српске утврдила je Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Основни разлози за доношење новог Закона о заштити од нејонизујућих зрачења јесте унапређивање заштите здравља људи и заштите животне средине од дјеловања нејонизујућих зрачења при постављању и употреби извора нејонизујућих зрачења. Овим законом се даје основ за доношење подзаконских аката којима ће се прописати граничне вриједности изложености нејонизујућим зрачењима, а у складу са међународним препорукама и стандардима. 

Поједноставиће се процедуре добијања одобрења за употребу извора електромагнетних поља до 300 GHz и даће се основа за регулисање области за коју до сада није постојала правна регулатива, и то за област оптичких зрачења. Даће се основ за дефинисање услова за обављања стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења, тј. провјеру изложености људи нејонизујућим зрачењима, као и услови за овлашћивање правних лица за обављање те дјелатности. 

Уводи се и обавеза обављања мониторинга извора нејонизујућих зрачења за правна лица која у свом власништву имају преко 200 стационарних извора нејонизујућих зрачења. Разлог доношења овог закона је и усклађивање овог закона и подзаконских аката са правном тековином Европске уније из ове области.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена, којом се одобрава исплата новчаних средстава у износу од 4.000.000,00 КМ, за измирење обавеза према радницима, ЈП ''Жељезнице Републике Српске '', а којима је до краја јуна 2018. године престао радни однос.

Средства из ове одлуке ће се обезбиједити на терет средстава са посебних рачуна од приватизације државног капитала и сукцесије имовине бивше СФРЈ (тзв.escrow рачун), а дозначиће се према инструкцији Министарства саобраћаја и веза Републике Српске.

За реализацију ове одлуке задужује се Министарство саобраћаја и веза РС и Министарство финансија РС.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о иницијативи Агенције за равноправност полова Министарства за људска права и избјеглице БиХ за именовање представника Владе Републике Српске у Одбор за праћење спровођења и извјештавања по Истанбулској конвенцији и фемициду.

Влада Републике Српске је у складу са уставном подјелом надлежности у Босни и Херцеговини и обавезама из Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама (Истанбулске конвенције), предузела и предузима све законодавне и друге мјере ради осигурања правног, инстутуционалног и организационог оквира за превенцију насиља над женама, заштиту жртава насиља и кажњавање починилаца.

Влада Републике Српске је, у циљу испуњења обавезе из члана 10. и припреме извјештаја из члана 68. Конвенције, именовала Гендер центар Републике Српске да, у оквиру свог мандата и надлежности, спроводи, прати спровођење и извјештава Владу Републике Српске о програмима и мјерама према Конвенцији и у ту сврху сарађује са надлежним органима, институцијама и организацијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини и Савјету Европе.

Влада Републике Српске констатује да нема уставног основа за оснивање Одбора за праћење спровођења и извјештавање по Истанбулској конвенцији и фемициду и не прихвата иницијативу за именовање представника Владе Републике Српске у исти.

Обавезује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку упозна Савјет министара БиХ, Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Агенцију за равноправност полова БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01-30.09.2018. године, у укупном износу од  937.828,59 КМ.

Средства из ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова - 290.000,00 КМ, текући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице - 21.477,95 КМ, текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката -  5.369,49 КМ, текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања - 78.931,45 КМ, текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама - 13.423,72 КМ, Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих - 24.162,69 КМ, текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања  13.423,72 КМ, текући грантови спортским организацијама - 295.321,77 КМ, текући грант за пројекат Мале олимпијске игре - 9.128,13 КМ, текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ - 33.559,29 КМ, текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС - 22.820,32 КМ, текући грантови за национална спортска признања Републике Српске - 64.433,84 КМ, текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској - 45.640,64 КМ, текући грантови удружењима од  јавног интереса - 6.711,86 КМ, капитални грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама - 13.423,72 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица за утрошак новчаних средстава, у укупном износу од 533.000,00 КM. Средства ће бити распоређена за: капиталне грантове за рјешавање проблема интерно расељених лица у износу 40.000,00 КМ, капиталне грантове за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу 25.000,00 КМ, капиталне грантове за финансирање повратка у Републику Српску у износу 117.000,00 КМ, дознаке за финансирање повратка у Републику Српску у износу 180.000,00 КМ, дознаке за финансирање повратка у Федерацију БиХ у износу 84.000,00 КМ и дознаке за рјешавање проблема интерно расељених лица у износу 87.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Акционог плана провођења Омладинске политике Републике Српске у 2017. години, као и Акциони план провођења Омладинске политике Републике Српске у 2018. години.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.