Sign In

Одржана 19. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 19. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, по хитном поступку.

Предложеним законом службенику Судске полиције и полицајцу у казнено-поправним установама са средњом и вишом стручном спремом утврђује се право на додатну накнада у износу од 10% просјечне плате у Министарству унутрашњих послова, остварене у протеклом мјесецу једнако као и за полицијске службенике запослене у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. 
Разлог доношења допуне предметног закона произилази из потребе да се изједначи статус овлаштених службених лица у институцијама правосуђа Републике Српске са статусом полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова са средњом и вишом стручном спремом.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о комори инжењера пољопривреде Републике Српске.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се искустава стечена у његовој вишегодишњој примјени унаприједе и прецизирају поједина рјешења ради очувања, унапређивања и заштите интереса и одговорности професије. Истовремено се прихватају и   рјешења према којима се постиже већи степен усклађености рада Коморе инжењера  пољопривреде са другим коморама, а посебно Ветеринарском комором Републике Српске.

Влада Републике Српске данас је, с циљем праћења стања у Републици Српској услијед најављених обилних кишних падавина, именовала Тим који чине: Антон Касиповић, потпредсједник Владе Републике Српске и министар правде, Борис Пашалић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Драган Лукач, министар унутрашњих послова и Синиша Каран, генерални секретар Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила je Информацију о закључцима донесеним на Форуму о ћирилици и задужила Министарство просвјете и културе да координише и покрене иницијативу за реализацију закључака према институцијама и установама на које се одређени закључци односе.
Закључцима са Форума је, између осталог, предвиђено да се утврди простор службене и јавне употребе писма и да се службена употреба изједначи са употребом стандардног језика - што значи да гдје год се употребљава стандардни језик, обавезна је и употреба ћирилице. 
Неопходно је у јавности, посебно у образовном систему, развијати свијест о значају ћирилице, одњеговати љубав према том писму и код корисника стварати навике његове не само обавезне, него и спонтане употребе. Рад на подизању језичке и културне самосвијести подразумијева сарадњу власти и струке, али и већа издвајања за развој науке и подршку раду и активностима Друштва наставника српског језика. 
Да би се постигли бољи резултати у области језичке културе, потребно је појачати наставу српског језика и књижевности, увести као обавезне предмете српског језика и српске културе на универзитете, те оснажити лекторска удружења и лекторске службе.
Потребно је такође инсистирати на језичким правима Срба на цијелој територији БиХ, јер их ни декларативно нема у Ливањском, Посавском, Западнохерцеговачком и Херцеговачко-неретванском кантону у Федерацији БиХ, гдје је у уставима тих кантона службени језик „хрватски и бошњачки“, а службено писмо - само латиница. 

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о сарадњи са Британским савјетом и овластила министра просвјете и културе да потпише Меморандум о разумијевању између Британског савјета и Министарства просвјете и културе.
У сарадњи са Британским савјетом реализован је пилот пројекат „Школе за 21. вијек на Западном Балкану“ у 15 основних школа у Републици Српској a свака школа учесница у пројекту добила је по 30 микробит рачунара. У оквиру реализације овог пројекта обучено је 150 наставника информатике, математике, физике и сродних области. Циљ овог програма је унапређење вјештина критичког размишљања при рјешавању проблема и повећање дигиталне писмености како код наставника, тако и код ученика. 
Пројекат „Школе за 21. вијек на Западном Балкану“ доприноси унапређењу и модернизацији наставног процеса у области информационих технологија, као и јачању кључних вjeштинa и вjeштинa кoдирaњa кoд учeникa узрaстa oд 10 дo 15 гoдинa крoз нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти. Такође, пружа допринос усавршавању рада наставног особља, у складу са развојем савремене информационе технологије и унапређења њене примјене у настави.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019 - 2023. година).
У Стратегији је акценат стављен на развој локалних волонтерских сервиса и промоцију и развој волонтирања међу средњошколцима, а као нови стратешки циљ дефинисано је волонтирање у заједници, које се односи на унапређење међугенерацијске солидарности путем волонтирања, затим на допринос волонтирања развоју предузетничких вјештина, те укључивање приватног сектора у подршку развоју волонтирања кроз корпоративно волонтирање.
Генерални циљ Стратегије, пружање подршке одрживости, унапређењу и развоју волонтирања у Републици Српској, биће остварен кроз пет приоритетних стратешких циљева: унапређење правног оквира, волонтерска инфраструктура, развој волонтирања у формалном и неформалном образовању, волонтирање у заједници и промоција волонтирања.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.