Sign In

Одржана 190. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 190. редовној сједници у Бањалуци, Нацрт закона о граду Градишка и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Општина Градишка је на основу Одлуке Скупштине oпштине Градишка од 16. фебруара 2017. године покренула поступак за додјелу статуса града достављањем ове одлуке Влади Републике Српске и информација и података којима се овакав захтјев oпштине Градишка оправдава, актом начелника oпштине Градишка број: 02-012-1-239/17 од 20. јуна 2017. године.

Став органа oпштине Градишка јесте  да постоје сви законом предвиђени услови да се oпштини Градишка законом додијели статус града.

Уз Одлуку Скупштине oпштине Градишка, достављен је и Елаборат о оправданости захтјева за стицање статуса града, који садржи цјелине: опште информације, историјске претпоставке, демографска кретања, географски положај као фактор развоја, природни ресурси, туристички потенцијали, преглед стања и кретања на тржишту рада, структура привреде, преглед стања и кретања у области друштвеног развоја, здравствена заштита, социјална заштита, стање јавне инфраструктуре, просторна организација, буџет oпштине Градишка и општинска управа. Томе треба додати и чињеницу да је oпштина Градишка развијена општина која има друштвени, економски, фискални и управни потенцијал, способност изградње, развоја и одржавања инфраструктуре.

Будући да општина Градишка испуњава  законом прописане услове, неопходно је да се истовремено са израдом  Закона о Граду Градишка приступи изради Нацрта закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спољнотрговинском промету Републике Српске  за период  јануар-јуни  2018. године.

Република Српска је у првих шест мјесеци 2018. године у односу на исти период 2017. године остварила: Повећање спољнотрговинског промета за 9,65%, повећање извоза за 11,77%, повећање увоза за 8,16 %, повећање покривеност увоза извозом за 2,35 % и која је износила 72,79%,  те смањење укупног дефицита  за 3.123.000,00 КМ и износио је 682.227.000,00 КМ.

Република Српска је у првих шест мјесеци 2018. године у односу на исти период 2017. године, са државама потписницама CEFTA-е, остварила: Повећање укупног спољнотрговинског промета у износу од  9,22%, повећање укупног увоза у износу од 5,91%, повећање укупног извоза у износу од 14,17% , повећање покривености увоза извозом за 5,20 % и износила је 71,91 %, те смањење дефицита спољнотрговинске размјене за 15.458.000,00 КМ и износи 129.886.000,00 КМ.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, упознала се са иницијативом Организације ампутираца „Удас" Републике Српске и Савеза за ријетке болести Републике Српске о ослобађању плаћања путарине за лица са инвалидитетом, и обољеле од ријетких болести.

Влада Републике Српске у функцији Скупштине Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука налаже Надзорном одбору и Управи предузећа да сходно члану 8. Правилника о наплати путарине („Службени гласник Републике Српске", бр. 9/14 и 41/16), обезбиједи ослобађање од плаћања путарине за: моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, у власништву лица са инвалидитетом са 80% или више процената тјелесног оштећења, односно лица код којих је утврђено тјелесно оштећење које има за посљедицу неспособност доњих екстремитета 60% или више процената; моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, која су регистрована на удружења и савезе организација лица са инвалидитетом, а која имају статус удружења од јавног интереса у Републици Српској; моторна возила из члана 6. тачка а) Правилника о наплати путарине, којим се превозе обољели од ријетких болести у сврху лијечења, те моторна возила цивилне заштите – само за возила са ознаком цивилне заштите.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности да се изврши приватизација државних станова у Брчко дистртикту.

Даје се сагласност да се изврши приватизација 37 стамбених јединица које су набављене за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у Брчко дистрикту БиХ. Приватизација станова врши се откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова.  Право откупа станова имају лица која су са Министарством рада и борачко инвалидске заштите закључила уговор о закупу стана у складу са Законом о приватизацији државних станова.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потписивању Меморандума о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Влада Републике Српске је сагласна са текстом Меморандума о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, у садржају који је достављен Влади Републике Српске на разматрање уз ову информацију.

Влада Републике Српске задужује Министра управе и локалне самоуправе да потпише Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о учешћу у регионалном пројекту „Борба против тешког криминала на Западном Балкану".

Влада је сагласна да Министарство унутрашњих послова узме учешће у Регионалном пројекту ИПА 2017 Борба против тешког криминала на Западном Балкану".

Задужује се Министарство унутрашњих послова да редовно извјештава Владу о активностима током имплементације пројекта. Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.