Sign In

Одржана 209. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 209. сједници, у Бањалуци, Приједлог Програма економских реформи за период 2019-2021. година, Приједлог Буџета Републике Српске за 2019. годину и Приједлог Закона о извршењу буџета.

Утврђени Приједлог Буџета за 2019. годину износи 3,56 милијарде КМ, штo је за 168 милиона КМ мање од Ребаланса за 2018. годину.

Према Приједлогу Буџета, изворни приходи су већи за 35,1 милион у односу на 2018. годину.

Највећи раст на расходовној страни је на позицијама личних примања, 34,5 милиона, првенствено због планираног повећања за плате у образовању и култури, које уз минули рад, укупно износи 20 милиона КМ.

Приједлогом Буџета је планирано и повећање трансфера Фонду дјечије заштите за 21 милион КМ.

На позицији расхода, планирано је смањење издатака за отплату дугова. Приједлогом Буџета на овој позицији је планиран износ 489,9 милиона КМ, што је за 261,3 милиона мање у односу на Ребаланс за 2018. годину. Планирани буџетски суфицит, према Приједлогу Буџета, који је утврђен на данашњој сједници Владе, износиће 56,6 милиона КМ.

Влада Републике Српске је данас утврдила и Приједлог Програма економских реформи за период 2019-2012. година, који је израђен на основу методологије и смјерница Европске комисије.

Основни оквир за израду наведеног документа су Меморандуми о заједничким политикама и мјерама потписани у децембру 2017. године са социјалним партнерима Владе Републике Српске, Смјернице за развој привреде, које је Влада Републике Српске припремала од априла 2018. године заједно са представницима Уније удружења послодаваца Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, а исте су презентоване на конференцији „Привреда Републике Српске од 2019. до 2022. године - дијалог за будућност", те Програм рада Владе Републике Српске за мандатни период 2018-2022. година.

Главни циљеви политика су дати кроз седам приоритета: повећање конкурентности и продуктивности привреде Републике Српске са циљем повећања плата, одржив здравствени систем, ефикасан укупан јавни сектор, образовни систем и тржиште рада прилагођени потребама привреде, побољшање демографске позиције Републике Српске.

Међу приоритетима у Програму економских реформи су и истраживање, развој, иновације и дигитална економија, те Европске интеграције, регионална и међународна сарадња.

Претходно дефинисани циљеви обухватају мјере на основу којих ће се спроводити и смјернице за политике које су усвојене на Економском и финансијском дијалогу у мају 2018. године, али уз пуно поштовање уставних овлашћења сваког нивоа власти у БиХ, те надлежности институција.

Влада Републике Српске утврдила је Закон о измјенама и допунама закона о дјечијој заштити.

Основни разлог због које се врше измјене и допуне Закона о дјечјој заштити је финансијско растерећење послодаваца у Републици Српској који су корисници права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства. Предложеним законским рјешењима послодавцима који су корисници права на рефундацију у 2019. години биће вршена рефундација накнаде плате за лица која користе породиљско одсуство у износу од 80% бруто плате. 

Програмом економских реформи Републике Српске за период 2018–2020. и Меморандумом закљученим између Уније удружења послодаваца и Владе Републике Српске утврђена је обавеза Владе Републике Српске да у трогодишњем периоду у цијелости преузме трошак накнада за вријеме породиљског боловања запослених лица, с тим да је за 2018. годину утврђена обавеза умањења основице доприноса за 20%, за 2019. годину 50% и за 2020. годину и даље 100%.

Са тим циљем је Законом о доприносима у 2018. години основица доприноса за лица која користе породиљско боловање умањења за 20% у односу на основицу коју чини бруто накнада плате тих лица док користе породиљско боловање док је из средстава Фонда дјечије заштите Републике Српске вршена рефундација накнаде исплаћене плате. Са истим циљем, дакле растерећења послодаваца, Влада Републике Српске је утврдила и предметно рјешење у предложеном Закону о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити. Предложеним одредбама послодавцима (корисницима права на рефундацију) у 2019. години биће вршена рефундација накнаде плате за лица која користе породиљско боловање у износу од 80% од њихове бруто плате, што чини поврат исплаћене плате увећане за 50% укупних пореза и доприноса. Предложено рјешење је истовремено смањење трошка послодавцима и повећање обима пронаталитетне мјере у оквиру средстава Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске.  ​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.