Sign In

Одржана 48. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 48. сједници, у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској, по хитном поступку.

Разлози за доношење овог закона првенствено су садржани у потреби продужавања рока до којег образоване лабораторије могу обављати  послове припреме мјерила за верификацију. Поред наведеног, измјене и допуне овог закона искоришћене су за прецизирање одредаба, као и њихово потпуније уређивање. Овим приједлогом брисане су одредбе које уређују статус и задатке Савјета за метрологију Републике Српске, чиме се укида ово савјетодавно тијело Владе. С обзиром на то да је основни задатак Републичког завода за стандардизацију и метрологију да врши надзор над верификованим мјерилима, те имајући у виду досадашње рјешење које може довести у питање објективност приликом њиховог контролног прегледа, предложено је ново рјешење, у складу са којим контролу мјерила у употреби може обављати само Завод, а не и овлашћена тијела. На овај начин успоставља се непристрастан систем провјере исправности мјерила која су у употреби. У досадашњој примјени  Закона уочени су недостаци који се односе на једнак третман неправилности које учини овлашћено тијело, без обзира на тежину те неправилности. С тим у вези, предложено је рјешење којим је прописано у којим случајевима директор Завода суспендује рјешење о овлашћивању, а у којим га укида. Такође, прописан је максималан период трајања и правне посљедице суспензије, као и услови за подношење новог захтјева за овлашћивање. С циљем континуираног функционисања метролошког система, предлаже се продужавање рока до којег образоване лабораторије могу обављати послове припреме мјерила за верификацију, а који се предлаже до 31. децембра 2022. године. Ова измјена била је и основни разлог за стављање овог закона у процедуру по хитном поступку.
Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку.
Основни је разлог за доношење овог закона је усклађивање са новим Законом о раду, који је општи пропис у овој области. Наиме, Закон о раду више не познаје појам „већински репрезентативни“ синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су овим законом, поред осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике, па је у том смислу неопходно ускладити овај закон са Законом о раду. Такође, у новембру 2016. године на снагу је ступио и нови Закон о мирном рјешавању радних спорова, којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова, због чега је потребно ускладити одредбе Закона о штрајку са новим правним институтима прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова.
Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању.
Овим законом уређују се услови за покретање и поступак споразумног вансудског финансијског реструктурирања привредних друштава и предузетника у Републици Српској.
Разлози за доношење овог закона произлазе из потребе за извршењем обавеза утврђених у више докумената, укључујући Програм економских реформи Републике Српске за период 2017–2019. година, Реформску агенду, потписану од органа власти на БиХ нивоу, као и Писмо намјере према Међународном монетарном фонду. Споразумно финансијско реструктурирање је добровољни, вансудски модел реструктурирања корпоративних дугова кроз редефинисање дужничко-повјерилачких односа између привредног друштва или предузетника у финансијским тешкоћама и његових повјерилаца, првенствено банака, али и других  повјерилаца као што  су значајнији добављачи, базиран на најбољим међународним искуствима и осмишљен да омогући спровођење преговора уз подршку Привредне коморе Републике Српске, као институционалног посредника. Опција споразумног (вансудског, ванстечајног) финансијског реструктурирања привредног друштва долази као прва опција у низу мјера које је могуће, односно потребно спровести према привредном друштву у финансијским неприликама, ради његовог оздрављења или ради рјешавања питања проблематичних кредита. У том смислу, поступак се покреће када пријети пословни неуспјех у раној фази, односно када се појаве прве тешкоће у пословању, а када је могућ опоравак и финансијска консолидација дужника. Друге мјере које се могу предузети у истом циљу и које су доступне у правном систему Републике Српске су прописане стечајним прописима, и то: финансијско реструктурирање дужника у претходном стечајном поступку, реорганизација у стечају и продаја правног лица,односно имовине у поступку банкротства.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за период 01.01 - 30.11.2019. године, у укупном износу од 247.303,81 КМ са позиција: текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 6.084,70 КМ, капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од 135.555,19 КМ, капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од 83.494,52 КМ и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од 22.169,40 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању чланова Савјета за дјецу Републике Српске.
Савјет за дјецу Републике Српске формиран је ради унапређења координисаног и ефикасног дјеловања у области заштите права дјеце, те праћења и процјена спровођења политика и мјера за унапређење положаја дјеце, као савјетодавно тијело Владе. Именовање чланова Савјета за дјецу Републике Српске врши се на период од четири године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству привреде и предузетништва на План утрошка средстава за период 01.01-30.11.2019. године, у износу од 650.000,00 КМ. 
Средства из ове одлуке одобравају се јединицама локалне самоуправе у сврху реализације активности на успостављању пословних зона на сљедећи начин: Општина Пелагићево (260.000,00 КМ), Општина Власеница (170.000,00 КМ), Општина Источни Стари Град (170.000,00 КМ), Општина Сребреница (50.000,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству енергетике и рударства, за период 01.01-30.11.2019. године, у износу од 750.000,00 КМ - Текући грант - Подршка унапређењу пословних активности и побољшања пословања привредних друштава.
Грант се додјељује на начин прописан Правилником о додјели подстицаја из области енергетике и рударства.
Наведена средства ће се путем Јавног позива за додјелу средстава, усмјерити привредним субјектима као подршка приликом обављања пословних активности. 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Радне групе за реформу пореских и непореских давања и процедура приликом уплате истих.
Задатак Радне групе је да:
- у складу са чланом 7. Правилника о методама и начину вршења анализа оправданости пореских и непореских давања изради Анализу оптерећености привреде и становништва пореским и непореским давањима из Регистра пореских и непореских давања,
- на основу анализе изврши оцјену основаности сваког појединачног пореског и непореског давања из Регистра, те утврди план смањења или укидања појединог пореског или непореског давања, те
- изврши анализу процедура приликом уплате пореских и непореских давања, те утврди план за смањење или укидање процедура које су неоправдане, односно да предложи поједностављење истих, гдје год је то могуће.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.