Sign In

Генерални секретаријат Владе Републике Српске

Генерални секретаријат Владе Републике Српске (у даљем тексту: Генерални секретаријат), врши стручне и друге послове за потребе Владе Републике Српске.

У Генералном секретаријату обављају се послови којима се обезбјеђује ефикасност, рационалност и јавност рада Владе и радних тијела Владе
.

Дјелокруг и организација Генералног секретаријата уређује се Законом о Влади Републике Српске, Пословником Владе
и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Радом Генералног секретаријата руководи и одговоран је за његов рад генерални секретар Владе (у даљем тексту: генерални секретар),
којег на приједлог предсједника Владе именује Влада.

Генерални секретар се стара о извршавању аката Владе,
о припреми сједница Владе и помаже предсједнику Владе у другим пословима Владе.

Генерални секретар
има помоћнике генералног секретара које, из реда запослених, на приједлог генералног секретара именује Влада.

У Генералном секретаријату образоване су основне организационе јединице:Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.