Sign In

Сектор за сједнице Владе

Објављено:

 • одговоран је за благовремено и потпуно извршавање послова припремања сједница Владе Републике Српске (у даљем тексту: Владе);
 • прегледање и припремање материјала за сједнице Владе;
 • припрема позив за сједницу Владе;
 • вођење и израђивање записника са сједница Владе;
 • израђивање закључака Владе и праћење њихове реализације;
 • врши провјеру усклађености аката донесених на сједници Владе са Правилима нормативно-правне технике за израду закона и других прописа;
 • врши стручне, административне и техничке послове у вези са доношењем и достављањем одлука и других аката;
 • припрема одговоре на посланичка питања упућена Влади;
 • учествује у изради Плана рада и Извјештаја о раду Генералног секретаријата Владе;
 • врши координацију и синхронизацију са одборима Владе, Кабинетом предсједника Владе и Републичким секретаријатом за законодавство;
 • прати поступање по записницима са сједница Владе, одбора Владе и Кадровске комисије Владе;
 • припрема изводе из записника;
 • води евиденцију изворника прописа и аката које доноси Влада;
 • обезбјеђује језичку, правописну и граматичку правилност прописа, аката и других материјала које доноси и предлаже Генерални секретаријат Владе, те аката и прописа донесених на сједници Владе,
 • одговоран је и за учествовање Владе у раду Народне скупштине Републике Српске;
 • прати рад Народне скупштине и фазе у процесу доношења прописа;
 • прегледа материјале који се достављају Народној скупштини и сарађује са стручном службом Народне скупштине;
 • учествује у припремању мишљења Владе о иницијативама за покретање поступака уставности и законитости прописа;
 • учествује у припремању Програма рада Владе;
 • прати реализацију Програма рада Владе и Програма рада Народне скупштине Републике Српске,
 • сарађује са заједничким органима Босне и Херцеговине кроз размјену: информација, дневних редова и материјала за сједницу, нацрта/приједлога буџета, приједлога програма рад и по потреби осталих аката (нацрта/приједлога закона и др)
 • брине се о објављивању аката донесених на сједници Владе (доставља на објаву и прати објављивање);
 •  по потреби врши и друге послове. Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.