Sign In

Вијести ​​

​​​​​Контакт телефон: 051/338-549; Факс: 051/338-422; E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​

17.09.2020. MEРКАНТИЛНА ПШЕНИЦА 
РЈЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ (ОВДЈЕ) И СПИСАК КОРИСНИКА (ОВДЈЕ) КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У 2020.ГОДИНИ-СЈЕТВА ЈЕСЕН 2019.ГОДИНЕ, Прилог рјешењу Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, број рјешења 12/2.2 - 403- 10437-1/20 од 08.09.2020.године

04.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за ПШЕНИЦУ у износу од 3.892.878,48 КМ. Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
01.09.2020. Саопштење : Агенција за аграрна плаћања исплатила је премије за МЛИЈЕКО за мјесец јун у износу од 2.459.232,30 КМ . Списак корисника подстицаја може се преузети овдје.
Такође, исплаћена је и премија за контролу сточне хране у износу од 75.000,00 КМ.

07.08.2020.Списак откупљивача којима су додијељене квоте за интервентни откуп утовљене јунади и свиња:
 
​Редни
број
НАЗИВ 
правног лица
Одобрено за прераду јунад Одобрено за прераду свиње Одобрено за извоз јунад
Одобрено за извоз свиње
1
Зеленгај доо  


200
350
​2Голд МГ доо
500
400
250
400
3
Биосимес доо 
​500​500
​4МАКЕА МД доо 
​150​500
​5Браћа Павловић доо 
300       500
​6МИ Тулумовић доо1000       2000
​7ТДС доо50         200
​8МИ Тривас доо  200
​9НВ Траде доо 
      
200 
​10Инд.меса Н.Топола доо        600
​11Визион доо 
500       1000
​12Мане Комерц доо       150
​13Код Лазе и сина200        400
​14Код Баће доо100         200
​15ЗП Комерц доо1000       1500
​16Јаро траде доо
50          200
​17ТП Месница Рогић50         200
​18Глобус доо 
50         100
​19СЈР Кланица САРА50         300
​20Матадор доо   
50         100
​21Таурус Траде доо150

​22Агро МД доо 
150
​23Млин Павловић доо
200  
​24МИ Левита Нова доо 
500     
​25Приме доо    
300    
​26Агроекспорт Компани 
200
    
Наглашавамо да су додијељене квоте привремене, те ће бити кориговане током септембра мјесеца 2020. године, уколико се укаже потреба. Министарство ће извршити прерасподјелу квота на остале откупљиваче уколико утврди да откупљивач не врши откуп у складу са првобитном додјелом.
Списак пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава који су пријавили тов јунади може се преузети овдје, а списак оних који су пријавили тов свиња може се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ И СВИЊА се може преузети овдје.
ОБРАСЦИ ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ЈУНАДИ И СВИЊА могу се преузети овдје.

ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРВЕНТНИ ОТКУП ПОВРЋА СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ.

11.08.2020. Ранг листа корисника мјере подршке унапређењу ветеринарске дјелатности (члан 60. Правилника о подстицајима). Списак се може преузети овдје.

06.08.2020. Позив пословним субјектима за изражавање интереса за интервентни откуп и извоз поврћа. Документ се може преузети овдје. Образац за пријаву се може преузети овдје.

04.08.2020. Позив прерађивачима поврћа за изражавање интереса за интервентни откуп додатних количина поврћа. Документ се може преузети овдје. Образац за пријаву се може преузети овдје.
Рок за пријављивање је до четвртка, 06.08.2020.

27.07.2020. Позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади и свиња
У циљу стабилизације тржишта и заштите домаће производње Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је на званичној страници министарства објавило позив за изражавање интереса за интервентни откуп тржишних вишкова јунади и свиња. Документ се може преузети овдје. Пријава за изражавање интереса се може преузети овдје.

Саопштење: Дана 03.08.2020. године исплаћена су новчана средства за подстицаје у укупном износу 2.694.034,43 KM, а односе се на:
- Млијеко, премија за мај 2.631.155,51 КМ
- Млијеко, контрола квалитета за јуни 62.878,92 КМ.  
Саопштење: Дана 24.07.2020. године исплаћена су новчана средства за подстицаје у укупном износу 1.004.794,06 KM, а односе се на следеће мјере:
- Противградна превентива   804.794,06 KM
- Подршка развојним центрима 200.000,00 KM.

Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је 14.07.2020. година исплаћено 278.700,94 KM на основу премије за регресирано дизел гориво.

Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је 01.07.2020. године исплаћено 2.472.782,18 KM  за премије за млијеко (април) и премије за вођење и одржавање Регистра пољопривредних газдинстава.

Саопштење: Обавјештавају се корисници подстицаја да је дана 23.06.2020. године исплаћено 390.770,47 КМ  за подстицаје за 2020. годину. .

Исплаћене су премије за:

- Ванредне потребе и помоћи

- Премија за откуп пољопривредних производа,

- Подршка производњи сјемена,

- Подршка информисању корисника и

- Подршка за вођење и одржавање регистра пољопривредних газдинстава.

Саопштење: Aгенција за аграрна плаћања Републике Српске је приликом идентификације и контроле пријављених површина под усјевом меркантилне пшенице у току ове године утврдила низ неправилности због којих ће корисници бити санкционисани.

До сада је извршена контрола код 145 корисника на укупној површини од 767,39 ha:
код 47 корисника (32%)  наведени подаци из пријава се у  потпуности  слажу са стањем на терену,
код 60  корисника (42%) уочено је дјелимично неслагање пријављених површина са стањем на терену,
код 38  корисника (26%) уочено је потпуно неслагање пријављених површина са стањем на терену.
Сви корисници који су дали нетачне податке у пријави за сјетву меркантилне пшенице, ће бити санкционисани тако што ће имати пасиван статус у наредне двије године. У том периоду неће имати право на било коју врсту подстицаја прописаних Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села. 
Од ове године, поред уобичајених контрола на лицу мјеста, контроле ће се вршити и софтверским системом „еtFarm“, гдје су подаци електронског катастра и подаци из регистра пољопривредних газдинстава повезани са сателитским снимцима, што значајно олакшава идентификацију пријављених сјетвених површина на терену. 
Поред контроле сјетвених површина под меркантилном пшеницом, овим системом ће се наставити са контролама сјетвених површина засијаних уљаном репицом, сунцокретом и сојом. У наведени софтвер тренутно су укључене дигитализоване катастарске честице у двадесет једној општини. Овим софтвером је омогућена контрола (препознавање) усјева-пријављеног начина кориштења земљишта за парцеле које су укључене у софтвер. Контроле ће се одвијати у континуитету до почетка жетве ових култура.

09.06.2020. Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је исплатила 101.978.00 KM  за заштиту здравља биљака и сјеме домаћег хибрида.

Саопштење: Агенција за аграрна плаћања Републике Српске 01. јуна 2020. године  је проширила листу корисника регресираног дизел горива за још 957 корисника, који су ажурирали своје податке у Регистру пољопривредних газдинстава. Са овом листом корисника закључени су подстицаји за регресирано дизел гориво за 2020. годину.
Право за ову врсту подстицаја остварило је 15.220 корисника из 64 општине/града у Републици Српској.
Подстицај је остварен за 122.912 ha пољопривредног земљишта, а укупно је одобрено 12.291.196 литара регресираног дизел горива по цијени од 0,60 КМ/лит нижој од малопрадајне цијене на пумпама.  
За ову врсту подстицаја из аграрног буџета ће бити издвојено 7.374.717,00 КМ.

02.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске данас је одобрила регресирано дизел гориво по петом обрачуну. Списак одобрених корисника се може преузети овдје.
01.06.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец март 2020.године у укупном износу од 2.435.899,85 KM. Списак корисника премије може се преузети овдје.

04.05.2020. Саопштење
Агенција за аграрна плаћања Републике Српске је исплатила премије за млијеко за мјесец фебруар 2020.године у укупном износу од 2.196.215,75 КМ. Списак корисника премије може се преузети овдје.

30.04.2020. Саопштење:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује 
СПИСКОВЕ КОРИСНИКА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА РЕЗЕРВАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ РАДИ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА: 
   (Основ: Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи у 2020.години, "Службени гласник Републике Српске", број 11/20). 

- Набавку нове пољопривредне механизације 
   1. Трактори. Списак се може преузети овдје.
   2. Тракторски прикључци. Списак се може преузети овдје.

- Набавку опреме у сточарској производњи. Списак се може преузети овдје.

- Изградњу нових објеката у сточарству. Списак се може преузети овдје.

- Набавку квалитетно приплодних стеоних јуница и бикова товних раса. Списак се може преузети овдје.

- Изградњу пластеника и набавку опреме за пластенике. Списак се може преузети овдје.

- Подизање вишегодишњих засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог воћа. Списак се може преузети овдје.

- Набавку противградних мрежа. Списак се може преузети овдје.

- Набавку опреме за наводњавање. Списак се може преузети овдје.

- Инвестиције у прераду пољопривредних производа. Списак се може преузети овдје.

- Адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта. Списак се може преузети овдје.
24.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средства за регресирано дизел гориво на основу додатних допунских рјешења за 1331. корисника. Укупно је одобрено 649.530 литара у вриједности 389.718,00 КМ. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 1.589.988,27 КМ за:
Противградна превентива РС : 1.519.148,28 КМ
Жалбе:  70.839,99  КМ

23.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава у укупном износу од 343.652,88 КМ за:
- Подршка развојним центрима: 84.564,23 КМ
- Заштита здравља биљака: 59.417,00 КМ
- Регрес за сјеме домаћег хибрида: 119.280,00 КМ
КУП март 2020:18.540,00 КМ
- Контрола квалитета млијека- март: 61.851,65 КМ.


10.04.2020. Саопштење
1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је одобрило исплату средстава за дизел гориво на основу допунских рјешења. Списак корисника се може преузети овдје. 
2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило подстицајна средства за млијеко на основу допунских рјешења за мјесеце од октобра 2019. до јануара 2020. године. Списак корисника се може преузети овдје. 

02.04.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 2.181.737,23 KM  премија за млијеко за јануар 2020. године. 

27.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања објављује списак корисника којима је одобрено регресирано дизел гориво. 
Списак се може преузети овдје. 

26.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 18.540,00 КМ на име КУП - фебруар 2020. године. 
23.03.2020. Саопштење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС посредством Агенције за аграрна плаћања данас је исплатило укупно 415.401,53 КМ за регресирано дизел гориво за октобар 2019. године.

​​​​​Контакт телефон: 051/338-549; Факс: 051/338-422; E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net ​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.