Sign In

Одржана конференција поводом обиљежавања кампање 16 дана активизма против родно заснованог насиља

Објављено:

​​​​​​

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске у оквиру обиљежавања кампања „Живот без насиља" и „Бијела врпца - Мушко Не насиљу над женама", које се сваке године обиљежавају као дио глобалне кампање „16 дана активизма против родно заснованог насиља", организовао је 10.12.2019. године у Административном центру Владе Републике Српске конференцију под називом Примјена Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској". Овакве врсте стручних конференција Гендер центар Републике Српске већ традиционално организује у оквиру наведених кампања.

Кoнфeрeнциjу oргaнизуje Гeндeр цeнтaр Рeпубликe Српскe у oквиру сaрaдњe сa УН Woмeн кaнцeлaриjoм у Бoсни и Хeрцeгoвини, a уз пoдршку Швeдскe, рeaлизoвaњeм aктивнoсти пoд нaзивoм „Пoбoљшaњe приступa квaлитeтниjим мултисeктoрским услугaмa зa жeнe жртвe нaсиљa нaд жeнaмa, укључуjући нaсиљe у прoдици нa лoкaлнoм нивoу у склaду сa Истaнбулскoм кoнвeнциjoм - Фaзa II".

Циљ конференције је био представљање досадашњег напретка у примјена Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској.

На конференцији је присуствовало преко 80 учесника, представника министарстава и институција Владе Републике Српске, локалних заједница, центара за социјални рад, центара за заштиту менталног здравља, међународне заједнице, невладиних организација, судије и тужиоци, представници академске заједнице и студенти Универзитета у Бања Луци. Присутне је поздравила мр Мирјана Лукач, директорица Гендер центра Републике Српске, те упознала са досадашњим оствареним напретком у провођењу Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској. Гендер центар је као Координационо тијело Републике Српске за провођење, праћење провођења и извјештавање Владе Републике Српске о програмима и мјерама према Конвенцији координатор за извјештавање према ГРЕВИО комитету о спроведеним активностима у протеклом периоду у циљу примјене Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици у Републици Српској. У ту сврху, у сарадњи са релевантним институцијама сачињен је Извјештај Републике Српске о примјени Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици за период 2017-2018. година. У периоду 2019-2020. година наставља се рад на јачању мултисекторског одговора на насиље над женама кроз нову фазу пројекта „Побољшање приступа квалитетнијим мултисектпрским услугама за жртве насиља над женама, укључујући насиље у породици на локалном нивоу у складу са Истанбулском конвенцијом-Фаза II", истакла је директорица Лукач.

Присутни су били у прилици да сазнају и више о примјени стандарда Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици од стране судова и тужилаштава у Републици Српској о чему је говорила Марија Аничић-Згоњанин, предсједница Окружног суда у Бањалуци, о значају психосоцијалног третмана у третману насилника у породици, о чему је говорила проф. др сц. мед. Нера Зивлак-Радуловић, начелнница Клинике за психијатрију, Универзитетског клиничког центра Бањалука, те о значају сeрвисa пoдршкe у рaду сa жртвaмa нaсиљa у пoрoдици, са којим је све присутне упознао доц. др Љубо Лепир, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањалуци.​

Гендер центар Републике Српске кроз своје активности редовно сарађује са свим актерима који су укључени у борбу против родно заснованог насиља и насиља у породици, те у оквиру свог мандата током цијеле године проводи активности за смањење стопе насиња над женама, сваке године се прикључује свјетској кампањи 16 дана активизма борбе против насиља над женама, која траје од 25. новембра до 10. децембра (Међународног дана људских права), спроводећи кампање подизања свијести јавности о овом облику насиља у Републици Српској под називом „Живот без насиља" и „Мушко НЕ насиљу над женама"Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.