Sign In

Позив невладиним организацијама за достављање информација за 6. периодични извјештај о примјени CEDAW-а

Објављено:

​​​​​​​​​

На основу Закључних запажања на комбиновани четврти и пети периодични извјештај Босне и Херцеговине УН Комитета за укидање дискриминације жена (CEDAW /C/BIH/CO/4-5) од 25. јула 2013. године, Комитет  је позвао земљу чланицу да поднесе свој шести периодични извјештај у јулу 2017. године.

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске је на основу свог мандата надлежан да прати и извјештава о испуњавању обавеза Републике Српске из наведене Конвенције. Обавеза праћења и извјештавања Владе Републике Српске додатно је потврђена Закључком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1233/15 од 12.06.2015. године. ​

С обзиром на горе наведено, приступили смо припреми Извјештаја о примјени Конвенције Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW) у Републици Српској, а за потребе израде Шестог периодичног извјештаја Босне и Херцеговине.

Овим поводом, обраћамо Вам се за достављање информација о активностима и пројектима које сте у Вашем раду предузимали, а које су по Вашем мишљењу допринијеле примјени Конвенције Уједињених нација о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW), у периоду јули 2013. године, до дана достављања информација.

Иако је устаљена пракса да организације цивилног друштва сачињавају извјештај у сјени, који ће се разматрати прије извјештаја БиХ пред Комитетом, овим путем бисмо жељели да укључимо НВО сектор у процес извјештавања земље, како бисмо што реалније приказали стање и указали, како на добре праксе у сарадњи, тако и на потешкоће у примјени Конвенције.

Приликом прикупљања и сачињавања тражених информација потребно је обратити пажњу на сљедеће:

Информације за овај периодични извјештај односе се на период од разматрања претходног извјештаја до представљања садашњег извјештаја, у овом случају од јула 2013. године до дана извјештавања. Ваша улога, као представница/ка цивилног друштва је да дате Ваш осврт на препоруке и обавезе дате земљи чланици, те доставите информације о свим релевантним активностима које су резултат рада Ваше организације. Такође, очекујемо да дате и осврт на препреке на које сте наилазили у вашем раду у контексту примјене Конвенције.

Ако не постоји ништа ново о чему се може извијестити у оквиру било ког члана или прeпоруке са Вашег аспекта, треба тако и навести.

Информације треба да садрже најмање три кључна дијела (овај дио се првенствено односи на обавезе органа власти, те од Вас очекујемо да нам пружите информације о евентуалним заједничким програмима и пројектима или пак активностима које сте у извјештајном периоду спроводили заједно са надлежним органима власти, или самостално у оквиру донаторске подршке, а које су имале за циљ примјену Конвенције или препорука Комитета, као и да дате Ваш осврт на оно што је предузето од стране надлежних органа):

а. Информације о спровођењу закључних коментара и препорука на претходни извјештај и објашњење зашто нису спроведене или о потешкоћама на које се наишло;

б. Аналитички и резултатски оријентисан преглед о правним и другим корацима и мјерама које су предузете ради примјене Конвенције;

в. Информације о свим преосталим или новонасталим препрекама да жене уживају своја људска права и слободе у грађанској, политичкој, економској, друштвеној, културној или било којој другој области на равноправној основи са мушкарцима, као и информације о мјерама предвиђеним за превазилажење ових препрека.

•  Информације посебно треба да се усмјере на утицај предузетих мјера и да анализирају трендове током времена у укидању дискриминације жена и осигурању женама пуног уживања њихових људских права.

•  Периодични извјештај такође треба да прикаже примјену Конвенције на различите групе жена, нарочито оне које су изложене вишеструкој дискриминацији.

Молимо Вас да нам тражене информације доставите 8 дана од објављивања позива у писаној и електронској верзији на адресу protokol@gc.vladars.net.​
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.