Sign In

Одржана 85. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 85. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о заштити права на суђење у разумном року.

Овим законом уређује се заштита права на суђење у разумном року, као и право на правично задовољење због повреде права на суђење у разумном року, које се остварује у судском поступку на начин и под условима прописаним овим законом.

Након детаљне анализе, коју је спровело Министарство правде, један од узрока предугог трајања судских поступака је неефикасност вођења поступка, те велики број заосталих предмета. Чињеница је да у БиХ не постоји посебно правно средство којим би се осигурала заштита права на суђење у разумном року, те да се дужина трајања поступка може оспоравати само подношењем апелације Уставном суду БиХ.

              

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о Граду Дервента, којим се уређује подручје, надлежности, органи и финансирање Града Дервента.

Влада Републике Српске утврдила је и Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Будући да Општина Дервента испуњава све законом прописане услове за додјелу статуса града, неопходно је да се истовремено са Нацртом Закона о Граду Дервента утврди и Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројектних активности нове фазе Пројекта опоравка од поплава у Републици Српској - Стамбено збрињавање на подручју Републике Српске, закључно са 01.06.2020. године. Овај пројекат усмјерен је на трајно стамбено збрињавање домаћинстава чији су домови оштећени или уништени у поплавама и клизиштима 2014. године, те њихово економско оснаживање.

Вриједност Пројекта за Републику Српску износи до 15,53 милиона КМ, а до сада је утрошено укупно 11,1 милион КМ. У оквиру пројекту до маја је изграђено 158 стамбених објеката, 29 објеката је у фази изградње, док је за 13 закључен уговор са извођачима, а три су у припремној фази. Завршена је санација 402 објекта, за три је у току, а још седам је у припремној фази.

У оквиру компоненте економско оснаживање укључено је 120 корисника подршке у области пољопривреде и регистрована су три нова бизниса.

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију изазвану вирусом корона, УНДП разматра могућност да Европској унији предложи продужетак трајања пројекта до 30.06.2021. године.

Пројекат опоравка од поплава се у већем дијелу финансира донаторским средствима Европске уније, у износу 13,3 милиона КМ, док је Влада Републике Српске обезбиједила 1.450.000 КМ. Преостали износ од 780.000 КМ обезбиједиће јединице локалне самоуправе укључене у Пројекат.

Носилац пројектних активности на подручју Републике Српске је УНДП у БиХ у партнерству са Међународном организацијом за миграције (IOM). За потребе управљања Пројектом формиран је Пројекти одбор који чине представници Делегације Европске уније у БиХ, Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Министарства финансија Републике Српске, УНДП и Међународне организације за миграције (ИОМ).

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о капиталним улагањима и средствима за капиталне инвестиције ЈЗУ Завода за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић" и захтјеву за подршку и додјелу средстава за капиталне инвестиције за реализацију пројекта „Бањско рекреативни центар Српске Топлице".

Влада Републике Српске прихватила је суфинансирање наведеног пројекта у износу од 10.000.000 КМ.

Укупна вријeдност инвестиције је 25.150.000 КМ, а Завод за физикалну медицину и рехабилитацију ће из властитих средстава обезбиједити 15.150.000 КМ.

Влада Републике Српске задужила је Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија да у буџету Републике Српске за 2021. и 2022. годину, на позицији Министарства здравља и социјалне заштите, обезбиједи финансијска средства за суфинансирање наведеног пројекта.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за финансирање пројеката из донаторских средстава Владе Републике Србије, у износу од 465.000 КМ.

Наведена средства биће утрошена за пројекте „Завршетак изградње и вањско опремање Ватрогасног дома у општини Рибник", „Завршетак реконструкције дјечијег вртића у општини Рибник", „Опремање амбуланте породичне медицине у Слатини", и „Завршетак пројекта водоснабдијевања мјесне заједнице Плана и Бијела Рудина у општини Билећа".

 

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о одобравању средстава за финансирање пројеката из донаторских средстава Владе Републике Србије, у износу од 500.000 КМ за финансирање пројеката „Завршетак изградње и унутрашње опремање позоришта у Источном Новом Сарајеву".

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о нaчину утрoшкa срeдстaвa зa предшколски прoгрaм за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу у 2020. години у Републици Српској.

Програм за дјецу у години пред полазак у школу у Ре­пу­бли­ци Српској ор­га­ни­зује се за сва­ко ди­је­те, у го­ди­ни пред по­ла­зак у шко­лу, које није обухваћено неким обликом институционалног предшколског васпитања и образовања у трајању од најмање три мје­се­ца. 

Од 2011. године овај програм се, у периоду од марта до краја маја, оства­рује пр­вен­стве­но у пред­школ­ским уста­но­ва­ма или основним школама гдје ни­је мо­гу­ће оснивање и функционисање пред­школ­ских уста­но­ва и то на основу приједлога који утврди Влада, у складу са обезбијеђеним средствима у Буџету Републике Српске и другим изворима финансирања. Од 2011. до ове године, на основу обезбијеђених средстава у износу од 2.890.458 KM, кроз овај програм је прошло 37.629 дјеце укључених у 1.628 васпитних група.

Ове године програм је реализован у 40 предшколских установа, и то у 37 јавних, те у три приватне предшколске установе. Поред предшколских установа, реализација програма је започета и у 78 основних школа.

Задужују се Министарство просвјете и културе Републике Српске и Министарство финансија да обезбиједе средства за реализацију Програма за дјецу у години пред полазак у школу за идућу годину како би се обезбиједио већи институционални обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава  Министарству породице, омладине и спорта за период 01.01-30.09.2020. године, у укупном износу од 100.000 КМ за текуће грантове врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.