Sign In

Одржана 135. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 135. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о потреби обезбјеђивања средстава за набавку инкубатора за потребе Универзитетског клиничког центра – Клиници за дјечије болести. Процијењена вриједност набавке износи 234.000,00 КМ. Закључком Владе задужује се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија да, по окончању процедуре јавних набавки, са позиције Буџетске резерве, реализује дозначавање средстава Универзитетском клиничком центру Републике Српске за набавку пет инкубатора, пет монитора и једне централне јединице за потребе Одјела интензивне његе и терапије Клинике за дјечије болести.

Влада Републике Српске усвојила је и Информацију о потреби обезбјеђивања средстава Универзитетском клиничком центру Републике Српске за набавку кохлеарног имплантата. Задужује се Генерални секретаријат Владе Републике Српске и Министарство финансија да, са позиције Буџетске резерве, реализује дозначавање средстава Универзитетском клиничком центру Републике Српске  - Клиници за болести уха, грла и носа, у износу од 70.000,00 КМ за набавку два кохлеарна имплантата, неопходна за лијечење двоје дјеце.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка финансијских средстава са посебног рачуна Ватрогасног савеза Републике Српске за 2017. годину. Средства из овог плана користиће се за набавку материјално-техничких средства која ће бити додијељена ватрогасним јединицама у Републици Српској као основна средства што ће исте књижити као своју опрему. Укупна вриједност планираних финансијских средстава са посебног рачуна Ватрогасног савеза РС за 2017. годину износи 2.802.000,00 КМ.

Према Плану, финансијска средства за подршку односно материјално-техничко опремање ватрогасних јединица предвиђена су у сљедећим јединицама локалне самоуправе Републике Српске: Љубиње (120.000 КМ), Прњавор (80.000 КМ), Лопаре (250.000 КМ), Берковићи (20.000 КМ), Власеница (25.000 КМ), Сребреница (30.000 КМ), Билећа (150.000 КМ), Фоча (25.000 КМ), Источно Сарајево (100.000 КМ), Хан Пијесак (200.000 КМ), Теслић (200.000 КМ), Добој (200.000 КМ), Станари (230.000 КМ), Кнежево (150.000 КМ), Градишка (200.000 КМ), Бијељина (400.000 КМ), Језеро (80.000 КМ).

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести.

Основни разлози за доношење овог закона су унапређивање система заштите становништва од заразних болести, те доношење додатних мјера које се обавезно спроводе ради спречавања и сузбијања, елиминације и ерадикације заразних болести, као и јасније дефинисаних права и обавеза надлежних органа, здравствених установа, предузетника и других правних и физичких лица у поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести.

Влада Републике Српске је усвојила Информацију о процјени утицаја суше на пољопривредну производњу у 2017.години, и у цјелости подржала мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а које су усмјерене на ублажавање посљедица суше.

Уважавајући чињеницу да је вода један од основних фактора економичне пољопривредне производње, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске континуирано предузима низ активности и то:

- Изграђени су системи за наводњавање у Пелагићеву и Новом Селу на површини од 826 ха;

- У  току је изградња система у Братунцу на површини 436 ха  и у Требињу на површини од 860 ха;

- Покренут је  тендерски поступак за изградњу система у Љубињу на површини од 250 ха;

- Припрема се техничка документација за систем у Поткозарју на 1200-1500 ха и Семберији 400-500 ха, као и  УТУ услови за Маглајане на 120 ха;

- Завршена је израда главног пројекта Канала Врбас-Осорна чиме ће бити обезбјеђено извориште за наводњавање око 14.500 ха пољопривредних површина.

Стручне службе Министарства континуирано прате стање на терену у свим подручним јединицама, пружају стручну помоћ произвођачима у превазилажењу последица суше, информишу надлежне институције и предлажу мјере.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о  извршеном надзору над радом органа јединица локалне самоуправе за период од 01. јануара 2016 – 31. децембра 2016. године. У  извјештајном периоду  Министарство је извршило надзор  над  142  акта  у  20  јединица  локалне самоуправе (4 града и 16 општина) по разним основима,  налажући  тамо гдје је утврђена незаконитост, да се исте  отклоне у законом предвиђеном року.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о  давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у општинама Вишеград и Гацко.

Овом одлуком даје се сагласност да се изврши приватизација 45 станова у својини Републике Српске у општинама Вишеград и Гацко, који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске. Приватизација станова из ове одлуке врши се откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова. Право откупа станова из ове одлуке имају лица за која је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова. Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом о приватизацији државних станова. Задужује се Републичка дирекција за обнову и изградњу да, у име Републике Српске као продавца, спроведе поступак откупа станова у својини Републике Српске наведених у овој одлуци и изврши овјеравања уговора о откупу станова у складу са одредбама Закона о приватизацији државних станова.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о  давању сагласности на Одлуку о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2018. годину. Одлуком је утврђена годишња квота радних дозвола за запошљавање 600 страних држављана и лица без држављанства у Републици Српској за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству науке и технологије за период 01.01.-30.06.2017. године, у укупном износу 1.000.000,00 КМ и то са позицијe Субвенције за програм запошљавања у области услуга које су предмет међународне трговне. За реализацију ове одлуке задужује се Министарство финансија и Министарство науке и технологије. Министарство науке и технологије је претходно, у складу са Уредбом о реализацији програма подршке запошљавању у области услуга које су предмет међународне и трговине, расписало конкурс и потписало уговор са најбољим понуђачем – NCR д.о.о. из Бања Луке.

 Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.