Sign In

Одржана 172. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 172. сједници, у Бањалуци, Одлуку о давању сагласности на Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланoва породица погинулих бораца Одбрамбрено-отаџбинског рата Републике Српске за 2018. годину.

Пројекат бањске рехабилитације за 2018. годину предвиђа упућивање до 600 РВИ и чланова породице погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата у бањско-климатске здравствене установе Републике Српске, а у зависности од цијене услуга и средстава обезбијеђених за те намјене.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите ће за ове намјене обезбиједити средства у износу 300.000,00 КМ.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће у периоду од 01.05. до 30.09.2018. године, а сходно уговореним терминима са бањско-климатским установама.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10 дана. Долазак на медицинску односно физикалну рехабилитацију, уз доставу списка корисника, одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним терминима.

Министарство је сваке године, почев од 2005. године, организовало и проводило бањску рехабилитацију, и до сада је кроз овај вид рехабилитације прошло 7.085 корисника.

Реализацијом овог пројекта Министарство исказује бригу за РВИ и чланове породица погинулих бораца Одамбрено-отаџбинског рата Републике Српске, као чланове друштва који су дали највећи допринос у одбрани Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила je Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама. Предложене измјене и допуне одредаба Закона представљају наставак реформе у области матичних књига, које ће након пуне примјене дати допринос даљем унапређивању електронске базе матичних књига, побољшању међусобне размјене података у матичним службама, поједноставити поступак уписа у матичне књиге, утицати на скраћење рокова, а услуге које матичне службе пружају грађанима учинити ефикаснијим. Такође, разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама садржани су у потреби да се прецизирају и отклоне нејасноће појединих законских рјешења, које су уочене током примјене важећег Закона.

Влада Републике Српске утврдила je Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби побољшања проактивног приступа и успостављања добре управе као најважнијег грађанског права, у смислу да се овим процесноправним уређивањем омогући потпуније остваривање права грађана.

Суштина доношења овог закона је унапређивање постојећег управног поступања и стварање компатибилног, конзистентног и сигурног система који треба да осигура потпунију заштиту права свих физичких и правних лица као странака у управном поступку, уз успостављање максималне брзине „реаговања", економичност и ефикасност.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији пројекта регистрације некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине.

Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да ангажује шест дипломираних правника и шест административних радника за рад у канцеларијама Подручних јединица Бања Лука, Мркоњић Град, Источно Сарајево, Бијељина, Невесиње и Зворник, које ће уступити Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове.

Средства за пријем лица обезбиједиће се у оквиру буџета Министарства за избјеглице и расељена лица.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2018-2022. година и доставиће га Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

Влада Републике Српске порихватила је Информацију о реализацији ''Пројекта интегрисаног локалног развоја'' Фаза III. Влада Републике Српске подржава „Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP)", Фаза III у циљу даље подршке и консолидације система стратешког планирања у Републици Српској, с тим да се исти реализује у оквиру надлежних републичких институција, у складу са планираним и расположивим средствима у буџету Републике Српске и буџетима јединица локалне самоуправе.Пројектом планиране активности реализоваће се у складу са стратешким развојним  документима Републике Српске и стратешким документима јединица локалне самоуправе.

Влада Републике Српске разматрала је Информацију о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Србије.

Дана 13.09.2017. године Влада Републике Србије дозначила је Републици Српској 5.500.000,00 ЕУР као једнократну помоћ ради реализације започетих пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије, а у циљу изградње и јачања односа Републике Србије и Републике Српске.

Закључно са 30.03.2018. године, Влада Републике Српске је донијела појединачне одлуке о финансирању пројеката за 20 јединица локалне самоуправе: Прњавор, Пале, Требиње, Србац, Брод, Костајница, Нови Град, Босанска Крупа, Босанско Грахово, Оштра Лука, Источно Ново Сарајево, Зворник, Брчко Дистрикт БиХ, Дрвар, Језеро, Трново, Босански Петровац, Мостар, Гламоч и Власеница.

Са деветнаест јединица локалне самоуправе Министарство финансија закључило је споразуме о финансирању пројекта/пројеката донаторским средствима, те од истих обезбиједило инструменте обезбјеђења, док су у току активности у вези са потписивањем споразума са општином Власеница.    

До сада су у пет јединица локалне самоуправе проведене процедуре јавних набавки и изабрани извођачи са којим су закључени уговори о извођењу радова (Брод, Нови Град, Босанска Крупа, Требиње и Костајница), а у пет јединица локалне самоуправе покренуте су процедуре јавних набавки (Пале, Оштра Лука, Брчко Дистрикт БиХ, Источно Ново Сарајево и Дрвар).

Влада Републике Српске се упознала са Планом пословања „Аеродроми Републике Српске" а.д. Бања Лука за период 2018-2020. година.

Трогодишњим планом се и даље предвиђа субвенција Владе Републике Српске у износу од КМ 1.900.000 на годишњем нивоу.

Планирано је задржавање садашњег обима редовног линијског саобраћаја који обавља компанија Air Serbia на линији Београд-Бања Лука-Београд.

У времену израде овог плана започети су разговори са неколико европских Low Cost Carrier-a у вези са увођењем новог саобраћаја из Бањалуке за неколико  европских дестинација. Предвиђено је да се у 2018. години закључи уговор са најмање једним Low Cost Carier-ом који би у току 2018. године започео са операцијама.

У 2018. години је планиран позитиван финансијски резултат, као и завршетак започетих инвестиционих активности по Инвестиционом програму у току 2018 године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Листе приоритетних задатака за деминирање у 2018. години.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.