Sign In

Одржана 138. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 138. сједници, у Бањалуци, Информацију о проведеној процедури јавне набавке финансијских средстава - дугорочно кредитно задужење Републике Српске за куповину вишенамјенског хеликоптера (медицинска евакуација и гашење пожара) за потребе Хеликоптерског сервиса Републике Српске.

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Закона о Влади Републике Српске, Одлуци Владе Републике Српске о давању сагласности на план утрошка средстава од 02.02.2017. године, Народна скупштина Републике Српске, на 17. сједници, одржаној 05.04.2017. године, донијела је Одлуку о капиталној инвестицији и дугорочном задуживању Републике Српске за набавку хеликоптера у износу од 9.400.000,00 КМ код домаћих кредитора. 

На основу свега наведеног, Министарство  финансија Републике Српске спровело је процедуру  јавне набавке методом  отвореног поступка  а у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, важећим подзаконским актима, Буџетом Републике Српске за 2017. годину.

Најповољнија понуда је понуда понуђача „НЛБ Банка" а.д. Бања Лука, те се овлашћује министар финансија да потпише Уговор о дугорочном кредитном задужењу у износу од 9.400.000,00 КМ, под сљедећим условима: рок отплате кредита је шест година година, период одгоде плаћања: 3 (три) године - урачунат у  рок отплате, каматна стопа до 2,85% фиксно, начин отплате главнице: послије истека периода одгоде плаћања главнице у више једнаких шестомјесечних рата све до доспијећа последње рате кредита и начин отплате камате – полугодишње  све до доспијећа последње рате кредита.​

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о планираном одржавању Међународног конгреса словенских земаља у Републици Српској.

Иницијатива за одржавање овог конгреса покренута је приликом сусрета предсједника Републике Српске и градоначелника Санкт Петербурга.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Организационог одбора за одржавање Међународног конгреса словенских земаља – Бања Лука 2017. Задатак Организационог одбора је да реализује активности везано за припрему и одржавање Конгреса, припреми програм, идентификује учеснике, утврди услове за учешће, утврди задатке релевантних институција, сачини финансијски план и дефинише начин обезбјеђења средстава за његово одржавање, те сагледа друга питања од значаја за адекватну припрему и реализацију свих активности.

Влада Републике Српске усвојила је „Информацијом о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ" и исту усваја.

Усваја се „Акциони план Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ".

Циљ „Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са првог Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ" је да се утврде конкретне мјере и активности надлежних институција Републике Српске за реализацију 43 препоруке Европске комисије са састанка предметног пододбора, које ће допринијети постизању кључних циљева утврђених Споразумом о стабилизацији и придруживању између ЕУ и БиХ и пратећег acquis-a у области информационог друштва, образовања и обука, младих и културе, запошљавања и социјалне политике и истраживања.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приступању Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске у Европски савјет за безбједност саобраћаја (ЕСБС).

Европски савјет за безбједност саобраћаја (ЕСБС) са сједиштем у Бриселу, је независна и непрофитна организација, посвећења смањењу броја погинулих и повријеђених у саобраћају у Европи. Основан је 1993. године и представља непристрасан извор стручних савјета о безбједности саобраћаја за потребе Европске комисије, Европског парламента и држава чланица Европске уније.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава „Rankić Company" д.о.о Сребреница на име остваривања права на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Владе Републике Српске и општине Сребреница у износу од 100.000,00КМ.

Средства ће се обезбиједии са позиције Субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села у оквиру Агенције за аграрна плаћања.

Предузеће „Rankić Company" основао je с циљем организовања откупа, прераде и складиштења пољопривредних производа, првенствено малине. У току прошле године започета је инвестиција изградње хладњаче на локалитету Зелени Јадар, како би се омогућило да складишни и расхладни капацитети буду ближе производном подручју, односно самим произвођачима.

Општина Сребреница је дала пуну подршку свим наведеним пословним активностима предузећа „Rankić Company" д.о.о.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Преглед расподјеле средстава за изградњу и одржавање споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља везаних за антифашистичку и ослободилачку борбу током 20-тог вијека и Одбрамбено-отаџбински рат Републике Српске у 2017.години.

Прегледом расподјеле средстава обухваћено је 46 споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља, а буџетом Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за 2017. годину за ове намјене предвиђен је износ од 250.000,00КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности за закључење споразума о сарадњи ради остварења услова за очување културног насљеђа и генетичког ресурса липицанског коња.

Сагласност се даје за закључење Споразума о сарадњи ради стварања услова за очување културног насљеђа и генетичког ресурса липицанског коња, између Владе Републике Српске и Јавне установе Ергела „Вучијак" Прњавор.

Јавна установа ергела „ Вучијак" Прњавор обавезује се да ће професионално и савјесно извршавати послове узгоја липицанске расе коња и активно радити на одржавању и очувању родова и линија липицанске расе коња,  да ће обезбиједити адекватну пољопривредну и другу механизацију непоходну за уређење и обраду пољопривредног земљишта, да ће на површинама пољопривредног земљишта у својини Републике органозованти ратарску производњу сточних хранива првенствено за потребе исхране коња, да ће доставити документацију и по потреби ангажовати стручна лица геодетске и/или правне струке (нотара, адвоката и сл.), потребна за провођење поступка додјеле пољопривредног земљишта. Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде као споразумна страна се обавезује да ће за потребе организовања ратарске производње, у складу са Законом, обезбиједити потребне земљишне површине, а које се налази у катастарски општинама Вучијак и Горњи Штрбци општина Прњавор, укупне површине око 236 ha.  Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.