Sign In

Oдржана 198. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске разматрала је, на данашњој 198. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог критеријума и институција из којих ће се бирати чланови Комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду 1992-1995. године и Комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву у периоду од 1991-1995 године.

Влада Републике Српске је сагласна са предложеним критеријима и институцијама из којих ће се бирати чланови Комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду 1992-1995. године и Комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву у периоду од 1991-1995 године.
У том смислу прихваћен је приједлог Министарства правде Републике Српске да се за чланове Комисије именују по два представника сљедећих институција: Народна скупштина Републике Српске, Влада Републике Српске, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство рада и борачко инвалидске заштите, Удружење судија Републике Српске, Удружење тужилаца Републике Српске, Адвокатска комора Републике Српске, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци - студијски програм Историја, (1 члан),Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву – студијски програм Историја (1 члан), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци – студијски програм Географија/демографија (1 члан), Природно-математички факултет Универзитета у Источном Сарајеву – студијски програм Географија/демографија (1 члан), Академија наука и умјетности, међународни правни експерти.
Критеријуми за избор чланова Комисије су сљедећи:
а) за судије и тужиоце:
- да је лице именовано за судији/тужиоца у суду/тужилаштву било које инстанце и да има најмање 5 година искуства из области кривичног права и/или међународног хуманитарног права;
б) за адвокате:
- да је члан Адвокатске коморе Републике Српске и да има искуство у области кривичног права и/или међународног хуманитарног права пред домаћим  или међународним судовима;
в) за лица из академске заједнице:
- да има избор у звање наставника (доцент, ванредни професор или редовни професор).
г) међународни правни експерти 
- да имају знања, искуства и компетенције из области кривичног права и/или међународног хуманитарног права,
д) за остала лица висока стручна спрема 240 ЕЦТС бодова и најмање 5 година радног искуства по могућности на овим пословима
Закључком Владе Републике Српске задужује се Министарство правде Републике Српске да се у складу са утврђеним критеријима неопходним за именовање обрати институцијама наведеним у овој информацији ради коначног утврђивања састава Комисије.
Задужују се Министарство правде Републике Српске и Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица  да обаве неопходне консултације како би се обезбиједио рад међународних правних експерата.
За извршење Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2164/18 од 18.08.2018. године, а у циљу обављања  квалитетних консултација, Министарству правде Републике Српске утврђује се додатни рок до 90 дана.

Влада Републике Српске је разматрала Приједлог основних елемената за организовање аукције за продају акција државног капитала у Руднику  жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор.
Влада Републике Српске дала је сагласност Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлаштеном продавцу државног капитала у предузећима, на основне елементе за организовање посебне аукције за продају акција РЖР „Љубија“ а.д. Приједор.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о допуни Уредбе о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија. 
Овом уредбом брачни супружници и дјеца погинулог или несталог борца, ослобађају се плаћања накнаде за полагање стручног испита.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију запримило је иницијативу Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске у вези са ослобађањем од плаћања трошкова полагања стручног испита за обављање дјелатности из области заштите животне средине за брачне супружнике и дјецу погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске, на начин како је то предвиђено и прописима који уређују трошкове за полагање стручног испита за рад у органима управе те за полагање правосудног испита, а све у циљу олакшавања запошљавања поменутих категорија.
Имајући у виду о којим категоријама лица је ријеч, а с обзиром на стратешка опредјељења Владе Републике Српске у области запошљавања, ово министарство је прихватило предметну иницијативу и приступило изради допуне Уредбе.
С обзиром на то да предметна Уредба, поред накнада за трошкове стручног испита из области екологије, дефинише и трошкове за полагање стручног испита из области уређења простора и грађења, допуном Уредбе поменута лица ослобођена су плаћања накнада за сваку од предвиђених области.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду радних група за европске интеграције у домену техничке финализације одговора на додатна питања из Упитника Европске комисије.
Влада Републике Српске је сагласна са технички финализованим одговорима на додатна питања из Упитника Европске комисије за 7 поглавља правне тековине Европске уније и Политичке критеријуме, и то како слиједи:
- Поглавље 2 – Слободно кретање радника (13 одговора);
- Поглавље 9 – Финансијске услуге (16 одговора);
- Поглавље 14 – Транспортна политика (38 одговора); 
- Поглавље 19 – Социјална политика и запошљавање (43 одговора);
- Поглавље 21 – Трансевропске мреже (23 одговора);
- Поглавље 30 – Економски односи са иностранством (8 одговора);
- Поглавље 31 – Спољна, безбједносна и одбрамбена политика (2 одговора);
- Политички критеријуми (101 одговор).

Влада Републике Српске је сагласна да се одговори упуте на превођење, те захтјева да се нацрти преведених одговора доставе на верификацију Влади Републике Српске прије њиховог упућивања Европској комисији. 
Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку упозна Кабинет предсједавајућег Савјета министара и Дирекцију за европске интеграције БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица на План утрошка средстава за период 01.01 - 31.10.2018. године, у укупном износу од 281.114,39 КМ.
Средства се распоређују на сљедећи начин: 
- Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 
 4.868,90 КМ;
- Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од  6.621,70  КМ;
- Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од  38.951,17  КМ; 
- Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од  230.672,62  КМ.
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица   и  Министарство финансија.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.