Sign In

Одржана 203. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Рeпублике Српске донијела је данас, на 203. сједници, у Бањалуци, Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса МХ Електропривреда Републике Српске за 2019. годину и Одлуку о усвајању Електроенергетског биланса МХ Електропривреда РС за период 2019-2021. година.

Електроенергетски биланс Републике Српске се базира на техничким нормама и утврђеним техничким критеријумима за планирање производње и потрошње електричне енергије и стабилног рада електроенергетског система. Расположивост производних објеката, њихова погонска спремност, стање на тржишту електричне енeргије и хидролошка ситуација, су основни елементи који ће утицати на остварење Електроенергетског биланса за посмaтрaни пeриoд.

Укупно планирана производња електричне енергије у периоду 2019-2021. година износи:

у 2019. години 5.410,47 GWh, у 2020. години 5.460,11 GWh и у 2021. години 5.452,32 GWh.

Разлике у производњи по годинама потичу од различите расположивости термоелектрана у предметним годинама, условљене дужином њихових ремоната, као и због ревитализације агрегата у хидроелектрани Требиње 1.

Планирана производња угља у рудницима ПК Гацко и ПК Богутово Село за потребе термоелктрана Гацко и Угљевик и широку потрошњу износи: у 2019. години 4.086.813  тона, у 2020. години 4.298.017 тона и у 2021. години 4.290.892 тона.

Укупно планирана потрошња електричне енергије у периоду 2019 -2021. година износи: у 2019. години 3.729,05 GWh, у 2020. години 3.764,31 GWh и у 2021. години   3.800,15 GWh.

У посматраном периоду, у Републици Српској ће се остварити и значајни билансни вишкови електричне енергије у количинама од: 1.541,35 GWh у 2019. години, 1.553,07 GWh у 2020. години и 1.505,78 GWh у 2021. години.

Из Електроенергетског биланса за период 2019 -2021. година види се да ће електроенергетски субјекти из Републике Српске у потпуности дугорочно обезбиједити уредно снабдијевање свих потрошача електричне енергије у Републици Српској и Дистрикту Брчко, али и остварити значајан билансни вишак.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о условима и критеријумима за утрошак новчаних средстава Текућег гранта – Подршка унапређењу привредних активности и  побољшања пословања привредних друштава, у укупном износу од 1.230.000 КМ, у циљу унапређења пословних процеса и ефикасности пословања привредних друштава подизањем нивоа квалитета пословања, повећања производних капацитета и обима производње, унапређења технолошких процеса и увођења информационих технологија, као и повећања запослености и извоза у сектору прерађивачке индустрије Републике Српске.

Новчана средства додјелиће се путем јавног позива који ће провести Министарство индустрије, енергетике и рударства.

Новчана средства додјељују се за сљедеће намјене:

1) набавку производних машина или дијелова или производне опреме,

2) набавку специјализованих софтверских пакета за унапређење пословних процеса,

3) увођење стандарда управљања квалитетом (ISO 9000) или стандарда управљања безбједношћу информација (ISO 27000) или система контролинга или акредитовања код међународно признатог акредитационог тијела или обиљежавања производа са „CE" знаком усаглашености,

4) израду индустријског дизајна односно редизајна производа или амбалаже,

5) увођење процеса производње новог производа или пружање нове услуге,

6) провођење маркетинг кампање за нови производ или услугу или освајање новог тржишта.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду радних група за европске интеграције у домену техничке финализације одговора на додатна питања из Упитника Европске комисије.

Влада Републике Српске је сагласна са техничи финализованим одговорима на додатна питања из Упитника Европске комисије за 7 поглавља правне тековине Европске уније, и то како слиједи: Поглавље 1 - Слободно кретање робе (15 одговора), Поглавље 6 - Право привредних друштава (18 одговора), Поглавље 10 - Информационо друштво и медији (8 одговора), Поглавље 15 - Енергетика (21 одговор), Поглавље 20 - Предузетничка и индустријска политика (23 одговора), Поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност (34 одговора) и Поглавље 25 - Наука и истраживање (8 одговора).

Влада Републике Српске је сагласна да се претходно наведени одговори упуте на превођење, те захтјева да се нацрти преведених одговора доставе на верификацију Влади Републике Српске прије њиховог упућивања Европској комисији.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потписивању Меморандума о сарадњи у области стипендирања младих талената између Министарства oмладине и спорта Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске.

Влада је сагласна са текстом Меморандума и задужује министра науке и технологије да потпише Меморандум о сарадњи у области стипендирања младих талената између Министарства oмладине и спорта Републике Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске.

Меморандум кроз развој и подстицање сарадње у области стипендирања младих талената омогућава јачање партнерства између Фонда за младе таленте Републике Србије и Фонда „Др Милан Јелић" Републике Српске, као и  успостављање оквира за одрживу сарадњу у области праћења и унапређења стипендирања младих талената Републике Српске и Републике Србије.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у градовима Бања Лука и Приједор.

Даје се сагласност да се изврши приватизација 10 станова у својини Републике Српске у градовима Бања Лука и Приједор, који се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и расељена лица.

Приватизација станова врши се откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова.

Право откупа станова имају лица за која је Министарство за избјеглице и расељена лица, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.