Sign In

Одржана 204. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 204. сједници, у Бањалуци, Приједлог другог ребаланса Буџета Републике Српске за 2018. годину, у укупном износу 3 милијарде и 459 милиона КМ. 

.

Укупни порески приходи износе 2.571,7 милиона КМ и већи су за 22,1 милион КМ или 0,9% у односу на средства планирана Ребалансом Буџета Републике Српске за 2018. годину.

Непорески приходи у предложеном Другом ребалансу износе 198,5 милиона КМ, што представља умањење за 9,2 милиона КМ, или 4,4 % у односу на претходни план. 

Укупна буџетска средства, осим пореских и непореских прихода, укључују и примитке у укупном износу од 685,2 милиона КМ, а обухватају и примитке за нефинансијску имовину, примитке од финансијске имовине, примитке од задуживања, те остале примитке.

Израду другог ребаланса Буџета Републике Српске су условиле измјене у структури реализованих буџетских средстава и буџетских издатака, раст прихода од пореза на добит, пријевремена отплата индиректног кредита од стране ИРБ-а, Фонда здравственог осигурања и УКЦ Бањалука и принудна наплата старих обавеза од ЈП „Путеви“, као и ефекти примјене измјењеног Закона о порезу на доходак. 

Приходи по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у Другом ребалансу износе 859,4 милиона КМ, што представља увећање од 28,6 милиона КМ или 3,4 % у односу на средства планирана Ребалансом Буџета Републике Српске за 2018. годину.

Приходи по основу порезa на доходак планирани су у износу од 174 ,7 милиона КМ, што представља умањење прихода по овом основу за 10,0 милиона КМ или 5,4 % у односу на Ребаланс.

Другим ребалансом обухваћена су и кредитна средства Свјетске банке за реструктурирање ЈП „Жељезнице РС“ којим ће бити измирена дуговања која ово предузеће има за порез на доходак и доприносе, па се на позицији доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и порез на доходак у буџету Републике Српске очекује значајан раст прихода. 

Губитак прихода од пореза на доходак ће, према Приједлогу другог ребаланса, бити надомјештен значајним растом прихода од пореза на добит. 

На расходовној страни Другог ребаланса, повећани су расходи за кориштење роба и услуга, за 16 милиона КМ, позиција дознака, због исплате једнократне помоћи за кориснике пензија, у износу 11,5 милиона КМ и расходи финансирања, који су у складу са планом отплате дугова, у износу 6,8 милиона КМ.

Влада Републике Српске утврдила је и Приједлог Закона о измјенама закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о Републичком протоколу.

Овом уредбом оснива се Републички протокол, као служба Владе, која обавља стручне, организационo - техничке и друге протоколарне послове за потребе Предсједника Републике Српске, Предсједника Народне скупштине Републике Српске, Предсједника Владе Републике Српске и Члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске.

Протокол ће преузети потребан број запослених из Протокола предсједника Републике Српске, Протокола Народне скупштине Републике Српске, Протокола Владе Републике Српске, као и других  републичких  органа Републике Српске. Протокол може обављати послове из за потребе других  институција Републике Српске, на њихов захтјев и уз сагласност Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина. 

Суфинансирају се сљедећи пројекти: Општина Источни Мостар, Пројекат „Реконструкција културно-друштвеног дома“, у износу од 25.000,00 KM; Општина Костајница, Пројекат „Реконструкција водоводне мреже у ул. Ранка Шипке, 2. маја, Устаничка и Петра Пеције, и Изградња канализације у ул. Ранка Шипке“, у износу од 20.000,00 КМ; Општина Рудо, Пројекат „ МЗ Старо Рудо: бољи путеви предуслов за развој пољопривреде и туризма, постављање јавне расвјете у Устибру и Јелићима, реконструкција омладинске сале, унапређење путне инфраструктуре за бољи живот становника МЗ Стргачина и промоцију туризма, уређење центра и МЗ Рудо", у износу од 20.000,00 КМ, Општина Кнежево, Пројекат „Изградња дјечијег игралишта на шеталишту Омар“, у износу од 10.000,00 КМ; Општина Шамац, Пројекат „Изградња четири стамбене јединице за социјално угрожене категорије (Прогрма за опоравак од поплава - Стамбено збрињавање)“, у износу од 20.000,00 КМ; Општина Петровац, Пројекат „Изградња топловода до објекта Туристичког информативног центра и развођење гријања у истом“, у износу од 15.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у 2018/2019. години.

Као резултат заједничких активности Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Инвестиционо-развојне банке и Развојног програма Уједињених нација у области локалног развоја, 2014. године је успостављен Финансијски механизам за интегрисани и одрживи локални развој како би се пружила подршка приоритетним пројектима јединица локалне самоуправе, а у сврху унапређења квалитета живота грађана. 

На основу добрих резултата Финансијског механизма, Влада Републике Српске је 2016. године донијела Одлуку којом се обезбјеђују средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе.

Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратешким документима јединица локалне самоуправе обезбјеђују се у оквиру Финансијског механизма и износе 1.000.000 KM.

Влада  Републике Српске обезбјеђује из Буџета Републике Српске за 2018. годину 400.000 KM. Влада Швајцарске у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) обезбјеђује 420.000 КМ за подршку пројектима јединица локалне самоуправе у оквиру Финансијског механизма.

Неутрошена средства из претходних циклуса Финансијског механизма, у износу од 180.000 КМ, биће искоришћена за подршку пројектима интегрисаног и одрживог локалног развоја у складу са овом одлуком.

Корисници средстава могу бити јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или јавне установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Пројекти јединица локалне самоуправе, односно јавних предузећа или јавних установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, који се могу финансирати из средстава Финансијског механизма морају да се односе на побољшање доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе, у складу са Стратегијом развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2017-2021. године, или на повећање обима и продуктивности, те степена тржишности и финализације пољопривредне производње, у складу са Стратегијом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2016-2020. године.

Предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић данас је, на 204. сједници, предала овлаштења потпредсједнци Владе Сребренки Голић.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.