Sign In

Одржана 27. посебна сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске разматрала је данас на 27. посебној сједници Приједлог закључка у вези са Информацијом о Извјештају Комисије о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године и Приједлог закључка којим се даје налог Министарству унутрашњих послова да не дозволи на територији Републике Српске распоређивање припадника других полицијских агенција.

З А К Љ У Ч А К

 

1.Након разматрања Информације о Извјештају Комисије о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године која је разматрана на 29. посебној сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 14. августа 2018. године, Влада Републике Српске ставља ван снаге:

  1. Извјештај Комисије за истраживање догађаја у и око Сребренице о догађајима у и око Сребренице од 10. до 19. јула 1995. године, сачињен у Бањалуци јуна 2004. године и 15. октобра 2004. године и с тим у вези Закључак Владе Републике Српске са 16. посебне сједнице одржане 29.10.2004. године;
  2. Извјештаје Радне групе Владе Републике Српске донесене дана 30. марта и 30. септембра 2005. године за спровођење закључака из коначног Извјештаја Комисије за Сребреницу са свим прилозима и с тим у вези Закључак Владе Републике Српске, број 02/1-020-376/05, од 31.03.2005. године.

2. У циљу цјеловитог и истинитог сагледавања догађаја у Сребреници и сребреничкој регији у периоду од 1992-1995. године, а због јачања повјерења и толеранције међу народима у БиХ, коначног помирења и суживота садашњих и будућих генерација, Влада Републике Српске формира независну међународну Комисију која ће на објективан и непристрасан начин утврдити страдања свих народа на подручју сребреничке регије у периоду од 1992-1995 године. Састав и задаци Комисије одредиће се посебним рјешењем.

3. У циљу објективног и непристрасног начина утврђивања страдања Срба у Сарајеву, а због неиспуњења налога Дома за људска права БиХ од стране Владе Федерације БиХ, Влада Републике Српске формира независну међународну Комисију која ће испитати и сачинити извјештај о страдању Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године. Састав и задаци Комисије одредиће се посебним рјешењем.

4. Задужује се Министарство правде да у року од 60 дана припреми методологију рада и предложи Влади састав комисија из претходних тачака.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

Број: 04/1-012-2-                /18                                           ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЛАДЕ

Датум:18.08. 2018. године                                                    Жељка Цвијановић

               

​ 

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Влада Републике Српске као неуставне и незаконите одбацује покушаје Министарства безбједности и других институција БиХ да распореде припаднике других полицијских агенција у БиХ на територији Републике Српске.
  2.  Влада Републике Српске истиче да је, у складу са Уставом и законима Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Републике Српске  једино  надлежно за спровођење закона и одржавање безбједности на територији Републике Српске, те захтијева од Министарства безбједности и других институција БиХ да обуставе све неуставне и незаконите активности којима се угрожава уставни положај, територијални интегритет, те надлежности институција Републике Српске.
  3. Влада налаже Министарству унутрашњих послова Републике Српске да, у складу са Уставом и законима свим  расположивим средствима, спријечи присуство и дјеловање припадника других полицијских агенција у БиХ на територији Републике Српске без сагласности Владе Републике Српске.
  4. Влада Републике Српске изражава спремност да, у складу са Уставом и законима Републике Српске, те Споразумом о пружању помоћи и оперативној сарадњи и надзору границе са Граничном полицијом БиХ, настави остваривати сарадњу са свим надлежним институцијама у БиХ у правцу остваривања контроле и рјешавања мигрантске кризе у БиХ.
  5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

Број: 04/1-012-2-                /18                                           ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЛАДЕ

Датум:18.08. 2018. године                                                    Жељка ЦвијановићПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.