Sign In

Одржана 98. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Прихваћена Информација Савјета за демографску политику Републике Српске 

Влада Републике Српске, данас је на 98. редовној сједници, прихватила Информацију Савјета за демографску политику Републике Српске о могућностима и потребама провођења пописа становништва у Републици Српској и БиХ.

Све релевантне институције и појединци задужени су да заговарају потребу да попис у БиХ буде одржан 2011. године и да образац за пописисвање садржи податке о вјероисповијести, националности, етничкој припадности и језику.

Влада ће формирати тим који ће бити задужен да покрене акцију уписивања грађана Републике Српске у централни регистар.

Члан Савјета за демографску политику Републике Српске Здравко Марјанац рекао је да попис становништва врше државе у интересу развоја, те да је Република Српска спремна за попис становништва.

»Ми се проблемом пописа становништва бавимо пет-шест година и примијенићемо само оно што нам препоручују Уједињене нације и Европа», рекао је Марјанац.

Он је нагласио да су за попис становиштва потребна огромна средства и да износ у садашњој ситуацији не може нико рећи.

Марјанац је рекао да је непојмљиво да Федерација БиХ, која жели у Европску унију, не жели попис становништва, а то је услов за улазак у Унију.

»Нико не тјера оног који ће се пописивати да се изјасни о националности, вјероисповијести, држављанству и етничкој припадности», рекао је Марјанац.

Он је истакао да регистар иде паралелно са пописом становништва, нагласивши да је регистар допуна, односно корекција пописа и праћење разних података.

»Попис се ради сваке десете године, а прати се сваке године. Регистром је могуће пратити све могуће дневне податке о кретању становништва», рекао је Марјанац.

Утврђен Нацрт закона о социјалној заштити

Влада је утврдила Нацрт закона о социјалној заштити којим се, између осталог, предвиђа повећање социјалних давања за 100 одсто.

Закон предвиђа повећање новчане помоћи са 41 КМ на 110 до 220 КМ, помоћ за његу другог лица износила би од 96 до 145 КМ, умјесто садашњих 41 КМ.

Помоћник министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Недељко Милаковић рекао је да ће повећање новчане накнаде поправити положај социјално угрожених категорија.

»Ово су могућности са којима располажу буџет Републике Српске и буџети општина и са којима се може рачунати у наредној години», рекао је Милаковић и додао да је ријеч о осјетљивој области с обзиром на друштвено-економско стање у Републици Српској.

Према његовим ријечима, новим законом уређује се систем социјалне заштите, дефинишу начела, носиоци, корисници и права корисника социјалне заштите, уређује поступак и услови за остваривање права, дјелатност установа социјалне заштите, самостално обављање послова у обласи социјалне заштите, финансирање, надзор и друга питања значајна за функционисање и остваривање социјалне заштите.

Помоћник министра Недељко Милаковић је подсјетио да је област социјалне заштите сада уређена законом из 1993. године, уз три касније измјене, али да је неопходно доношење новог закона, имајући у виду нове стандарде и нове видове социјалне помоћи.

Он је рекао да су усвојени нови приципи социјалне заштите и дефинисане нове категорије права и корисника, проширена је значајно лепеза установа социјалне заштите, јасније су дефинисани контролни механизми, улога и одговорност локалних заједница у праћењу и финансирању провођењу мјера социјалне заштите. Дефинисана је и улога невладиног и приватног сектора у области социјалне заштите и увећани су новчани износи за кориснике социјалне заштите.

»Све ово је повољна основа за широку и квалитетну јавну расправу о овом закону, која би требало да допринесе побољшању текста закона прије његовог коначног усвајања», рекао је Милаковић.

Утврђен Приједлог закона о апотекарској дјелатности

Влада је утврдила и Приједлог закона о апотекарској дјелатности. Ријеч је о усклађивању ове области за Законом о лијековима и медицинским средствима на нивоу БиХ.

»Усвојени приједлог закона уређује начин организовања и спровођења апотекарске дјелатности у хуманој медицини, оснивање организације и управљање апотекама, радно вријеме, акредитације и друга питања од значаја за организацију и спровођење апотекарске дјелатности», рекао је помоћник министра Недељко Милаковић и изразио очекивање да ће закон уредити ову област и ускладити ентитетске прописиме са прописима у оквиру БиХ.

Утврђен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о омладинском организовању

Влада је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о омладинском организовању којим носилац активности у овој области постаје Министарство за породицу, омладину и спорт умјесто Републичког секретаријата за спорт и омладину.
Начелник за омладину Драган Купрешанин објаснио је да се формирањем Министарства за породицу, омладину и спорт РС, у чијој су надлежности поред области спорта и породице, и омладински сектор, односно млади у РС, указала потреба за измјенама и допунама Закона о омладинском организовању.

»Највећи дио измјена и допуна закона произилази из потребе да се усагласе фактичко и правно стање, односно да се умјесто ранијег Републичког секретаријата за спорт и омладину, који је био носилац институционалних активности из области омладинског сектора, означи Министарство за породицу, омладину и спорт на челу са министром», рекао је Купрешанин.

Он је рекао да су одређене допуне закона у складу са Законом о равноправностри полова БиХ, Законом о удружењима и фондацијама РС и Законом о прекршајима РС.

Купрешанин је поновио да није ријеч о значајнијим и суштинским измјенама постојећег закона, него углавном о техничким и терминолошким.

Он је подсјетио да је постојећи Закон о омладинском организовању РС најважнији законски оквир за младе у РС, у чијој су изради учествовали млади људи и омладинске организације те удружења која се баве побољшањем положаја младих у РС.

Утврђен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске

Влада Републике Српске данас је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судовима РС, којим се предвиђа оснивање пет окружних привредних судова, чија сједишта ће бити у Бањој Луци, Бијељини, Добоју, Требињу и Источном Сарајеву.

Законом је предвиђено формирање и вишег привредног суда као другостепеног који ће бити надлежан за цијело подручје РС, а чије сједиште ће бити у Бањој Луци.

Утврђен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске

Влада је утврдила и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку РС, којим су уведена многа нова рјешења и правни институти у складу са међународним стандарадима.

Ове промјене су биле неопходне, с обзиром да је у примјени Закона о кривичном поступку РС који је усвојен још 1. јула 2003. године.

Увођењем нових законских рјешења у наш кривично-правни систем уочена је потреба праћења примјене нових одредби у пракси, као и анализа проблема који настају у њиховој примјени..

Утврђен Приједлог закона о бесплатној правној помоћи

Влада је утврдила и Приједлог закона о бесплатној правној помоћи, који представља испуњавање обавеза Републике Српске, не само према грађанима, већ и обавеза које произилазе из Европске конвенције о заштити људских права, која је уграђена у правни систем Републике Српске.

Овим законом се прописују основи услови и начини остваривања бесплатне правне помоћи, њени облици, субјекти који је пружају, корисници, те надзор и контрола квалитета пружања овог вида помоћи.

Приједлогом овог закона се прописује надлежност одбора за успостављање и контролу професионалних стандарда пружаоца правне помоћи и начин финансирања.

Утврђен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о земљишним књигама

Влада је утврдила и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о земљишним књигама, који садржи јасније одредбе у погледу уписа етажног власништва у одговарајуће земљишне књиге.

Након спроведене јавне расправе, прихваћене су сугестије и примједбе истакнуте на текст Нацрта овог закона.

Утврђен Нацрт закона о полицијским службеницима

Влада је утврдила и Нацрт закона о полицијским службеницима, којим су, између осталог, регулисана овлашћења, дужности и права полицијских службеника запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Законом су утврђени начини запошљавања, радни услови, затим чинови, унапређење, дисциплинска и материјална одговорност полицијских службеника запослених у МУП-у РС.

Расподјела 1.000.000 КМ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама

Влади Републике Српске донјела је одлуку да се општинама које имају статус неразвијених и изразито неразвијених, расподијели 1.000.000  КМ.

Ова средстава су распоређена у складу са Одлуком о критеријумима за оцјену развијености општина у Републици Српској, као и у складу са Правилима за додјелу новчаних средстава из гранта за неразвијене и изразито неразвијене општине

Буџетом Републике Српске за 2008. годину, за помоћ неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, предвиђена су средства у износу од 3.000.000 КМ.

Распоређена средстава лутрије за финансирање социјално-хуманитарних активности

Влада је донијела Одлуку о расподјели средстава лутрије за финансирање социјално-хуманитарних активности, којом се распоређују средства за период од 01.01.2008. до 31.10.2008. године, у износу од 158.268 КМ.

Ова средства су додијељена, између осталих: Савезу слијепих и слабовидних РС; Савезу дистрофичара РС, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и остали тјелесни инвалиди; Савезу глувих РС; Савезу друштва за помоћ ментално недовољно развијеним лицима у РС; Републичкој организација породица погинулих и несталих бораца РС; Савезу инвалида рада РС, и другим организацијама.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.