Sign In

Одржан састанак Имплементационог тима Владе Републике Српске за реализацију пројекта е-регистрације пословних субјеката у Републици Српској

Објављено:

​Данас је у Бањалуци, у Хотелу Босна, одржан састанак Имплементационог тима Владе Републике Српске за реализацију пројекта е-регистрације пословних субјеката у Републици Српској (online reg).

Као једна од кључних услуга приватном сектору је услуга електронске регистрације пословних субјеката, што ће бити омогућено у првом дијелу 2021. године, стављањем у употребу портала за електронску регистрацију привредних друштава и самосталних предузетника, као и унапређењем постојећих регистара.

Да би пружила комплетну електронску услугу, Влада је начинила значајне кораке у дигитализацији пословних процеса и реформи прописа, тако да је у финалној фази пројектовања прва "заокружена" електронска услуга - дигитализован процес регистрације предузећа (домаћи ДОО) и предузетника, до нивоа "кликом до регистрације", тј. да се регистрација поднесе и добије рјешење без одласка на шалтер АПИФ-а (Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге, кроз поједностављену и стандардизовану услугу, уједначеним поступањем на територији Републике Српске).

Неки од најбитнијих резултата које Влада Републике Српске остварује кроз реализацију пројекта су:

•    Омогућена је употреба квалификованог електронског потписа за физичка лица и квалификованог дигиталног печата за правна лица, као и изворног електронског документа, у складу са законима који уређују ту област, постављајући темељ за електронски идентитет грађанина, односно правног лица и електронску комуникацију органа управе са грађанима и привредом.

•    Постављене су основе за електронско плаћање као хоризонтални сервис Владе. Наиме, у овом пројекту посебно битна је примјена концепта јединствене уплатнице, уз пратећу измјену регулативе везану за износе административних такси и за сам садржај јединствене уплатнице. Грађанин добија једну уплатницу по којој врши плаћање услуге, креирану аутоматски, спрам одабране врсте услуге, што је омогућено по први пут у Републици Српској, тако да Министарство финансија потом раскњижава уплате на одговарујуће органе власти.

•    Ојачана је интероперабилност органа управе, тако да се подаци између органа размјењују по службеној дужности, по примљеном захтјеву привредника или грађанина, везаном за оснивање пословног субјекта или промјену података од значаја за правни промет. Размјена података између органа власти путем сервисне магистрале Владе довешће даље до подизања квалитета електронских услуга, примјеном једношалтерског система, усмјереног на грађанина или привредника, тако да обраћањем једном органу се предаје захтјев, а органи су даље дужни да прикупе све податке, из постојећих евиденција које су доступне, како би извршиле услугу и доставиле акт подносиоцу захтјева. Није потребно да подносилац захтјева сам прибавља различите доказе (из Пореске управе, на примјер) које органи власти већ имају, односно могу да их прибаве из евиденција другог органа, уз сагласност странке при самом подношењу захтјева.

•    Унапријеђени регистри привредних субјеката и предузетника додатним функционалностима, прије свега у домену подршке онлајн регистрацији и аутоматизацији тока захтјева који се одмах просљеђује у регистрациони орган, без задржавања у АПИФ-у, што ће донети додатно скраћење процеса регистрације, а што је битно за рангирање на Doing Business листи Свјетске банке.

•    Унифицирање система такси и поједностављење процеса регистрације на нивоу читаве Републике Српске, у свим општинама и градовима, уз промјене регулативе од стране надлежних органа, Министарства финансија и Службеног гласника.

Техничку помоћ Влади Републике Српске на реализацији активности регистрације пословних субјеката у Републици Српској електронским путем пружа Међународна финансијска корпорација/ IFC путем Пројекта побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција на локалном нивоу – LIFE, а који финансира Влада Уједињеног Краљевства, путем UKАID-a. Циљ пројекта је пружање брже, јефтиније и транспарентније услуге привредницима и грађанима.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.