Sign In

Одржана 200. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 200. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о измјени  Одлуке о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2018/19. годину.

Овом одлуком умањује се износ школарине на студијском програму – „International Master in Business and Administration", који се изводи на енглеском језику на Економском факултету Универзитета у Бањалуци, са претходних 10.000 КМ на 6.000 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о коришћењу података из Централне базе другог примјерка матичних књига у сврху одређивања ЈМБ новорођеној дјеци, пријаве  чињенице смрти и промјене презимена.

Приступ подацима из матичних књига, путем Информационог система Централне базе података за други примјерак матичних књига у електронском облику спољни корисници, који имају законски основ, могу остварити у складу са Уредбом о начину коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига и Правилником о начину приступа и коришћења података из Централне базе другог примјерка матичних књига.

Ово питање се рјешава у сарадњи између надлежних органа у Републици Српској, Министарства управе и локалне самоуправе, Матичних служби у јединицама локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, на начин да се успостави размјена података у реалном времену између наведених институција.

Извршено је пробно тестирање размјене података електронским путем, између Министарства управе и локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, путем Web сервиса, а у току је тестирање размјене података о промјени презимена супружника.

Резултати пробног тестирања показују да би се успостављањем електронске размјене података између матичних служби у градовима/општинама, које би се одвијало преко Информационог система Централне база података за други примјерак матичних књига у електронском облику и надлежних организационих јединица Министарства унутрашњих послова приликом одређивања јединственог матичног броја, постигао значајан напредак јер би се поједноставио поступак уписа у матичне књиге новорођене дјеце, а и родитељи би брже долазили до извода из матичне књиге за дјецу. Осим тога, подаци о умрлим лицима би у реалном времену, након уписа у матичне књиге, били доступни евиденцијама пребивалишта, што би имало позитивне рефлексије на ажурност и тачност бирачких спискова.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о стању на тржишту хартија од вриједности, раду и пословању Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прво полугодиште 2018. године.

Влада Републике Српске се упознала са: Извјештајем о стању сектора oсигурања у Републици Српској за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године,  Извјештајем о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године и Извјештајем о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године.

Влада Републике Српске се упознала са Извјештајем о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. − 30.06.2018. године и Извјештајем о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за 01.01.2018. − 30.06.2018. године.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за првих шест мјесеци 2018. године.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.